АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ВИМІРУ ТА РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ IМПУЛЬСНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

УДК:519.6

DOI:10.25140/2411-5363-2018-2(12)-167-175

Автор:

Жартовський Олександр Володимирович, Донбаська державна машинобудівна академія (вул. Академічна, 72, м. Краматорськ, 84313, Україна)

Кравченко Валерій Іванович , Донбаська державна машинобудівна академія (вул. Академічна, 72, м. Краматорськ, 84313, Україна)

Ларічкін Олексій Вікторович , Донбаська державна машинобудівна академія (вул. Академічна, 72, м. Краматорськ, 84313, Україна)

Карягін Жан Геннадійович, Донбаська державна машинобудівна академія (вул. Академічна, 72, м. Краматорськ, 84313, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Імпульсні технології застосовуються в різноманітних технологічних процесах обробки матеріалів [1–3], наприклад, у зміцненні металевих поверхонь за допомогою імпульсного магнітного поля [4–7] або електричного струму для зміцнення поверхні за допомогою модифікування [8], а також у екологічних проектах [9]. Постановка проблеми. Для розробників технологічних процесів важливим є дотримання параметрів енергетичних показників імпульсного електричного струму. У процесі розроблення технологій вирішується питання суперечностей між можливостями технологічного обладнання та складністю виміру та дотримання необхідних параметрів. Тому для дослідників потрібні надійні системи виміру й розрахунку показників параметрів імпульсного електричного струму. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Публікації про автоматизовані системи для виміру й розрахунку енергетичних показників імпульсного електричного струму обмежені за обсягом і напрямками. Наявні підходи [10–12] до створення обладнання не пропонують комп’ютеризованих методів обліку й розрахунку показників параметрів імпульсного електричного струму. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Тому розробки автоматизованих систем вимірювання енергетичних показників імпульсного електричного струму для технологічних процесів актуальні. Постановка завдання. Метою роботи є розробка автоматизованої системи вимірювання та створення програмного забезпечення для автоматизованого виміру й розрахунку енергетичних показників імпульсів електричного струму. Завдання роботи передбачає: - розроблення керованого генератора імпульсів електричного струму; - розроблення програмного забезпечення для автоматизованого виміру і розрахунку параметрів енергетичних показників імпульсів електричного струму. Виклад основного матеріалу. Була розроблена автоматизована система вимірювання та розрахунку, створено програмний продукт для автоматизованого виміру енергетичних показників імпульсів електричного струму. Для цього розроблено схему автоматизованої системи, керований генератор імпульсів електричного струму і програмне забезпечення для автоматизованого виміру розрахунку енергетичних показників імпульсів електричного струму. Висновки відповідно до статті. Була розроблена автоматизована система вимірювання й розрахунку, створено програмний продукт для автоматизованого виміру та розрахунку енергетичних показників імпульсів електричного струму.

Ключові слова:

імпульс; вимірювання; автоматизована система; розрахунок параметрів

Список використаних джерел:

1. Баранов М. И.  Прогрессивные импульсные технологии обработки материалов: история, физические основы и технические возможности / М. И. Баранов // Электротехника и электро-механика. – 2009. – № 1. – С. 42–54.

2.  Батыгин  Ю.  В.  Импульсные  магнитные  поля  для  прогрессивных  технологий  / Ю. В. Батыгин, В. И. Лавинский, Л. Т. Хименко. – Х. : МОСТ-Торнадо, 2003. – 288 с.

3.  Исследование возможности применения разрядно  – импульсного метода  в  технологиях очистки промышленных стоков обогатительного производства / В. В. Коростовенко, М. В.  Во-рошилова,  А. Г. Степанов,  В. А. Гронь,  А. В. Галайко  //  Фундаментальные  исследования.  – 2013. – № 4 (1). – С. 39–43. 

4. Водин Д. В. Магнитно-импульсная обработка как перспективный метод повышения износостойкости металлорежущего инструмента / Д. В. Водин // Технические науки: проблемы и перспективы : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2015 г.). – СПб. : Свое издательство, 2015. – С. 67–70.

5. Полетаев В. А. Исследование на износостойкость зубчатых колес, упрочненных импульсной магнитной обработкой / В. А. Полетаев, А. Н. Шабалин // Вестник ИГЭУ. – 2006. – Вып. 3. – С. 26–27. 

6.  Плетаев  В.  А.  Повышение  долговечности  медицинских  метчиков  методом  импульсной магнитной обработки / В. А. Плетаев, А. А. Зайцев // Вестник ИГЭУ. – 2006. – Вып. 3. – С. 29–30.

7.  Батыгин Ю.  В. Магнитно-импульсная обработка  тонкостенных металлов /  Ю. В. Батыгин, В. И. Лавинский. – Х. : МОСТ- Торнадо, 2002. – 288 с.

8. Упрочнение приповерхностных слоев образцов из стали 45 с помощью микроплазменной обработки / В. А. Иванов, М. Е. Коныжев, Л. И. Куксенова та ін. // Проблемы машиностроения и надежности машин. – 2015. – № 4. – С. 96–102. 

9. Рязанов Н. Д. Действие обеззараживающих факторов импульсного электрического разряда в воде / Н. Д. Рязанов, Е. Н. Перевязкина // Электронная обработка материалов. – 1984. – № 2. – С. 43–45. 

10. Бойко Н. И. Высоковольтные аппараты и технологии на основе комплекса высоковольтных импульсных воздействий / Н. И.  Бойко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – 2001. – № 16. – С. 11–16. 

11. Установка для обработки текучих продуктов при помощи комплекса импульсных воздействий и результаты исследований / Н. И. Бойко, А. Н. Тур, Л. С. Евдошенко и др. // Технічна електродинаміка. – 2001. – № 4. – С. 59–63. 

12. Высоковольтные установки и технологии на основе комплекса высоковольтных импульсных воздействий / Н. И. Бойко, Л. С. Евдошенко, А. И. Зароченцев, В. М. Иванов // Вісник Національного технічного  університету «Харківський політехнічний інститут»  : збірник наукових праць. Тематичний випуск: Електроенергетика та перетворююча техніка. – 2004. – № 35. – С. 54–63.

13 Зайцев Г. Н. Математическая статистика в экспериментальной ботанике / Г. Н. Зайцев. – М. : Наука, 1984. – 425 с.

14. Марка Д. А. Методология структурного анализа и проектирования SADT / Дэвид А. Марка, Клемент Л. Мак Гоуэн. – М. : Метатехнология, ТОО ФРЭД. 1993. – 242 с.

15. Delphi 10.2 Tokyo Starter Edition. Бесплатные инструменты [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.embarcadero.com/ru/free-tools.

 

 

Завантажити