АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ГЕОДЕЗИЧНОГО МОНІТОРИНГУ ЗЛІТНО-ПОСАДКОВОЇ СМУГИ

УДК:528.3

DOI:10.25140/2411-5363-2018-4(14)-248-257

Автор:

Бурачек Всеволод Германович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Крячок Сергій Дмитрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Малік Тетяна Миколаївна, Університет новітніх технологій (провулок Машинобудівний, 28, м. Київ, 03067, Україна)

Мамонтова Людмила Степанівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Немих Володимир Павлович , Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Україна є відомою країною з транспортного літакобудування та має розгалужену систему аеропортів. Для подальшого розвитку та модернізації інфраструктури авіаційного транспорту в нашій державі прийнято Державну цільову програму розвитку аеропортів на період до 2023 року.

Постановка проблеми. Для проведення догляду та реконструкції штучних покриттів у аеропортах: злітно-посадкових смуг, руліжних доріжок, перонів необхідно мати інформацію про рельєф їх поверхонь. З цією метою періодично виконується нівелювання поверхонь штучних покриттів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Були розглянуті останні публікації у відкритому доступі, які присвячені технологіям нівелювання поверхонь.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Аналіз наведених способів нівелювання поверхонь свідчить про те, що переміщення геодезичного приладдя виконується переважно ручним способом, як і запис та опрацювання результатів.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є розробка нового пристрою для нівелювання поверхонь аеропорту з підвищеним рівнем мобільності та автоматизації виконання робіт.

Виклад основного матеріалу. Авторами даної статті розроблено автоматизовану систему геодезичного моніторингу злітно-посадкової смуги. До її складу входять: мобільні нівелювальники; мобільні нівелірні рейки, які розташовуються на злітно-посадковій смузі; керуючі пристрої, що розміщені на центральній станції керування технічними системами аеропорту, яка розташована на диспетчерській вежі. Наведено функціональні елементи конструкцій мобільного нівелювальника, мобільної нівелірної рейки та центральної станції керування. Показано принцип функціонування автоматизованої системи геодезичного моніторингу злітно-посадкової смуги.

Висновки відповідно до статті. Розроблена система геодезичного моніторингу злітно-посадкової смуги дає змогу отримати значення висот точок в автоматичному режимі на заданій поверхні з регульованим кроком сканування. Така система ефективна для нівелювання великих за площею та протяжністю штучних покриттів аеропорту. Система дозволяє швидко визначити відмітки в режимі дистанційного ГІС/GPS керованого комплексу мобільних нівелірних роботів.

Ключові слова:

нівелір; нівелювання поверхні; штучне покриття аеропорту.

Список використаних джерел:

1. Про затвердження Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року [Електронний ресурс] : Постанова Кабінет Міністрів України від 24.02.2016 № 126. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show.

2. Крячок С. Д. Топографо-геодезичне забезпечення аеропортів / С. Д. Крячок // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки». – 2018. – № 1 (11). – С. 239-251.

3. Tereshchuk O. Efficiecy of application of satellite technology when performing land cadastral works in settlenets / O. Tereshchuk, I. Nystorik // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – Львів, 2016. – Вип. 84. – С. 90-98.

4. Практичні дослідження точності визначення координат за супутниковими технологіями у реальному часі / Р. В. Шульц, О. І. Терещук, А. О. Анненков, І. О. Нисторяк. // Інженерна геодезія. – 2014. – № 61. – С. 58–77.

5. Калинич І. В. Розробка методики побудови мереж GPS-нівелювання в Закарпатському регіоні : автореферат дис. … кан. техн. наук / І. В. Калинич ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2006. – 16 с.

6. Гавриленко Ю. Н. Систематическая составляющая ошибки GPS-нивелирования при коротких базах, вызванная влиянием уклонения отвесных линий / Ю. Н. Гавриленко, В. И. Соколов, К. В. Ковалев // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія « Гірничо-геологічна». – 2009. – № 9 (143). – С. 35–43.

7. Лазерный и оптический измерительный инструмент [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://geo-laser.com.ua/.

8. S0KKIA Global Portal [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sokkia.com.

9. Цифровые нивелиры Trimble [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://www.trimble.com.

10. Цифровые нивелиры Topcon [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://www.topcon.com.

11. Пат. 112334, Україна МПК (2016.01) G01С 5/00. Пристрій автоматизованого нівелювання / В.Г. Бурачек, А.В. Телюков, С.Д. Крячок, Я.П. Брик, Т.М. Малік; заявники та патентовласники В.Г. Бурачек, А.В. Телюков, С.Д. Крячок, Я.П. Брик, Т.М. Малік.u201606614; заявл. 16.06.2016: опубл. 12.12.2016. - Бюл. № 23.

12. Заявка на корисну модель № а 2018 08760. Автоматизована система геодезичного моніторингу злітно-посадкової смуги / В. Г. Бурачек, С. Д. Крячок, Т. М. Малік, Л. С. Мамонтова, В. П. Німих; заявл. 15.08.2018.

Завантажити