ПЕРЕВАГИ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКОРИСТАННІ В INTERNET OF THINGS (IOT)

УДК:004.7:004.453

DOI:10.25140/2411-5363-2019-1(15)-127-133

Автор:

Бунке Олександр Сергійович , Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Сьогоднішній вплив Internet of Things (IoT) на людське життя є таким же значущим, як і мережа Інтернет в останні десятиліття, тому IoT можна вважати «Інтернет-next». IoT – це мережа фізичних об’єктів, які містять вбудовані технології для спілкування, визначення або взаємодії з їхнім внутрішнім станом або зовнішнім середовищем і злиттям ефективних бездротових протоколів, поліпшених датчиків, більш дешевих процесорів і зарекомендованих компаній, що розробляють необхідне програмне забезпечення для управління й додатки основного напряму дії IoT. Інтелектуальні середовища і Smart Platforms утворюють інтелектуальну мережу, в якій підтримуються користувачі в професійній, домашній або суспільній сфері життя. Тому розгляд переваг хмарних технологій при використанні у Internet of Things (IoT) є актуальним питанням.

Постановка проблеми. Оскільки є безліч платформ Internet of Things (IoT), необхідно виявити переваги хмарних технологій при використанні у Internet of Things (IoT).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У результаті проведеного аналізу встановлено, що початком сучасного етапу розвитку хмарних технологій є запуск у 2006 році компанією Amazon.com сервісу хмарних обчислень Elastic Compute Cloud (EC2) і онлайнового сховища файлів Simple Storage Service (S3) та проаналізовані існуючі платформи IoT.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Розгляд хмарних технологій вівся і до теперішнього часу, але переваги застосування хмарних технологій при використанні у Internet of Things (IoT) не були дослідженні.

Постановка завдання. У роботі на основі аналізу хмарних технологій необхідно встановити їхні переваги при використанні у Internet of Things (IoT).

Виклад основного матеріалу. Встановлено, що основними перевагами при застосуванні хмарних технологій при використанні у Internet of Things, що включають багатофункціональність і зручність використання, є: можливість необмеженого доступу, мобільність, економічність, висока технологічність, гнучкість, достатньо-високий рівень безпеки даних.

Висновки відповідно до статті. У роботі на основі аналізу хмарних технологій встановлено їхні переваги при використанні у Internet of Things (IoT). Визначено, що хмарні технології дають змогу використовувати об’єднані ресурси зберігання й обчислювальні ресурси та забезпечувати високу надійність служб хмарних сховищ і ефективних послуг хмарних обчислень в IoT. Інтеграція хмарних обчислень і IoT свідчить про наступний великий стрибок у світі Інтернету. Нові додатки, створені на основі цієї комбінації, відомі як IoT Cloud, відкривають нові можливості для бізнесу та досліджень. Така комбінація представляє нову парадигму майбутнього мультимережевої взаємодії і відкритої сервісної платформи для всіх користувачів.

Ключові слова:

хмарні технології; Internet of Things; обчислення; сервер; послуга; програмне забезпечення; платформа.

Список використаних джерел:

 1. Amazon Web Services (AWS) – cloud computing services. URL: http://aws.amazon.com/ru/, accessed 29.01.2019.
 2. Bottomly J. The hype around containers. Network solutions magazine / LAN, 10. 2014. URL: http://www.osp.ru/lan/2014/10/13043208.
 3. Cheryak L. HPC fifteen years of evolution. Open systems. 2008. № 4. URL: http://www.osp. ru/os/2008/04/5114370.
 4. Evans D. The internet of things: How the next evolution of the internet is changing everything. CISCO white paper. 2011. № 1(2011). Р. 1–11.
 5. Internet of things: converging technologies for smart environments and integrated ecosystems / Vermesan O., Friess P. (Eds.). River Publishers, 2013.
 6. An integrated approach to snowmelt flood forecasting in water resource management / Fang S., et. al. IEEE Transactions on Industrial Informatics. 2014. № 10(1). Р. 548–558.
 7. Gubbi J., Buyya R., Marusic S., Palaniswami M. Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. Future generation computer systems. 2013. № 29 (7). Р. 1645–1660.
 8. Eucalyptus H. H. Open source hybrid cloud software for AWS users. 2015. URL: http://www8.hp.com/us/en/cloud/helion-eucalyptus-overview.html.
 9. MAAS: Metal As A Service. URL: https://maas.ubuntu.com/docs.
 10. Health monitoring and management using Internet-of-Things (IoT) sensing with cloud-based processing: Opportunities and challenges / Hassanalieragh M., et. al. 2015 IEEE International Confe­rence on Services Computing. 2015, June. P. 285–292.
 11. Open Cloud Computing Interface. URL: http://occi-wg.org.
 12. Egli, P. R. (2015). An introduction to MQTT, a protocol for M2M and IoT applications. Indigoo.com.
 13. Rao B. P., Saluia P., Sharma N., Mittal A., Sharma S. V. Cloud computing for Internet of Things & sensing based applications. Sensing Technology (ICST), 2012 Sixth International Confe­rence on. 2012, December. P. 374-380.
 14. Reez J. Cloud computing. St. Petersburg: BHV-Petersburg. 2011.
 15. Liu T., Duan Y. Application of cloud computing in the emergency scheduling architecture of the Internet of Things. Software Engineering and Service Science (ICSESS), 2015 6th IEEE International Conference on. 2015, September. P. 1063–1067.
 16. What is xCAT? URL: http://xcat.org/, accessed 29.01.2019.

Завантажити