ФОРМУВАННЯ ТЕЛЕМЕТРИЧНИХ ЛОГ-ФАЙЛІВ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ.

УДК:62-53:623.746-519

DOI:10.25140/2411-5363-2018-3(13)-132-138

Автор:

Башинська Ольга Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Казимир Володимир Вікторович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Нестеренко Сергій Олександрович,

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Об’єктивне визначення показників якості безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) є передумовою використання різноманітних засобів технічної діагностики, серед яких пропонується використовувати файли телеметричних логів БпАК. Ця задача, починаючи від визначення вимог до систем оперативного діагностування БпАК і закінчуючи технологічними аспектами реалізації, поки не має ефективного вирішення.

Постановка проблеми. При проектуванні складної технічної системи, такої, як БпАК, однією з підзадач забезпечення живучості та керованості системи є вибір ефективного способу збирання та накопичення інформації про стан системи в реальному часі. По-перше, набір характеристик, що підлягають вимірюванню, повинен відповідати певній номенклатурі показників якості, що використовуються для оцінювання БпАК. По-друге, необхідно дослідити можливі способи реалізації процесів оперативного збору даних телеметрії на основі сучасних інформаційних технологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наведено опис систем журналювання технічних систем, а саме, автомобільних та комп’ютерних систем, таких як операційні системи та комп’ютерні мережі. Щодо БпАК, наявні відомості фрагментарні та відображають лише поодинокий досвід використання аматорських безпілотних апаратів різних типів.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Розробка нових типів БпАК та їх модифікація потребують формулювання чітких проектних вимог до всіх підсистем, у тому числі й до підсистеми телеметрії, яку пропонується розглядати як засіб технічної діагностики з метою оцінки якості БпАК.

Виклад основного матеріалу. Наводяться дані про типізацію логів у процесі журналювання даних телеметрії. Встановлюється зв’язок між типом логів, швидкістю запису та зручністю постобробки. Формулюються основні властивості системи журналювання БпАК: оперативність фіксації, функціональна повнота протоколу, можливість конвертації в текстовий формат, захищеність від втручання. Як приклад реалізації розглядається удосконалений протокол на базі MAVLink з адаптацією під спеціальні умови використання.

Висновки відповідно до статті. Логи телеметрії БпАК містять в собі об’єктивну інформацію про стан БпАК у процесі їх використання, тому за умови їх правильного використання та інтерпретації вони можуть бути використані як засіб технічної діагностики з метою подальшого об’єктивного оцінювання якості БпАК.

Ключові слова:

технічна діагностика; журналювання; безпілотні авіаційні комплекси; показники якості.

Список використаних джерел:

 1. Dunn T. How To Get Into Hobby RC: Telemetry Systems [Електронний ресурс] / T. Dunn. – Режим доступу : https://www.tested.com/ tech/ 532834-how-get-hobby-rc-telemetry-systems.
 2. About Event Logging [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://docs.microsoft.com/ ru-ru/ windows/ desktop/EventLog/about-event-logging.
 3. Apache logging services [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://logging.apache.org.
 4. CSV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ru.wikipedia.org/wiki/CSV.
 5. Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files. Request for Comments 4180. – Y. Shafranovich, Network Working Group, SolidMatrix Technologies, Inc. – October 2005.
 6. Инструментарий для просмотра логов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https:// www.drive2.ru/c/1522438.
 7. Log Parser 2.2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.microsoft.com/en-us/ download/details.aspx?id=24659.
 8. LogParser — привычный взгляд на непривычные вещи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://habr.com/post/85758.
 9. APM Mission Planner 2 Home [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ardupilot. org / planner2/index.html#home.
 10. Doherty Р., Kvarnstrom J., Wzorek M., Rudol P., Heintz F., Conte G. HDRC3:A Distributed Hybrid Deliberative/Reactive Architecture for Unmanned Aircraft Systems / Handbook of Unmanned Aerial Vehicles. Ed. by Valavanis K. P., Vachtsevanos G. J. – Dordrecht: Springer Science+Business Media, 2015. – Р. 849-952.
 11. DIY DRONES. The Leading Community for Personal UAVs [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://diydrones.com/.
 12. MAVLink Micro Air Vehicle Protocol [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL: https:// github.com/MAVLink.
 13. Разбираемся в MAVLink [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL: https:// habr. com/post/312300.

Завантажити