ПРОЕКТУВАННЯ МОДУЛЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ.

УДК:62-585.1:004.94

DOI:10.25140/2411-5363-2018-3(13)-49-54

Автор:

Янош Рудольф , Технічний університет Кошице (Park Komenskeho 8, 04200 Kosice, Slovak Republic).

Банасова Антонія, Технічний університет Кошице (Park Komenskeho 8, 04200 Kosice, Slovak Republic).

Мова статті: англійська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Автоматизація – це наступний крок у підвищенні продуктивності та ефективності. Вона являє собою автономне управління цілою системою, а також процесами складання та виготовлення, що повністю усуває людський фактор від робочого процесу.

Постановка проблеми. Сьогодні роботи та маніпулятори є автономними. Автоматизовані системи зустрічаються практично в усіх галузях промисловості. Вони є необхідною частиною виробничого обладнання, однак їх також можна знайти в непромислових сферах. Їхній динамічний розвиток розповсюджується і на сервісну робототехніку. Щодо своєї продуктивності, вони досягли високого рівня, але їхній розвиток постійно розширюється шляхом вдосконалення їх підсистем, впровадження нових функціональних принципів або модернізації компонентів і елементів, що використовуються в конструкції таких механізмів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Щоб задовольнити вимоги автоматизованих модулів, вони поступово вводилися в гнучкі виробничі системи. Це системи, що складаються з комп'ютерів і з'єднані за допомогою блоків керування. Вони характеризуються складністю, гнучкістю і передусім множинністю елементів. Такі гнучкі системи базуються на модульності та складаються з окремих модулів та підсистем, які можуть бути адаптовані за потребою.

 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Проектування автоматизованих роботизованих робочих місць, засноване на інтенсивному розвитку функціональних і особливо кінематичних структур робочого місця загалом.

Постановка завдання. До якого рівня можлива механізація чи автоматизація робочого процесу, залежить також і від рівня розвитку використовуваного обладнання. На сучасній стадії розвитку проектування автоматичного пристрою також є автоматизованим.

Виклад основного матеріалу. Cтаття сфокусована на проектуванні маніпулятора, основним завданням якого є виконати складання. Аналіз завдання ілюструє принципову модель рішення, що також є відправною точкою для розробки універсального маніпулятора. Поточні вимоги практичного застосування роботизованих технологій викликали підвищені вимоги до їхніх функцій, характеристик і параметрів, які не завжди можна охопити традиційним підходом до їх проектування та конструювання.

Висновки відповідно до статті. У цій статті більш детально описані знання і розподіл запропонованих пристроїв і механізмів, що забезпечує початкове розуміння конструкції. Аналізуючи проблему і визначаючи необхідні параметри, була розроблена конструкція маніпулятора. Програмне забезпечення дизайну Festo також допомогло зробити правильний вибір.

Ключові слова:

маніпулятор; привод; складання; робототехніка; виробничий модуль.

Список використаних джерел:

  1. MacConaill, P. A., Drews, P. & Robrock, K. H. (1991). Mechatronics and robotics, 1. Amsterdam: IOS Press ISBN 90-5199-057-X [in English].
  2. Lee, H. Y. & Roth, B. (1993). A closed-form solution of the forward displacement analysis of a class of in-parallel mechanisms. Proceedings from: IEEE Conference on Robotics and Automation, 720-724 [in English].
  3. Palko, A., Smrček, J., Skařupa, J. & Tuleja, P. (2010). Robotika – Technické prostriedky pre automatizáciu výrobných procesov. Prešov: Michal Vaško ISBN 978-80-7165-807-8 [in English].
  4. Pavlovic, N, Keiner, R, Franke, H. J. (2006). Systematic Development of Adaptronic Joints for Parallel Kinematic Structures. In: SYROCO. Proceedings of the International IFAC  Symposium on Robot Control (September 6-8, “006), Bologna, Italy [in English].
  5. Smrček, J., Palko, A. & Tuleja, P. (2007). Robotika – Uchopovacie efektory, Prešov: Michal Vaško. ISBN 978-80-8073-961-4 [in English].
  6. Palko, A.(1991). Modular Robotics system. In: Proceedings 2th Project Workshop on CIM and Robotics Applications. Mihajlo Pupin Institute Beograd (Yugoslavia), 54-60 [in English].
  7. Hebsacker, M. & Epfl, A. (1998). The interpretation of the Kinematik of the Hexaelements - methodology for the interpretation of parallel tool machines [in English].
  8. Matička, R. & Talácko, J. (1991). Mechanismy manipulátorů a průmyslových robotů. Praha: SNTL. ISBN 80-03-00567-1 [in English].
  9. Cleary, K. & Brooks, T. (1993). Kinematic analysis of a novel 6-dof parallel manipulator. Proceedings from IEEE: Conference on Robotics and Automation, 708 713, San Diego, CA [in English].

Завантажити