ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХВАТІВ З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ

УДК:621.5

DOI:10.25140/2411-5363-2019-3(17)-105-110

Автор:

Тулея Петер , Технічний університет Кошице (Park Komenskeho 8, 04200 Kosice, Slovak Republic).

Мова статті: англійська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Сучасне виробництво вимагає простих і недорогих компонентних рішень для захоплення великих деталей. Проектування захватних елементів з використанням постійного магніту в цьому аспекті є перспективним напрямком.   
Постановка проблеми. Метою проекту було реалізувати захоплюючий компонент з наявного у продажу пневматичного  приводу,  доповненого  неодимовим  постійним  магнітом,  і  застосувати  для  приводу  захватного  вузла пневматичний пристрій для маніпуляції порталом, призначений для навчальної діяльності на кафедрі. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Реалізація проекту вимагала детального дослідження ринку, орієнтованого на захвати аналогічної концепції та вивчення принципів та властивостей постійних магнітів. В результаті аналізу інформації була оптимізована мета проекту – проектування дешевого та надійного захватного елемента. 
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Для одержуваного рішення були використані доступні компоненти, з акцентом на низькі витрати на їх придбання. Це було пов'язано з тим, що проект був призначений для лабораторного використання. 
Постановка завдання. Метою дослідження було створення реально функціонуючого та надійно працюючого захватного пристрою, придатного як об’єкт для навчальної діяльності у навчанні наших студентів.  
Виклад  основного  матеріалу.  У  роботі  представлено  проєктування  і  практична  реалізація  захватів  з  постійнними магнітами для захвачування деталей. Активація і управління захватами реалізується стисненим повітрям. Реалізація результатів підтвердила правильність міркувань, а також повторюваність результатів при дотриманні основної вимоги щодо низьких витрат. Проект ґрунтувався на принципах, запропонованих провідними компаніями, але результати впровадження демонструють більш високу силу захоплення при менших витратах. Крім того, забезпечується можливість розширення діапазону розмірів відповідно до вимог замовника. 
Висновки відповідно до статті. Проект був успішним, його реалізація також сприяла вдосконаленню навчального процесу на кафедрі, що було однією із зазначених переваг. Він забезпечує наочну демонстрацію можливостей виконання завдань маніпулювання нестандартними об'єктами. 

Ключові слова:

завдання маніпуляції; автоматизація; однобічне затискання; постійний магніт; пневматичні компоненти

Список використаних джерел:

1. Baločkovб, Lenka, Tuleja P.: Nбvrh uchopovacej hlavice pre tvarovo zložitй objekty. Diplomovб prбca. Košice: Technickб univerzita v Košiciach, Strojnнcka fakulta, 2011. 61 s. (in Slovak). 
2. https://www.goudsmitmagnets.com. 
3. https://www.schmalz.com. 
4. https://www.smc.eu. 
5. Smrček, J., Palko, A., Tuleja, P.: ROBOTIKA - Uchopovacie efektory, skriptum, TU v Košiciach, 2007, ISBN 978-80-8073-961-4 (in Slovak). 
6. Sukop M., Tuleja P., Janos R., Jurus O., Marcinko P., Semjon J., Vagas M.: Using the Vacuum in Handling Tasks in the Context of Operating Cost Savings. In: Journal of Automation and Control, 2017,  Vol.  5,  No.  2,  pp.  85-88.  Available  online  at  http://pubs.sciepub.com/automation/5/2/12.  © Science and Education Publishing DOI:10.12691/automation-5-2-12. 
7. Tuleja P.: Technical Solutions of Problems in the Handling of the Object with Non-consistent Surface. In: American Journal of Mechanical Engineering, 2016, Vol. 4, No. 7, pp. 400-405. Available online at http://pubs.sciepub.com/ajme/4/7/31 ©Science and Education Publishing DOI:10.12691/ajme-4-7-31. 

Завантажити