ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕПЛОЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАТУРАЛЬНИХ ТА СИНТЕТИЧНИХ НАПОВНЮВАЧІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВЕРХНЬОГО ДИТЯЧОГО ОДЯГУ

УДК:687.13-027.267

DOI:10.25140/2411-5363-2019-2(16)-170-180

Автор:

Дудла Іраїда Олександрівна , Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Хребтань Олена Борисівна , Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Основною функціональною властивістю верхнього дитячого одягу є тепло- захисна властивість. Питання дослідження теплозахисних властивостей натуральних та синтетичних наповнювачів для виготовлення верхнього дитячого одягу є досить багатогранним, складним та недостатньо вивченим. Це пов’язано з тим, що для виготовлення верхнього дитячого одягу використовують нові тканини для верху та підкладки, а також наповнювачі різного походження.

Постановка проблеми. Оскільки одяг найбільше значення має для процесів теплообміну організму людини з навколишнім середовищем та для забезпечення нормальної терморегуляції, тому визначення оптимальних параметрів теплозахисних властивостей натуральних та синтетичних наповнювачів для виготовлення верхнього дитячого одягу є важливим завданням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Приділено значну увагу прогнозуванню теплозахисних властивостей зимового одягу або його конструюванню, обґрунтуванню вибору пакета матеріалів для виготовлення дитячого верхнього одягу, математичному моделюванню перенесення тепла крізь текстильні матеріали та фізичній моделі визначення теплового опору.

Виділення недосліджених раніше частин загальної проблеми. Теплозахисні властивості саме натуральних та синтетичних наповнювачів для верхнього дитячого одягу практично не вивчені, а розрахунки оптимальних па- раметрів цих властивостей носять фрагментарний характер.

Постановка завдання. Визначити оптимальні параметри теплозахисних властивостей натуральних та синтетичних наповнювачів для виготовлення верхнього дитячого одягу.

Виклад основного матеріалу. З’ясовано, що теплозахисні властивості верхнього дитячого одягу з пір’яно- пуховим та синтетичним текстильним наповнювачем залежать від виду самого наповнювача, товщини, поверхневої густини та повітропроникності пакета одягу.

Висновки відповідно до статті. Верхній дитячий одяг з пір’яно-пуховим наповнювачем при меншій товщині мають найменший рівень повітропроникності, що забезпечує їй кращі теплозахисні властивості. Вищий рівень повітропроникності властивий дитячому одягу з синтетичним текстильним наповнювачем при значно більшій товщині пакета і може забезпечувати високі показники теплозахисних властивостей.

Запропоновано математичні рівняння для визначення оптимальних параметрів теплозахисних властивостей натуральних та синтетичних наповнювачів для виготовлення верхнього дитячого одягу.

Ключові слова:

наповнювач; верхній дитячий одяг; куртки; теплозахисні властивості

Список використаних джерел:

 1. Донченко С. В., Шаравіна Х. О., Рубаха Н. М. Ситуаційний аналіз прогнозування тепло- захисних властивостей зимового одягу. Вісник КНУТД. 2016. № 6. С. 100–108.
 2. Кальна М. М., Донченко С. В., Яловий В. В., Когут О. О. Дослідження впливу конструкційно-технологічних параметрів коміркового теплозахисного шару одягу типу «пуховик» на теплозахисні властивості. Технології та дизайн. 2015. № 2 (15). URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/td_2015_2_3.
 3. Назарук Л. В. Якість та комфортність дитячого одягу з елементами трансформації. Вісник КНУТД. 2016. № 3. С. 148–153.
 4. Васильєва І. В. Розробка підходу до створення нових форм дитячого зимового одягу методами дизайн-проекту. Теорія та практика дизайну. Технічна естетика. 2015. Вип. 8. С. 26–33.
 1. Кокоянчук Ю. Б., Троян О. М., Степанова Л. С. Обґрунтування вибору пакета матеріалів для виготовлення дитячої куртки-рюкзака для скаутів. Вісник ХНУ. 2012. № 5. С. 79–83.
 2. Галавська Л. Є. Математичне моделювання перенесення тепла крізь текстильні матеріали. Вісник КНУТД. 2012. № 1. С. 105–109.
 3. Луцкер Т. В., Колосніченко М. В., Остапенко Н. В., Винничук М. С. Теоретичне обґрунтування фізичної моделі опору з підвищеною точністю вимірювань. Вісник КНУТД. 2015. № 2. С. 131–135.
 4. ДСТУ 2027 - 92 Вироби швейнi й трикотажні. Термiни та визначення. [Чинний від 1993- 01-01]. Київ, 1992. 21 с.
 5. Вавілова Л. С., Михайлова Г. М. Особливості класифікації верхнього дитячого одягу. Як-сть та безпечність товарів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для мо- лодих учених та студентів (23 березня 2018 року). Луцьк, 2018. С. 11–12.
 6. Колосніченко М. В., Процик К. Л. Мода і одяг. Основи проектування та виробництва одягу: навчальний посібник. Київ: КНУТД. 2011. 238 с.
 7. Колесников П. А. Теплозащитные свойства одежды. Москва: Изд-во «Легкая инду- стрия», 1965. 345 с.
 8. ГОСТ 12023 – 2003. Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения толщины. Москва, 2005. 10 с.
 9. ДСТУ EN 12127:2009. Матеріали текстильні. Тканини. Визначення маси на одиницю площі з використанням малих проб. Київ, 2012. 8 с.
 10. ГОСТ 12088 – 77 Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения возду- хопроницаемости. Москва, 1977. 10 с.
 11. ДСТУ 4057 – 2001 Матеріали текстильні. Метод ідентифікації волокон. Київ, 2001. 36 с.
 12. ГОСТ 20489 – 75 Материалы для одежды. Метод определения суммарного теплового сопротивления. Москва, 1985. 9 с.
 13. Тепловое сопротивление (типа ПТС-225) МТ-380. URL: http://usk.ua/mt-380.html.
 14. Михайлова Г. М., Форостяна Н. П. Теплозахисні властивості ковдр із об’ємними наповнювачами. Товари і ринки. 2016. № 1. С. 96–105.

Завантажити