ОПТИМАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ПОЗДОВЖНЬОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПЕРЕМІШУВАННЯ РОЗПЛАВУ У ВАННІ ПРИ ЕЛЕКТРОДУГОВІЙ НАПЛАВЦІ

УДК:621.791.75

DOI:10.25140/2411-5363-2019-2(16)-7-15

Автор:

Размишляєв Олександр Денисович , ЗВО Приазовський державний технічний університет (вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, 87555, Україна).

Агєєва Марина Володимирівна, Донбаська державна машинобудівна академія (вул. Академічна, 72, м. Краматорськ, 84313, Україна)

Мова статті: російська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Одним із способів підвищення ефективності процесу електродугового натоплення дротом під флюсом є використання керуючого поздовжнього магнітного поля (КПМП). При цьому є  можливість управляти геометричними розмірами натоплюваємих валиків, підвищується продуктивність розтоплення електродного дроту, досягається подрібнення структурних складових натопленного металу.

Постановка проблеми. Для ефективного перемішування розтопу у ванні при дуговому наптопі під впливом КПМП необхідно, щоб розтоп досягав крайніх точок хвостової частини зварювальної ванни. Необхідно визначити швидкість індукованих в розтопі під дією КПМП потоків для різної частоти та індукції КПМП.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останніх публікаціях показано, що для подрібнення структурних складових натопленного металу і підвищення його службових характеристик при дуговому натопі під впливом знакозмінного КПМП необхідно забезпечити перемішування розтопу у ванні по всій її довжині.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Практично немає робіт, в яких розглядалися б питання перемішування розтопу у ванні по всій її довжині при дуговому натопі під впливом знакозмінного КПМП.

Постановка задачі. Визначення оптимальних параметрів знакозмінного КПМП, яке забезпечувало б ефективне перемішування металу в ванні при дуговому натопі (зварюванні) дротом під флюсом.

Виклад основного матеріалу. У розрахунковій методиці припустили, що через головну частину ванни (перед дугою) протікає 90% всього струму натопу. За допомогою тугоплавких вставок визначені розміри поглиблення (кратера) під дугою в рідкому металі. Визначено значення швидкості і прискорення, яких досягає рідкий метал під дією знакозмінного КПМП.

Висновки відповідно до статті. Визначено оптимальні значення індукції і частоти КПМП, що забезпечують ефективне перемішування розтопу у ванні при електродуговому натопі під флюсом.

Ключові слова:

дуговоий натоп; дугова сварка; поздовжнє магнітне поле; частота; індукція; перемішування

Список використаних джерел:

  1. Размышляев А. Д., Миронова М. В. Магнитное управление формированием валиков и швов при дуговой наплавке и сварке: монография. Мариуполь: Изд-во ПГТУ, 2009. 242 с.
  2. Размышляев А. Д., Агеева М. В. О механизме измельчения структуры металла шва при дуговой сварке с воздействием магнитных полей (обзор). Автоматическая сварка. 2018. № 3. С. 29–33.
  3. Размышляев А. Д., Агеева М. В. Влияние магнитного поля на кристаллизацию швов при дуговой сварке. Автоматическая сварка. 2019. № 1. С. 40-43.
  4. Черныш В. П. Расчет параметров движения металла сварочной ванны при электромаг- нитном перемешивании. Автоматическая сварка. 1977. № 10. С. 12–16.
  5. Райчук Ю. И. Распределение тока по пластине при дуговой сварке. Автоматическая сварка. 1967. № 4. С. 19–22.
  6. Чернышов Г. Г., Рыбачук А. М., Кубарев В. Ф. Распределение тока в сварочной ванне. Автоматическая сварка. 1979. № 11. С. 27–29.
  7. Размышляев А.Д. О толщине прослойки жидкого металла под дугой при наплавке флю- сом. Автоматическая сварка. 2003. № 9. С. 18–21.
  8. Размышляев А. Д. Уточненное определение толщины жидкой прослойки под дугой. Ав- томатическая сварка. 1980. № 7. С. 74–75.
  9. Багрянский К. В., Добротина З. А., Хренов К. К. Теория сварочных процессов. Киев: Ви- ща школа, 1976. 424 с.
  10. Бронштейн И. Н., Семендяев К. М. Справочник по математики для инженеров и уча- щихся ВТУЗов. Москва: Наука, 1986. 544 с.

Завантажити