ДІАГНОСТИКА ПОМПАЖУ ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА НА ОСНОВІ S-ДИСКРИМІНАНТА

УДК:65.011.56

DOI:10.25140/2411-5363-2018-4(14)-55-65

Автор:

Ткачешак Назарій Володимирович , Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна

Горбійчук Михайло Іванович , Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Спектральне представлення сигналів надає можливість виявляти приховані властивості фізичних процесів і, таким чином, запобігти появі ймовірних небезпечних ситуацій. Метод діагностування газотурбінного двигуна (ГТД) на основі S-дискримінанта використовується для розроблення й налаштування засобів захисту газотурбінних двигунів від помпажу та обертового зриву.

Постановка проблеми. Розробка цього методу дасть змогу застосовувати S-дискримінант для раннього діагностування розвитку зривних процесів у турбокомпресорі ГТД, і тим самим визначати певні граничні умови, перевищення яких свідчитиме про втрату газодинамічної стійкості й дасть змогу  системам автоматичного керування двигунами вчасно завадити поширенню помпажних явищ у турбокомпресорі ГТД.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Були розглянуті останні публікації з досвіду використання схожих методів при діагностиці помпажу та обертового зриву в турбокомпресорі ГТД.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Можливість використання методу діагностування ГТД на основі S-дискримінанта для раннього діагностування розвитку зривних процесів у турбокомпресорі ГТД не досліджена.

Постановка завдання. Вдосконалення методу діагностування помпажу ГТД на основі S-дискримінанту.

Виклад основного матеріалу. У роботі проведено дослідження методу діагностування на основі S-дискримінанта. Показано, що цей метод діагностування має певні переваги, серед яких можна відзначити такі: проведення індивідуального контролю технічного стану конкретного об'єкта у широкому діапазоні частот; визначення розладнання машини та її експлуатаційних пошкоджень на ранній стадії; здійснення контролю розвитку несправностей залежно від часу наробітки, що дає змогу захищати машини та механізми від аварійних ситуацій. Запропонована  модифікація методу S-дискримінанта.

Висновки відповідно до статті. Використання модифікованого методу S-дискримінанта в процесі діагностування розвитку помпажу в турбокомпресорі ГТД має певні переваги перед іншими схожими методами діагностики.

Ключові слова:

помпаж; газотурбінний двигун; вейвлет-аналіз; метод S-дискримінанта; діагностика.

Список використаних джерел:

. Карасев В. А. Вибрационная диагностика газотурбинных двигателей / В.А. Карасев, В. П. Максимов, М. К. Сидоренко. – М. : Машиностроение, 1978. – 132 с.

2. Дремин И. М. Вейвлеты и их использование / И. М. Дремин, О. В. Иванов, В. А. Нечитайло // Успехи физических наук. – 2001. – № 55. – С. 465–501.

3. Айвазян С. А. Прикладная статистика. Основы моделирования и первичная обработка данных / С. А. Айвазян, И. С. Енюков, Л. Д. Мешалкин. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 471 с.

4. Ллойд Э. Справочник по прикладной статистике / Э. Ллойд, У. Ледерман, С. А. Айвазян. – М., 1990. – 526 с.

5. Неразрушающий контроль : справочник / В. И. Иванов, И. Э. Власов, Ф. Я. Балицкий, В. В. Клюев. – М. : Машиностроение, 2006. – 829 с.

6. Бурау Н. И. Повышение чувствительности дискриминантых признаков трещины в задачах виброакустической диагностики элементов роторных систем / Н. И. Бурау, Ю. В. Сопилка // Акустичний вісник. – 2003. – Т. 6, № 5. – С. 10–17.

7. Sokolova A. G. Dimensionless Machine Vibration S–Discriminants as a Mean to Improve Monitoring and Get Fault Detection [Electronic resource] / A. G. Sokolova, K. Pichugin. // The NDT Database & Journal. – Access mode: http://www.ultrasonic.de/article/ecndt2006/doc/P82.pdf.

8. Sokolova A. G. Algorithm of Machinery Vibration Condition Monitoring with Adaptation to a Reference State / A. G. Sokolova // Machinostrojenije. Monitoring. Diagnostics. – 2005. – Vol. 11. – P. 30–40.

9. Sokolova A. G. Sensitive and Noise–immune Vibration Discriminants for Instability Phenomema Detection caused by Incipient Machinery Deterioration / A. G. Sokolova, F. Balitsky // ISCORMA–1: The 1st International Symposium on Stability Control of Rotating Machinery: Proceedings, California, USA, 20–24 August, 2001. – USA, 2001. – P. 1006.

10. Письменный И. Л. Многочастотные нелинейные колебания в газотурбинном двигателе / И. Л. Письменный. – М. : Машиностроение, 1987. – 128 с.

11. Киприч Т. В. Диагностика помпажа ГТД на основе модифицированного алгоритма вычисления S-дискириминанта / Т. В. Киприч, В. И. Дубровин // Нейроинформатика-2008: научная сессия МИФИ-2008 X Всероссийской научно-технической конференции, 22-25 января, 2008. – М., 2008. – С. 15.

Завантажити