ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТІВ МАЛОПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ У ЩІЛЬНИХ УМОВАХ

УДК:624.159.4

DOI:10.25140/2411-5363-2018-2(12)-283-289

Автор:

Корзаченко Микола Миколайович , Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Зведення нових будинків, прокладання інженерних мереж, розширення доріг, влаштування підземних паркінгів та переходів без урахування впливів на сусідні будівлі призводить до їх передчасного руйнування. Постановка проблеми. У більшість будівель, навіть після проведення ремонту чи підсилення надземних конструкцій, деформації не припиняються, призводячи до часткового або повного руйнування. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та в існуючій щільній забудові присвячено багато публікацій. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Методи підсилення фундаментів та основ, розроблені різними науковими школами, не завжди можна застосовувати в малоповерховій забудові, враховуючі її особливості. Постановка завдання. Удосконалити метод підсилення фундаментів малоповерхових будинків у щільних умовах, враховуючи місцевий досвід та особливості рельєфу. Виклад основного матеріалу. На основі аналізу конструктивно-планувального рішення існуючої малоповерхової забудови, типів фундаментів та особливостей їх конструктивних рішень і ґрунтових умов розроблено нове конструктивне рішення до підсилення існуючих фундаментів в умовах схилів з нахилом до 10 градусів, що використано на реальному об’єкті, а його доцільність підтверджена числовим моделюванням та натурними спостереженнями за деформаціями основи. Спосіб підсилення фундаментів включає підсилення основ фундаментів та влаштування підпірної стінки між схилом і будинком, який полягає в тому, що наявний фундамент з’єднується монолітною армова-ною плитою з новим фундаментом та підпірною стінкою. Висновки відповідно до статті. На основі аналізу конструктивних особливостей фундаментів малоповерхових будинків розроблено метод підсилення фундаментів малоповерхових будинків у щільних умовах з урахуванням особливостей рельєфу.

Ключові слова:

фундамент; підсилення; основа; малоповерховий будинок; щільні умови; моделювання.

Список використаних джерел:

1.  Корзаченко  М.  М.  Дослідження  для  запобігання  руйнацій  будівельних  об’єктів  / М. М. Корзаченко, І. М. Іванова // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітек-тури. – 2011. – № 41. – С. 144–147.

2. Осипов О. Ф. Будівництво в умовах міської забудови. Досвід і перспективи // Містобуду-вання та територіальне планування / О. Ф. Осипов, І. Т. Гладун // Науково-технічний збірник. – К. : КНУБА, 2004. – Вип. 17. – С. 216–224.

3. Осипов О. Ф. Технологічні аспекти зведення конструкцій підземної частини з поруч роз-ташованими будинками / О. Ф. Осипов, І. Т. Гладун, Ф. Н. Акимов // Будівництво та техногенна безпека : збірник наукових праць. – Сімферополь : Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, 2007. – Вип. 22. – С. 70–75.

4. Гранько О. В. Робота системи «Основа-фундамент-будівля» при надбудові / О. В. Гранько, О. В. Суходуб // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава : ПолтНТУ, 2013. – № 3 (38), т. 2. – С. 64–68.

5.  Zotsenko  N.  L.  Long-Term  Settlement  of  Buildings  Erected  on  Driven  Cast-In-Situ  Piles  in Loess Soil / N. L. Zotsenko, Y. L. Vinnikov // Soil Mechanics and Foundation Engineering. – July 2016. – Vol. 53, Issue 3. – Рp. 189–195.

6. Улицкий В. М. Геотехническое сопровождение развития городов (практическое пособие по  проектированию  зданий  и  подземных  сооружений  в  условиях  плотной  застройки)  / В. М. Улицкий, А. Г. Шашкин, К. Г. Шашкин. – СПб. : Стройиздат Северо-Запад, 2010. – 552 с.

7.  Справочник  геотехника.  Основания,  фундаменты  и  подземные  сооружения  /  под  ред. В. А. Ильичева и Р. А. Мангушева. – М. : Изд-во АСВ, 2014. – 728 с. 8. Матвєєв І. В. Складні інженерно-геологічні та сейсмонебезпечні умови України і напря-мки досліджень, що потребують вирішення за потреби будівництва / І. В. Матвєєв // Світ Гео-техніки. – 2013. – № 3. – С. 16–19.

Завантажити