ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ З РОБОТОМ SCARA

УДК:004.896

DOI:10.25140/2411-5363-2018-4(14)-216-222

Автор:

Марцинко Пітер, Технічний університет Кошице (Park Komenskeho 8, 04200 Kosice, Slovak Republic).

Юруш Ондрей, Технічний університет Кошице, Машинобудівний факультет (Letna 9,042 00 Košice, Slovak Republic).

Мова статті: англійська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Інтерес до цієї теми викликаний тим, що в доступних джерелах ця кінематична структура є найменш документованою, хоча вона потрібна в певних програмах (швидке збирання дрібних деталей тощо).

Постановка проблеми. Основною метою було спроектувати робоче місце з роботом Scara. Це робоче місце використовується студентом для перевірки своїх теоретичних знань, отриманих на лекціях на практиці. Вони можуть спробувати програмувати робота, а також працювати з системою технічного зору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 1961 році (США) перший промисловий робот Unimate був введений в промислову практику для General Motors для зварювання кузова автомобіля. Після використання промислового робота протягом багатьох років було зроблено багато змін у галузі промислової робототехніки з погяду механічних властивостей і систем управління промисловим роботом з урахуванням вимог застосування в технічній практиці.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Ця стаття присвячена аналізу пропонованого робочого місця з роботом кінематичної структури Scara і окремих частин робочого місця.

Постановка завдання. Метою дослідження було проектування та складання робочого місця з роботом Scara із системою технічного зору на базі камер від Omron.

Виклад основного матеріалу. Аналіз складається з основної інформації про кінематичну структуру роботів Scara. На підставі цих знань описана тривимірна модель робочого місця та його частин.

Висновки відповідно до статті. Робоче місце робота з роботом Scara і системою технічного зору га основі камер Omron F150 призначене для студентів, щоб перевірити теоретичні знання, отримані на практичних заняттях. Водночас робоче місце може використовуватися для вирішення й перевірки знань при виконанні різних проектів, пов'язаних із використанням систем відеоспостереження на роботизованому робочому місці. У зв'язку з довгостроковим використанням робочого місця в навчальному процесі, коли учні могли втручатися в програмне й апаратне обладнання, деякі частини робочого місця були пошкоджені. Наступним кроком є оновлення всього робочого місця.

Ключові слова:

кінематика скара; система камер; робоче місце.

Список використаних джерел:

1. Základy priemyselnej robotiky - Scara roboty. Retrieved from http://dailyautomation.sk/scara-roboty.

2. Buda, J., Kováč, M. “Projektovanie a prevádzka robotizovaných systémov, Alfa Bratislava, Bratislava 1990, ISBN 80-05-00680-2.

3. Elektrické pohony ako súčasť mechatronických systémov. Retrieved from https://www.atpjournal.sk/buxus/docs/casopisy/atp_2010/pdf/atp-2010-01-34.pdf.

4. Chivarov, N., Galabov, V.: Kinematics of SCARA Robots, In: Problems of Engineering Cybernetics And Robotics, Bulgarian Academy of Science Sofia, Sofia 2018, pp. 51-59.

5. Baláž, V., Vagaš, M., Rusnák, R.: Zvyšovanie inteligencie paletizačno – montážnych robotických buniek na báze CCD kamier, Trends and Innovative Approaches in Business Processes “2015”, Vol. 18.

6. Kamerové systémy. Retrieved from https://www.limasoft.cz/omron/pdf/PGB24_Vision_CZ01_ 0305.pdf.

7. Yamaha YK600XGL. Retrived from https://global.yamaha-motor.com/business/robot/ lineup/ykxg/middle/pdf/index/YK600XGL_E_0707.pdf.

Завантажити