ОГЛЯД ВИБІРКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В АВТОМАТИЗАЦІЇ ОПЕРАЦІЙ

УДК:004.896:331.103.255

DOI:10.25140/2411-5363-2018-3(13)-225-230

Автор:

Вагаш Марек , Технічний університет Кошице (Letna 9, 04200 Košice, Slovak Republic).

Мова статті: англійська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. У сфері автоматизації нині існує безліч стандартів і директив, однак виникають часті помилки і збої під час впровадження автоматизованих робочих місць (особливо у роботизованого маніпулятора).

Постановка проблеми. Мета статті – огляд і короткий виклад окремих законів, які найбільш часто використовується при впровадженні автоматизованих систем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні роки було опубліковано кілька книг і статей, але більшість з них містять загальну і складну інформацію, і лише деякі орієнтовані на вузьку область, а саме – автоматизовані робочі місця.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на велику кількість інформації в цій галузі, відсутній чіткий план впровадження автоматизації на робочому місці.

Постановка завдання. У статті наведено найбільш важливий принцип проектування автоматизованих робочих місць відповідно до вимог безпеки.

Виклад основного матеріалу. Для успіху реалізації принципу автоматизації (за допомогою роботизованого маніпулятора) необхідна оцінка та виявлення ризику, який може статися з особами, які працюють на робочому місці.

Висновки відповідно до статті. Результати, опубліковані в цій статті, забезпечують більш правильну установку таких автоматизованих робочих місць разом із промисловими роботами. Крім того, представлені принципи допомагають людям краще зрозуміти процес виробництва на таких типах робочих місць, де важливу роль відіграє промисловий робот. Запропоноване рішення можна розглядати, як актуальну базу для впровадження робочих місць у концепцію «INDUSTRY 4.0».

 

Ключові слова:

директиви та стандарти; оцінка ризику; захисні пристрої.

Список використаних джерел:

  1. Semjon, J., Vagaš,M.  & Baláž, V.(2012). The process projecting automated and robotized system based on CA methods and modularity. International Scientific Herald, 2(3),156-160. ISSN 2218-5348 [in English].
  2. Sinay, Ju. (1999). Risk assessment and safety management in industry.  The Occupational Ergonomics Handbook. CRC Press LCC- ISBN 0849326419 [in English].
  3. Necessary steps for risk assessment. (n.d.). www.schneider- electric.com. Retrieved from https://www.schneider-electric.com/en/download/document/eBook_4_Steps/ [in English].
  4. Identification of hazard. (n.d.). www.osha.gov. Retrieved from https://www.osha.gov/shpguidelines/ hazard-Identification. [in English].
  5. Vagaš, M.(2014). Design of robotized workplace. Transfer inovácií,29, 199-201. ISSN 1337-7094 [in English].
  6. Novak ,T. and. Treytl, A (2008). Functional safety and system security in automation systems - a life cycle model. IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation.  Hamburg [in English].
  7. Inaba , Y., Sakakibara, S. (2009). Industrial intelligent robots in Springer handbook of automation., Part C, 349-363, ISBN 978-3-540-78831-7 [in English].
  8. How to avoid risk in process automation. (n.d.). sloanreview.mit.edu. Retrieved from https://sloanreview.mit.edu/article/five-robotic-process-automation-risks-to-avoid/[in English].
  9. Overview of safety functions. (n.d.). automationproductsandsystems.com. Retrieved from https://automationproductsandsystems.com/overview-of-safety-functions/[in English].

Завантажити