ЗАСТОСУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПНЕВМАТИЧНИХ КОМПОНЕНТІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ.

УДК:(07)621.7,621.8

DOI:10.25140/2411-5363-2018-3(13)-68-73

Автор:

Тулея Петер , Технічний університет Кошице (Park Komenskeho 8, 04200 Kosice, Slovak Republic).

Мамонтов Павло ,

Мова статті: англійська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Сучасне виробництво вимагає від освітніх закладів оволодіння випускниками професійними навичками. Разом з тим школи не можуть виконати цю вимогу.

Постановка проблеми. Метою проекту, описаного в статті, є створення навчальної системи, яка дасть студентам необхідний досвід для вирішення складних завдань під час практичної діяльності при проектуванні й застосуванні автоматизазованого устаткування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основою для цієї статті були результати дипломного проекту, в якому обидва автори були співавторами. Проблеми в описаній сфері відомі й загалом усунені шляхом зміни підходу до навчального процесу в університетах. Описаний у статті проект є пілотним.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Вирішення проблеми підготовки кваліфікованої робочої сили потребує матеріальної підтримки або співпраці з виробництвом.

Постановка завдання. Метою описаного проекту є створення навчальної системи, в якій учень буде отримувати якомога більше практичного досвіду для навчання.

Виклад основного матеріалу. Ресурсів для вирішення цієї проблеми практично не існує, тому що проблема дуже істотна. Успіх проекту в майбутньому буде сильно залежати від ентузіазму послідовників (студентів) у розробці проекту. Безперечно, за умови достатнього фінансування.

Висновки відповідно до статті. Пілотний проект перебуває в процесі розробки. Нині підтримується його подальше існування, але поки немає стабільних джерел фінансування.

Ключові слова:

навчальне робоче місце; автоматизація; логічний контролер; пневматичні компоненти.

Список використаних джерел:

1. Góts, I., Smrček, J., Rimár, M., Perečinská, V., Henriczyová, T., Tuleja, P. & Šidlovská, Ľ.(2000). Bewertung der Qualität der universitären Lehre in technischen Fächen. TU in Košice [in Slovak].

2. Hajduk, M. & Tuleja, P. (2013). Základy pneumatických mechanizmov. Výroba, úprava a rozvod stlačeného vzduchu a vákua, Edícia vedeckej a odbornej literatúry, TU v Košiciach, Strojnícka fakulta [in Slovak].

3. Stejskal, T. & Tuleja, P. (2003). Úrovne automatického riadenia mechanizmov. Acta Mechanica Slovaca, 7, 141-144 [in Slovak].

4. Tuleja, P. (2015). Energy saving when using compressed air as an instrument of environmental protection and economic balance of the company. Global Management and Economics, 1, 1, 128-133 [in English].

5. Tuleja, P.(2008). Netradičný spôsob riadenia jednoduchého pneumatického manipulátora. Acta Mechanica Slovaca, 12 [in Slovak].

6. Tuleja, Peter - Petruška, P. (200). Počítačom podporovaná výučba pneumatických prvkov v laboratórnych podmienkach [Computer supporting education of pneumatic components in laboratory clause]. Počítače v teórii a praxi. Košice : TU-SjF [in Slovak].

7. Tuleja, P., Semjon, J. (2015). Energy audit of automated operation. Transfer inovácií, 31,147-150. ISSN 1337-7094 Acces of: http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/ pages/archiv/transfer/31-2015/pdf/147-150.pdf [in English].

8. Tuleja, P. & Varchola, M. (2011). Metodický model prípravy študentov k zvládnutiu problematiky praktického nasadzovania automatických zariadení pracujúcich na báze stlačeného vzduchu. International Scientific Herald,21(2), 106-113. ISSN 2218-5348 [in Slovak].

9. Tuleja, P. & Varchola, M. (2008). Model výučby programovania logického kontroléra pre malé aplikácie. Lisbon Strategy as a Determinant Factor of European Integration in the Sphere of Education and Science: international scientific herald: collection of Scientific Articles Based on the Materials of the 16th International Scientific-Practical Conference Held, 6-9. Užhorod : ZDU, 2008 P. 17-21. - ISBN 978-966-2195-32-3 [in Slovak].

10. Varchola, M. & Tuleja, P. (2010). Metodičeskaja mode podgotovki studentov dlia primeneniia na praktike avtomatizirovannych ustrojstv rabotajuščich na osnove sžatogo vozducha. Zbirnik naukovich prac Kamyanec-Podiskoho nacionanoho universitetu imeni Ivana Ogienka: serija pedagogična. Kamyanec-Podiskyy: K-PNU imeni Ivana Ogienka, 2010 P. 188-191 [in Russian].

Завантажити