ПРИСТРІЙ ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ СКЛОПАКЕТІВ

УДК:69.022

DOI:10.25140/2411-5363-2019-2(16)-95-104

Автор:

Наумчик Павло Іванович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Новик Катерина Сергіївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Відомо, що для зменшення теплопровідності  вікон усередину склопакета під атмосферним тиском закачують газ аргон, який має низьку теплопровідність. Із часом частина молекул аргону заміщується молекулами повітря, тому існує необхідність перевіряти концентрацію аргону в склопакетах.

Постановка проблеми. Метою цього дослідження є розроблення дешевого та простого у використанні пристрою для експрес-контролю якості енергозберігаючих склопакетів, принцип роботи якого ґрунтується на залежності електричної міцності від концентрації аргону в газоповітряній суміші.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останніх дослідженнях методів перевірки концентрації аргону в склопакеті пропонується використовувати методи спектрального аналізу, а також фізичні методи аналізу, які включають електрохімічні процеси. Ці методи досить складні й мають велику вартість, тому практично недоступні для покупців.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Таким чином, для використання запропонованого нами пристрою потрібно знати залежність електричної міцності від концентрації аргону в газоповітряній суміші.

Постановка завдання. Провести дослідження залежності електричної міцності суміші аргону й повітря від концентрації повітря та представити модель простого у використанні й доступного за ціною пристрою перевірки концентрації аргону в склопакеті.

Виклад основного матеріалу. Для проведення експериментально дослідження нами була зібрана установка, що включала в себе вакуумну тарілку, вакуумний насос, електрофорну машину, розрядник, вольтметр, балон з аргоном. У процесі дослідження за допомогою штангенциркуля встановлено, на якій найменшій відстані відбувається іскровий електричний розряд між розрядними кулями електрофорної машини, і виміряно напругу розряду. Треба зазначити, що іскровий розряд між кулями електрофорної машини відбувався на значно меншій відстані, ніж між кулями розрядника, який розміщувався під ковпаком вакуумної тарілки з аргоном. Усього було проведено 6 серій експерименту для різних концентрацій. За отриманими даними побудовано графік залежності електричної міцності від концентрації аргону  в  газоповітряній суміші, який можна  використати для калібрування пристрою оцінювання якості склопакетів.

Розглянуто будову та принцип дії пристрою контролю концентрації аргону. Визначено, що пристрій повинен містити такі частини: контактні електроди, індикатор струму, кнопка пуску високовольтного генератора, електричний розрядник та стабілізатор AMS1117-3.3.

Висновки відповідно до статті. У процесі дослідження була встановлена залежність електричної міцності в режимі реального часу за допомогою теоретичних та експериментальних досліджень за розробленою методикою, використовуючи установку для досліду. Також побудовано графік залежності електричної міцності від концентрації аргону в газоповітряній суміші.

Ключові слова:

експрес-контроль; електричний розряд; вимірювальний перетворювач

Список використаних джерел:

  1. ДСТУ Б В.2.7-107:2008. Будівельні матеріали. Склопакети клеєні будівельного призначення. [Чинний від 2009-07-08]. Київ: Міністерство регіонального розвитку та будівництва Ук- раїни, 2009. 38 с.
  2. Физические величины: справочник / Л. П. Бабичев и  др.;  под  ред.  И.  С.  Григорьева,  Е. З. Мейлихова. Москва: Энергоатомиздат, 1991. 1232 с.
  3. Маринов О. И. Портативный измеритель GASGLASS V2 – Анализатор газонаполнения стеклопакетов для дверей и окон / АПРОК ИНФОЦЕНТР. 2012. URL: http://www.aprok.ru/ index.php?option=com_content&view=article&id=11.
  4. Аналіз втрат тепла в будинку. Енергозбереження та енергоефективність. Теплові втра- ти. 2014. URL: http://energovpu7.ucoz.ua/load/tema_4/analiz_vtrat_tepla_v_budinku/14-1-0-9.
  5. Збудження і іонізація атомів газу. Stud Files. 2015. URL: https://studfiles.net/preview/ 3270192/page:7.
  6. AMS1117. ALLDATASHEET.COM. 2003. URL: http://www.alldatasheet.com/view.jsp?
  7. Наумчик П. І., Новик К. С. Універсальний прилад для перевірки та контролю концентрації аргону в склопакетах. Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво (МОМ – 2017): матеріали тез доповідей ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 1-3 листопада 2017 р.) / відп. за вип. А. М. Єрошенко. Чернігів: ЧНТУ, 2017. С. 222–223.
  8. Наумчик П. І., Новик К. С. Залежність електричної міцності суміші аргону і повітря від концентрації повітря. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2018): матеріали тез доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 10–12 травня 2018 р.): у 2 т. / відп. за вип. А. М. Єрошенко [та ін.]. Чернігів:  ЧНТУ, 2018. Т. 2. С. 234–235.

Завантажити