АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В НОТАЦИЯХ EPC И BPMN

УДК:004.42:004.94

DOI:10.25140/2411-5363-2018-4(14)-145-152

Автор:

Копп Андрій Михайлович , Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

Орловський Дмитро Леонідович, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. На сьогодні процесне управління є однією з найбільш популярних управлінських концепцій. Основою даної концепції є моделювання бізнес-процесів з метою документування діяльності підприємства з використанням графічних моделей бізнес-процесів, побудованих за допомогою різних нотацій моделювання.

Постановка проблеми. Підтримка колекції моделей бізнес-процесів відкриває можливості для їх повторного використання під час проектування та вдосконалення бізнес-процесів підприємства. Тому, виникає необхідність підтримки коректності та узгодженості моделей бізнес-процесів, що накопичуються в репозиторії підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Були розглянуті останні публікації у відкритому доступі, включаючи існуючі формальні методи, що базуються на представленні моделей бізнес-процесів у вигляді зв’язних орієнтованих графів та використанні різних метрик, а також відповідних до них порогових значень.

Виділення недосліджених раніше частин загальної проблеми. Існуючі формальні методи дозволяють припустити про наявність помилок, але не дозволяють визначити їх кількість та місцезнаходження у моделі бізнес-процесу.

Постановка завдання. Розробка методу аналізу та вдосконалення структури потоку управління бізнес-процесів.

Виклад основного матеріалу. Визначені основні помилки, які можуть виникати при формуванні структури потоку управління бізнес-процесу. Запропоновано коефіцієнт, що дозволяє визначити наявність та кількість помилок, а також оптимізаційну задачу, рішення якої дозволяє сформувати рекомендації щодо вдосконалення моделі бізнес-процесу. Для перевірки працездатності методу було виконано його програмну реалізацію, проаналізовано моделі бізнес-процесів у різних нотаціях моделювання.

Висновки відповідно до статті. Запропонований метод дозволяє визначити наявність та кількість виявлених помилок, місцезнаходження помилок у моделі бізнес-процесу з метою їх подальшого усунення.

Ключові слова:

модель бізнес-процесу; нотації моделювання; метрики моделей бізнес-процесів; помилки моделювання бізнес-процесів; потік управління бізнес-процесу; метод аналізу та вдосконалення.

Список використаних джерел:

1. Van der Aalst W. Business process management: a comprehensive survey / W. Van der Aalst. – Hindawi Publishing Corporation : ISRN Software Engineering, 2013. – 37 p.

2. Hammer M. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution / M. Hammer, J. Champy. – Zondervan, 2009. – 272 p.

3. Репин В. В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов / В. В. Репин, В. Г. Елиферов. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 544 с.

4. Elias M. Design of business process model repositories: requirements, semantic annotation model and relationship meta-model : Doctoral thesis / M. Elias. – Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University, 2015. – 223 p.

5. Harmon P. The State of Business Process Management 2016 / P. Harmon. – Business Process Trends, 2016. – 50 p.

6. Scheer A. W. ARIS architecture and reference models for business process management / A. W. Sheer, M. Nuttgens // Business process management. – Springer, Berlin, Heidelberg, 2000. – P. 376–389.

7. Mendling J. Faulty EPCs in the SAP reference model / J. Mendling et al. // International Conference on Business Process Management. – Springer, Berlin, Heidelberg, 2006. – P. 451–457.

8. Mendling J. Detection and prediction of errors in EPCs of the SAP reference model / J. Mendling et al. // Data & Knowledge Engineering. – 2008. – Vol. 64. – No. 1. – P. 312–329.

9. Kluza K. Overview of BPMN model equivalences: towards normalization of BPMN diagrams / K. Kluza, K. Kaczor // 8th Workshop on Knowledge Engineering and Software Engineering (KESE2012) at the biennial European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2012): August. – 2012. – Vol. 28. – P. 38–45.

10. Mendling J. Detection and prediction of errors in EPC business process models : Doctoral thesis / J. Mendling. – Vienna : Wirtschaftsuniversität Wien, 2007.

11. Mendling J. Understanding the occurrence of errors in process models based on metrics / J. Mendling, G. Neumann, W. Van der Aalst // OTM Confederated International Conferences “On the Move to Meaningful Internet Systems”. – Springer, Berlin, Heidelberg, 2007. – P. 113–130.

12. Sanchez-Gonzalez L. Quality assessment of business process models based on thresholds / L. Sanchez-Gonzalez et al. // OTM Confederated International Conferences “On the Move to Meaningful Internet Systems”. – Springer, Berlin, Heidelberg, 2010. – P. 78–95.

13. Gottschalk F. Merging event-driven process chains / F. Gottschalk, W. Van der Aalst, M. H. Jansen-Vullers // OTM Confederated International Conferences “On the Move to Meaningful Internet Systems”. – Springer, Berlin, Heidelberg, 2008. – P. 418–426.

14. Braghetto K. R. From business process model and notation to stochastic automata network / K. R. Braghetto, J. E. Ferreira, J. M. Vincent // RTMAC-2011-03, Universidade S o Paulo. – 2011. – Vol. 7. – P. 73.

15. Rozman T. Analysis of most common process modeling mistakes in BPMN process models / T. Rozman, G. Polancic, R. V. Horvat // 2008 BPM and Workflow Handbook. – 2008. – P. 1–15.

16. Jung H. W. Measuring software product quality: A survey of ISO/IEC 9126 / H. W. Jung, S. G. Kim, C. S. Chung // IEEE software. – 2004. – No. 5. – P. 88–92.

17. Puntambekar A. A. Design and Analysis of Algorithms / A. A. Puntambekar. – Technical Publications, 2010 – 376 p.

18. Pietron R. Best practices in business process modeling / R. Pietron // Information Systems in Management. – 2016. – Vol. 5. – No. 4. – P. 551–562.

19. Business Processes [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.conceptdraw.com/ solution-park/business_process.

20. Free Flowchart Templates [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.edrawsoft.com/ share-flowchart.php.

21. Diagram Templates and Examples [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.mydraw.com/templates.

Завантажити