ОГЛЯД З МЕТОЮ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОСТИХ 3D ПРИНТЕРІВ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

УДК:624.01

DOI:10.25140/2411-5363-2019-3(17)-75-81

Автор:

Марцинко Пітер, Технічний університет Кошице (Park Komenskeho 8, 04200 Kosice, Slovak Republic).

Мартін Кочан , Технічний університет Кошице (Park Komenskeho 8, 04200 Kosice, Slovak Republic).

Мова статті: англійська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Зростаючий інтерес до цієї теми викликаний тим, що студенти використовують програми 3D моделювання і можуть друкувати та збирати свої моделі під час занять, а також контролювати деякі параметри впродовж друку або порівнювати моделі після друку. 
Постановка проблеми. Головною метою було впровадження 3D друку в навчальний процес і ознайомити студентів із технологією 3D друку та матеріалами, що застосовуються в цьому процесі. Такі принтери мають використовуватися студентами на заняттях для створення 3D об’єктів. Далі студенти можуть створювати з них функціональні збірки. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом останніх декількох років спостерігається бурхливе використання 3D друку. Багато 3D принтерів вийшли з використання через різні модифікації. Це зміни, що стосуються конструктивної будови. Почали використовуватися різноманітні типи принтерів, зокрема картезіанські 3D принтери, а також принтери, що мають паралельну кінематичну конструкцію. Багато змін також відбулося в елект-
ронній будові. Поки що вони використовують 8- або 16-бітні контролери.  
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Ця стаття присвячена аналізу 3D принтерів, технології та матеріалів у 3D друці, особливостям та використанню їх у навчальному процесі. 
Постановка завдання. Метою дослідження була розробка та складання робочого місця з 3D принтерами для навчального процесу. Студенти на цьому робочому місці можуть експериментально використовувати ці принтери. Надалі ці принтери можна буде оновлювати та з використанням систем Arduino або Raspberry Pi з’явиться можливість вимірювати деякі параметри принтера безпосередньо в процесі друку. 
Виклад основного матеріалу. Аналіз складається з основної інформації про технології 3D друку. Формулювання цієї задачі описано нижче. На основі цих знань та наступної інформації про деякі 3D принтери було обрано один із них. Висновки відповідно до статті. На наш погляд, впровадження знань про 3D друк у навчальний процес повинен відбуватися так, щоб студенти могли не лише створювати об’єкти з використанням програм 3D моделювання, а 
також реалізувати ці знання. Таким чином вони зможуть удосконалювати 3D технології, що стрімко розвиваються в наш час. У подальших дослідженнях у цьому напрямку планується створити 3D центр технологій, в якому інші системи будуть самостійно перевіряти властивості друку. 

Ключові слова:

принтери; матеріали; технології; навчальний процес; параметри

Список використаних джерел:

1. Histуria vэvoja 3D tlače. Retrieved from https://xyzprint.eu/aktuality/historia-3d-tlace.html. 
2. Ъvod do 3D tlače. Retrieved from https://portal.fmed.uniba.sk/download.php?fid=575. 
3. How FDM/FFF 3D Printing Technology Works? Retrieved from https://manufactur3dmag.com/working-fdm-fff-3d-printing-technology. 
4. Stereolitografia. Retrieved from http://www.sethal.sk/technologia/sla. 
5.  Laser  sintering,  melting  and  others  –SLS,  SLM,  DMLS,  DMP,  EBM,  SHS.  Retrieved  from 
https://www.additive.blog/knowledge-base/3d-printers/laser-sintering-melting-sls-slm-dmls-dmp-ebm-shs. 
6. FAQ – vysvětlenн DMLS, SLS, SLM, EBM, Laser Cusing. Retrieved from http://www.innomia. cz/faq-vysvetleni-dmls-sls-slm-ebm-laser-cusing. 
7. Materбly pre tlač na 3D tlačiarni metуdou vrstvovйho natavenia (FDM/FFF). Retrived from https://xyzprint.eu/aktuality/co-je-potrebne-vediet-o-plaste-typu-ABS-PLA.html. 
8. Rozdiel medzi PLA a ABS. Retrived from https://tvaroch.sk/blog/rozdiel-medzi-abs-pla. 
9. 3D Printer Materials Guide: 3D Printing Plastics. Retrieved from https://www.3dnatives.com/en/plastics-used-3d-printing110420174. 
10.  3D  tlačiareň  Anet  A8  nebola  nikdy  takto  lacnб!  Retrieved  from  https://vosveteit.sk/3d-tlaciaren-anet-a8. 
11. 3D tlačiareň Tevo Tarantula. Retrieved from https://www.roboking.sk/products/3d-tlaciaren-tevo-tarantula?variant=12973115277354. 
12. Top 10 Best Slicer Software For All Levels. Retrieved from https://www.3dnatives.com/en/top-10-slicer-software-200520194.

Завантажити