КЛІЄНТ-СЕРВЕРНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МАСОВОГО ОПОВІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

УДК:004.415

DOI:10.25140/2411-5363-2018-4(14)-136-144

Автор:

Арутюнян Володимир Едуардович , Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій (вул. Кияшка, 16б, м. Запоріжжя, 69041, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Стрімкий розвиток інформаційних технологій зачіпає мережеві технології, комунікаційні та обчислювальні пристрої, програмні продукти, дозволяє підвищувати їхню ефективність у системах масового оповіщення.

Постановка проблеми. Обґрунтування необхідності розробки програмного комплексу оповіщення при надзвичайних ситуаціях у вигляді мобільного додатку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз досвіду використання мобільних пристроїв та додатків у Японії, США, Польщі та інших країнах. Уточнення деяких особливостей сучасних систем оповіщення, які використовують мобільні пристрої в сучасних публікаціях та на онлайн-ресурсах у відкритому доступі.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Можливості використання мобільних додатків у системах масового оповіщення населення при надзвичайних ситуаціях – переваги, обмеження та підвищення ефективності їх використання.

Постановка завдання. Розробка клієнт-серверної моделі масового оповіщення населення при надзвичайних ситуаціях у вигляді мобільних додатків для операційних систем Android та iOS та серверної частини, що використовує сервіси Google Maps.

Виклад основного матеріалу. Для реалізації такого підходу визначена необхідність використовувати інтерактивні карти (Google і Yandex), які дають можливість визначати географічне місце розташування кожного окремого абонента, спираючись на отримані зі смартфону геодані про положення в просторі. Проаналізовані корисні можливості інформації про точне місцезнаходження потенційних потерпілих при надзвичайній ситуації. Представлена клієнт-серверна модель масового оповіщення населення при надзвичайних ситуаціях у вигляді мобільних додатків для операційних систем Android та iOS та серверної частини, що використовує сервіси Google Maps. Обмін даними між клієнтами й сервером здійснюються за рахунок Application Programming Interface (API), який є набором визначень взаємодії різнотипного програмного забезпечення, що надає інтерфейс для прийому та обробки даних від клієнта. Проаналізовані її переваги перед існуючими системами масового оповіщення, у тому числі використання всіх переваг мобільних пристроїв та програм, які можливо застосувати для обслуговування комплексу.

Висновки відповідно до статті. Представлена авторська розробка програмного комплексу оповіщення при надзвичайних ситуаціях з урахуванням сучасних можливостей смартфонів та стрімкого збільшення кількості їх користувачів, яка дозволяє максимально ефективно використовувати переваги мобільних пристроїв.

Ключові слова:

мобільні пристрої; мобільні додатки; надзвичайна ситуація; система оповіщення; програмний комплекс; клієнт-серверна модель.

Список використаних джерел:

1. Васильев А. А. Сравнительный анализ систем оповещения о техногенных опасностях [Електронний ресурс] / А. А. Васильев. – Режим доступу : http://openbooks.ifmo.ru/ru/file/5575/5575.pdf.

2. Ranganath, M. K. Safety notification broadcast system: a Thesis Presented to the Faculty of San Diego State University [Електронний ресурс]. Spring 2012. – 66 p. – Режим доступу : http://sdsu-dspace.calstate.edu/bitstream/handle/10211.10/1871/Ranganath_Mithun.pdf?sequence=1.

3. Dharani, R. Web API Design: Crafting Interfaces that Developers Love – Independently published, December, 2017. – 37 p.

4. Арутюнян В. Е. Сучасна клієнт-серверна модель програмного комплексу масового оповіщення у надзвичайних ситуаціях / В. Е. Арутюнян // Матеріали Другої міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерні та інформаційні системи та технології». – Х. : ХНУРЕ, 2018. – С. 69–71.

5. Носов М. В. Основные характеристики и показатели качества функционирования систем оповещения населения / М. В. Носов // Научные и образовательные проблемы гражданской защиты. – 2014. – № 2. – С. 14–18.

6. Alert-IMGW oraz RSO [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://antyapps.pl/alert-imgw.

7. Alert origination software providers [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.fema.gov/media-library-data/1513184978922-e4ac90300d4255f54d213b469cc64c24/Alert_Origination_Software_Providers_12072017.pdf.

8. Distance Matrix API: developer's guide [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://developers.google.com/maps/documentation/distance-matrix/start?hl=ru.

9. Jones, E. Organization for the Advancement of Structured Information Standards [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1725-25045-4129/090415dm_sig_cap.pdf.

10. Memorandum of Agreement (MOA) with the Federal Emergency Management Agency (FEMA) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.fema.gov/media-library-data/1438269192616-64f850f94ddc59227fe0c8612fb5900b/OpenDevelopers_07162015.pdf.

11. Regional Warning System [e-services] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.premier.gov.pl/mobile/en/news/news/regional-warning-system-e-services.html.

12. Civil Protection Portal Site of Japan [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kokuminhogo.go.jp/en/pc-index_e.html.

13. Integrated Public Alert & Warning System [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.fema.gov/integrated-public-alert-warning-system.

14. National IPAWS EAS Test Final Report (2017) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.fema.gov/media-library-data/1523303270960-0ddf8c45ca3eac68c4a4256c39da431c/2017_IPAWS_EAS_National_Test_Final_Report_FINAL.pdf.

Завантажити