ОПТИМІЗАЦІЯ ЕНЕРГОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМІ КЕРУВАННЯ ПРИВОДОМ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПОЛЬОТУ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА.

УДК:629.374.7

DOI:10.25140/2411-5363-2018-3(13)-187-195

Автор:

Денисов Юрій Олександрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Шаповалов Олег Леонідович, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки (вул. Стрілецька, 1, м. Чернігів, 14033, Україна)

Середа Олег Володимирович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Куц Євгеній Вячеславович , Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. З огляду на зростання ролі безпілотних літальних апаратів у народному господарстві й у військовій сфері проблема підвищення їхньої енергоефективності та якості управління є актуальною.

Постановка проблеми. Через обмежений енергетичний ресурс безпілотного літального апарата (БПЛА) є необхідність збільшення тривалості його польоту за рахунок якісного управління процесом енергоспоживання від акумулятора обмеженої ємності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх публікацій за рішенням поставленої проблеми свідчить про те, що питання підвищення енергоефективності БПЛА практично не обговорюються. Наявні публікації переважно присвячені побудові їх систем управління.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У роботах, присвячених зазначеній проблемі, питання підвищення енергоефективності систем управління БПЛА за рахунок забезпечення високої якості їхніх динамічних процесів не досліджуються.

Постановка завдання. При обмеженій ємності акумулятора необхідно підвищити тривалість польоту БПЛА за рахунок зниження перерегулювання і тривалості перехідних процесів у системах його електроприводів.

Виклад основного матеріалу. Для вирішення поставленої проблеми запропоновано систему електроприводів БПЛА виконувати на основі трьох контурів. Внутрішнім контуром є контур струму з оптимальним за швидкодією і без перерегулювання перехідним процесом. Він підпорядкований контуру швидкості, де структура й параметри регулятора синтезовані їх критерієм швидкодії. Головним контуром є контур кута крила БПЛА з оптимальною швидкодією.

Висновки відповідно до статті. Запропоноване рішення структури системи електроприводу БПЛА дає змогу значно підвищити автономність його польоту

Ключові слова:

електропривод; безпілотний літальний апарат; оптимальна швидкодія; енергоефективність.

Список використаних джерел:

1. Шилов К. Е. Разработка систем автоматического управления беспилотным летательным аппаратом мультироторного тока / К. Е. Шилов. – М. : Труды МФТИ, 2014. – Т. 6, № 4. – С. 139–151.

2. Стабилизация беспилотного летательного аппарата на основе нейросетевого регулятора / С. С. Андронов и др. – СПб. : Ун-т НИУИТМО, 2016. – Т. 16, № 5. – С. 796–800.

3. Контур тока для системы запуска газотурбинного двигателя вертолёта с бесколлекторной электромашиной постоянного тока / А. И. Денисов и др. // Наука і техніка повітряних сил Збройних сил України : щоквартальний науково-технічний журнал. – 2017. – № 4 (29). – С. 27–36.

4. Денисов Ю. А. Автономный инвертор напряжения как звено авторегулирования локальной системы электроснабжения высокой точности / Ю. А. Денисов // Технічні науки та технології. – 2017. – № 3 (9). – С. 144–155.

5. Цыпкин Я. З. Основы теории автоматических систем / Я. З. Цыпкин. – М. : Наука, 1977. – 560 с.

Завантажити