АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЛІКАРСЬКО-РОСЛИННИХ ЕКСТРАКТІВ НА МІКРОФЛОРУ БАКЛАЖАНІВ

УДК:631.577-047.44:635.646

DOI:10.25140/2411-5363-2019-3(17)-241-257

Автор:

Дубініна Антоніна Анатоліївна , Харківський державний університет харчування і торгівлі (вул. Клочківська, 333, м. Харків, 61051, Україна)

Летута Тетяна Миколаївна , Харківський державний університет харчування і торгівлі (вул. Клочківська, 333, м. Харків, 61051, Україна)

Фролова Тетяна Володимирівна , Харківський державний університет харчування і торгівлі (вул. Клочківська, 333, м. Харків, 61051, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. З метою подовження термінів зберігання, збереження споживчих властивостей свіжих овочів застосовують різні післязбиральні засоби обробки, але кожен із цих засобів має негативні ластивості різного характеру. Актуальним є пошук нових джерел антибактеріальних та протимікробних засобів обробки плодоовочевої сировини, одним з яких можуть бути екстракти з лікарсько-рослинної сировини.

Постановка проблеми. Визначено, що мікробіальне псування плодів баклажанів є основною причиною втрат рослинної сировини при зберіганні, яке викликають бактерії та грибки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведено аналітичний огляд вітчизняної та зарубіжної науковотехнічної літератури й патентної інформації відносно мікробіоти плодів баклажанів та дії на неї екстрактів лікарсько-рослинної сировини.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Пошук нових антибактеріальних засобів природного походження з властивостями екологічно безпечного для організму людини та широкого спектра дії на мікробіоту плодів баклажанів з метою подовження тривалості зберігання плодовочевої сировини.

Постановка завдання. Провести аналіз сучасних методів зберігання плодовоовочевої сировини. Надати аналітичний огляд вітчизняної та зарубіжної науково-технічної літератури й патентної інформації відносно мікробіоти плодів баклажанів та дію на неї екстрактів лікарсько-рослинної сировини. Проаналізувати фунгіцидні властивості екстрактів лікарсько-рослинної сировини щодо основних природних захворювань баклажанів різних форм гнилі та антракнозу. Визначити перспективність подальшого вивчення та використання екстрактів лікарсько-рослинної сировини для обробки плодів баклажанів при зберіганні.

Виклад основного матеріалу. Дослідження мікробіального псування плодів баклажанів під час зберігання та антимікробної дії на неї екстрактів лікарсько-рослинної сировини. Обґрунтування запропонованої композиції як ефективного універсального засобу для захисту під час збереження, що покриває увесь спектр поширених хвороб плодів баклажанів.

Висновки відповідно до статті. Запропонована композиція для післязбирального оброблення з екстрактів лікарсько-рослинної сировини дозволяє зменшити втрати від мікробіального псування та подовження тривалості зберігання плодів баклажана.

 

Ключові слова:

баклажани; бактерії; грибки; зберігання; специфічна мікрофлора; фунгіцидна дія; антибактеріальні властивості

Список використаних джерел:

1. Мироничева О. С. Обґрунтування використання антиоксидантних препаратів для тривалого зберігання плодів яблуні: автореф. дис. … канд. с.-х. наук: спец.: 05.18.03 «Первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва» / ТДАУ. Мелітополь, 2003. 20 с.

2. Гапріндашвілі Н. А. Обґрунтування використання нових антиоксидантних препаратів природного походження для тривалого зберігання плодів груш: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: спец.: 06.01.15 «Первинна обробка продуктів рослинництва» / ТДАУ. Мелітополь, 2011. 23 с.

3. Жукова В. Ф. Обґрунтування використання нових антиоксидантних композицій для зберігання плодів томату: дис. … канд. с.-г. наук: 06.01.15 / ТДАУ. Мелітополь, 2011. 250 с.

4. Безменнікова В. М. Обґрунтування використання нових антиоксидантних препаратів для зберігання плодів абрикоса: дис. … канд. с.-г. наук: 06.01.15 / ТДАУ. Мелітополь, 2009. 290 с.

5. Герасимчук О. П. Збереження якості плодів чорної смородини з післязбиральною обробкою речовинами антимікробної дії та в продуктах переробки: дис. … канд. с.-г. наук: 06.01.15 / ТДАУ. Мелітополь, 2009. 379 с.

6. Демченко С. В. Влияние химических консервантов на биохимические изменения в сочном растительном сырье при хранении: дис. ... канд. техн. наук: спец. 03.00.04 «Технология продовольственных продуктов» / КГТУ. Краснодар, 2002. 153 с.

7. Дятлов В. В. Наукові основи обробки та зберігання плодовоочевої продукції із застосуванням плівкоутворюючих композицій: автореф. дис. … д-ра. техн. наук: спец. 05.18.03 «Первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва» / ХНТУ. Херсон, 2005. 38 с.

8. Медведкова І. І. Якість і збереженність свіжих тепличних томатів із застосуванням обробки плівкоутворювальною композицією: автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 05.18.15 «Товарознавство харчових продуктів» / ДонНУЕТ. Донецьк, 2007. 22 с.

9. Наумова Г. М. Совершенствование технологии хранения луковиц чеснока с применением защитных покрытий: дис. ... канд. техн. наук: спец. 05.18.01 «ехнология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства» / КГАУ. Краснодар, 2004. 141 с.

10. Коротишева Л. Б. Влияние полимерного покрытия на качество плодов яблони при хранении: дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15 «Товароведение пищевых продуктов и технология общественного питания» / ЛГУ. Ленинград, 1984. 147 с.

11. Паронян, В. Х., Кюрегян Г. П., Комаров Н. В. Прогресивні способи обробки плодоовочевої продукції перед закладкою на зберігання. Зберігання та переробка сільськогосподарської сировини. 2003. № 7. С. 23-25.

12. Неменущая Л. А., Степанищева Н. М., Соломатин Д. М. Современные технологии хранения и переработки плодоовощной продукции. Москва: ФГНУ «Росинформагротех», 2009. 172 с.

13. Ozturk I., Tornuk F., Caliskan-Aydogan O., Zeki Durak M., Sagdic O. Decontamination of iceberg lettuce by some plant hydrosols. LWT. December 2016. Vol. 74. Р. 48-54. URL: https://doi.org/10.1016/j.lwt.2016.06.067.

14. Pane C., Fratianni F., Parisi M., Nazzaro F., Zaccardelli M. Сontrol of Alternaria post-harvest infections on cherry tomato fruits by wild pepper phenolic-rich extracts. Crop Protection. June 2016. Vol. 84. P. 81-87. URL: https://DOI:10.1016/j.cropro.2016.02.015.

15. Božik M., Nový P., Klouček P. Susceptibility of Postharvest Pathogens to Essential Oils. Scientia Agriculturae Bohemica. 2017. Is. 48. P. 103-111. DOI: 10.1515/саб-2017-0017.

16. Takam G. H. F., Tatsinkou F. B., Mbah J. A., Bate P. N. N., Ngemenya M. N. Morphological and PCR characterisation of fungi isolated from tomato postharvest, and potential control of fruit spoilage by antifungal plant extracts. International Food Research Journal. 2019. № 26(1). Р. 123-131.                                                                                                                                                                            URL : https://www.researchgate.net/publication/331384873_Morphological_and_PCR_characterisation_of_fungi_ isolated_from_tomato_postharvest_and_potential_control_of_fruit_spoilage_by_antifungal_plant_extracts.                                                                                                                                                    

17. Egamberdieva D., Wirth S., Behrendt U., Ahmad P., Berg G. Antimicrobial Activity of Medicinal Plants Correlates with the Proportion of Antagonistic Endophytes. Front. Microbiol. 2017. № 8. Р. 199. URL: https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.00199.

18. Antibacterial activity of tannins isolated from Sapium baccatum extract and use for control of tomato bacterial wilt / Vu T. T., Kim H., Tran V. K., Vu H. D., Hoang T. Н., & Han J. W. PLOS ONE. 2017. № 12 (7). URL: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0181499.

19. Ibrahim F. A. A., Al-Ebady N. Evaluation of Antifungal Activity of Some Plant Extracts and their Applicability in Extending the Shelf Life of Stored Tomato Fruits. Journal of Food Processing & Technology. 2014. Vol. 5, Is. 6. Р. 340-346. URL: https://doi:10.4172/2157-7110.1000340.

20. Sang-Jo Kwon, Yoonjee Chang, Jaejoon Han. Oregano essential oil-based natural antimicrobial packaging film to inactivate Salmonella enterica and yeasts/molds in the atmosphere surrounding cherry tomatoes. Food Microbiology. August 2017. Vol. 65. P. 114-121. URL: https://doi.org/10.1016/ j.fm.2017.02.004.

21. Bibhuti B. Mishra, Gautam S., Sharma A. Browning of fresh-cut eggplant: Impact of cutting and storage. Postharvest Biology and Technology. May 2012. Vol. 67. P. 44-51. URL: https://doi:10.1016/j.postharvbio.2011.12.009.

22. Concellón A., Añón M. C., Chaves A. R. Effect of low temperature storage on physical and physiological characteristics of eggplant fruit (Solanum melongena L.). LWT. 2007. Vol. 40, no. 3. Р. 389–396. URL: https://doi:10.1016/j.lwt.2006.02.004.

23. Gajewski M., Katarzyna K., Bajer M. The Influence of Postharvest Storage on Quality Characteristics of Fruit of Eggplant Cultivars. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 2009. № 37 (2). Р. 200-205. URL: https://doi.org/10.15835/nbha3723184.

24. Sun W., Wang D., Wu Zh., Zhi J. Seasonal change of fruit setting in eggplants (Solanum melongena L.) caused by different climatic conditions. Scientia Horticulturae. October 1990. Vol. 44, Is. 1–2. P. 55-59. URL: https://doi.org/10.1016/0304-4238(90)90016-8.

25. Jha S. N. Matsuoka T. Development of Freshness Index of Eggplant. Applied Engineering in Agriculture. 2002. Vol. 18, Is. 5. Р. 555-558. URL: http://agris.fao.org/agris-search/search.do? recordID= US201400097236.

26. Cortbaoui P. Postharvest quality management of cucumber and eggplant: thesis for PhD / Department of Bioresource Engineering McGill University. Montreal, 2015. 135 р. URL: https://www.researchgate.net/publication/281624942_POSTHARVEST_QUALITY_MANAGEMEN T_OF_CUCUMBER_AND_EGGPLANT.

27. Temkin-Gorodeiski N., Shapiro B., Rosenberger I., Fallik E. Post harvest treatments to control eggplant deterioration during storage. Journal of Horticultural Science. 1993. № 68(5). Р. 689-693. URL: https://doi.org/10.1080/00221589.1993.11516401.

28. Salunkhe D. K., Kadam S. S. Handbook of Vegetable Science and Technology. Production, Compostion, Storage, and Processing. Boca Raton: CRC Press, 1998. 742 р. URL: https://doi.org/ 10.1201/9781482269871.

29. Lloyd Ryall A., Werner J. Lipton. Handling, Transportation and Storage of Fruits And Vegetables. Vol. 1. Vegetables And Melons. Medtech; 2014 edition (September 11, 2013). 587 р. URL: https://www.amazon.com/Handling-Transportation-Storage-Fruits-Vegetables/dp/9381714622.

30. Dimitrios I. Tsitsigiannis, Polymnia P. Antoniou, Sotirios E. Tjamos, Epaminondas J. Paplomatas. Major Diseases of Tomato, Pepper and Eggplant in Greenhouses. The European Journal of Plant Science and Biotechnology. 2008. № 2 (Special Issue 1). Р. 106-124. URL: http://www.globalsciencebooks.info/Online/GSBOnline/images/0812/EJPSB_2(SI1)/EJPSB_2(SI1)10 6-124o.pdf.

31. Bajaj K. L., Mahajan R. Effects of nematicides on the chemical composition of the fruits of egg-plant (Solanum melongena L.). Plant Foods for Human Nutrition. March 1980. Vol. 30, Is. 1. Р. 69-72. URL: https: //doi.org/10.1007/BF01112106.

32. Arramon G., Saucier C., Colombani D., Glories Y. Identification of triterpene saponins in Quercus robur L. and Q. petraea Liebl. heartwood by LC‐ESI/MS and NMR. Phytochemical Analysis. 2002. № 13(6). Р. 305-310. URL: https://doi.org/10.1002/pca.658.

33. Zhang Bo, Jian Cai, Chang-Qing Duan, Malcolm J. Reeves, Fei He. A Review of Polyphenolics in Oak Woods. International Journal of Molecular Sciences. 2015. № 16(4). Р. 6978– 7014. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4425000/?report=classic.

34. Uddin G., Rauf A. Phytochemical Screening, Antimicrobial and Antioxidant Activities of Aerial Parts of Quercus robur L. Middle-East Journal of Medicinal Plants Research. 2012. № 1(1). Р. 01-04. URL: https://DOI:10.5829/idosi.mejmpr.2011.1.1.1101.

35. Ernest R. Mbega, Carmen N. Mortensen, Robert B. Mabagala, Ednar G. Wulff. The effect of plant extracts as seed treatments to control bacterial leaf spot of tomato in Tanzania. J Gen Plant Pathol. 2012. № 78(4). Р. 277-286. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/81894712.pdf.

36. Fire Blight: The Disease and its Causative Agent, Erwinia amylovora / Ed. J. Vanneste. Australasian Plant Pathology. March 2001, Vol. 30, Is. 1. P. 77–78. URL: https://www.researchgate.net/ publication/240508283_Fire_Blight_The_Disease_and_its_Causative_Agent_Erwinia_amylovoraEd_ J_Vanneste. 

37. Kolodziej H., Kayser O., Lattе K. P., Kiderlen A. F. Enhancement of Antimicrobial Activity of Tannins and Related Compounds by Immune Modulatory Effects. Plant Polyphenols 2. 1999. Р. 575- 594. Part of the Basic Life Sciences book series. URL: https://www.researchgate.net/profile/ Herbert_Kolodziej2/publication/Effects.pdf. 38. Klaus Peter Latté, Herbert Kolodziej. Antifungal Effects of Hydrolysable Tannins and Related Compounds on Dermatophytes, Mould Fungi and Yeasts. Biosciences. 2000. Vol. 55, Is. 5-6. Р. 467- 472. DOI: https://doi.org/10.1515/znc-2000-5-625.

39. Stompor-Chrzan E. Antifungal activity of leaf and bark extracts on the growth and development of damping-off fungi and their practical utilisation in protection of seedlings. Second European Allelopathy Symposium “Allelopathy – from understanding to application”. 2004. Р. 152. URL: http://seas.iung.pulawy.pl/pdf/str152.pdf.

40. Juniper - pseudofruit juniper. E/S/C/O/P monographs : the scientific foundation for herbal medicinal products.Stuttgart: Thieme, 2003. Р. 282-285. URL: https://www.worldcat.org/title/escopmonographs-the-scientific-foundation-for-herbal-medicinal-products/oclc/879135235.

41. Barnes J., Linda A. Anderson, Phillipson J. D. Herbal Medicines. 3rd Edition. London: Pharmaceutical Press, 2007. 720 р.

42. Pepeljnjak S., Kosalets І., Kalodera Z., Blazevych N. Antimicrobial activity of juniper berry essential oil (Juniperus communis L., Cupressaceae). Acta Pharm. 2006. № 55 (4). Р. 417-422. URL: https://hrcak.srce.hr/file/29715.

43. Paul-Georges Rossi, Liliane Berti, Jean Panighi, Anne Luciani, Jacques Maury, Alain Muselli, Dominique de Rocca Serra, Marcelle Gonny, Jean-Michel Bolla. Antibacterial Action of Essential Oils from Corsica. Journal of Essential Oil Research. 2007. Vol. 19, Is. 2. Р. 176-182. URL: https://doi.org/10.1080/10412905.2007.9699254.

44. Glisic S. B., Milojevic S. Z., Dimitrijevic-Brankovic S. I., Orlovic A.M. & Skala D. U. Antimicrobial activity of the essential oil and different fractions of Juniperus communis L. and a comparison with some commercial antibiotics. Journal of the Serbian Chemical Society. 2007. № 72(4). Р. 311-320. URL: https://DOI:10.2298/JSC0704311G.

45. Глень-Карольчик К., Болиглова Є. Фунгіцидна активність ефірної олії ялівцю (Juniperus communis L.) проти грибків, що вражають проростки хрону. Журнал досліджень і впровадження в аграрному інжинірингу. 2016. № 61(3). С. 119-125.

46. Брєдлі П. Британський трав’яний збірник. Довідник наукової інформації про широко використовуваних рослинних препаратах / Британська асоціація фітотерапії. Борнмут, 2006. Т. 2. С. 406. URL: https://bhma.info/index.php/product/british-herbal-compendium-volume-2.

47. Hänsel R., Sticher O. Pharmakognosie – Phytopharmazie. Walshtedt, Germany, 2007. 1561 р. URL: https://epdf.pub/queue/pharmakognosie-phytopharmazie-8-auflage.html.

48. Gibbons S., Ohlendorf B., Johnsen I. The genus Hypericum—a valuable resource of antiStaphylococcal leads. Fitoterapia. July 2002. Vol. 73, Is. 4. P. 300-304. URL: https://doi.org/10.1016/ S0367-326X(02)00082-5.

49. Süntar I., Oyardı O., Esra Küpeli Akkol, Ozçelik B. Antimicrobial effect of the extracts from Hypericum perforatum against oral bacteria and biofilm formation. Pharmaceutical Biology. 2016. Vol. 54, Is. 6. Р. 1065-1070. URL: https://doi.org/10.3109/13880209.2015.1102948.

50. Simonetti G., Tocci N., Valletta A., Brasili E., Felicia Diodata D'Auria, Idoux A., Pasqua G. In vitro antifungal activity of extracts obtained from Hypericum perforatum adventitious roots cultured in a mist bioreactor against planktonic cells and biofilm of Malassezia furfur. Natural Product Research. Formerly Natural Product Letters. 2016. Vol. 30, Is. 5. Р. 544-550. URL: https://doi:10.1080/ 14786419.2015.1028059.

51. Gadzovska-Simic S., Tusevski O., Antevski S., Atanasova-Pancevska N., Petreska J., Stefova M., Kungulovski D., Spasenoski M. Secondary metabolite production in Hypericum perforatum L. cell suspensions upon elicitation with fungal mycelia from Aspergillus flavus. Archives of Biological Sciences. 2012. Vol. 64, Nо 1. Р. 113-121. URL: https://DOI:10.2298 ABS1201113G.

52. Maskovic P., Mladenović J., Cvijović М., Aćamović-Đoković G., Soluí ̈ch S., Radojković M. Phenolic content, antioxidant and antifungal activities of acetonic, ethanolic and petroleum ether extracts of Hypericum perforatum L. Hemijska industrija. 2011. № 65 (2). Р. 159-164.

53. Sytar O., Švedienė J., Ložienė K., Paškevičius A., Kosyan A., Taran N. Antifungal properties of hypericin, hypericin tetrasulphonic acid and fagopyrin on pathogenic fungi and spoilage yeasts. Pharmaceutical Biology. 2016. Vol. 54, Is. 12. Р. 3121-3125. URL: https://www.tandfonline.com/ doi/full/10.1080/13880209.2016.1211716.

Завантажити