ОСОБЛИВОСТІ ДИФУЗІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІДІ ТА МОЛІБДЕНУ ПІД ЧАС ЗВАРЮВАННЯ ТИСКОМ

Автор:

Ганєєв Тімур Рашитович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено процес дифузійного зварювання у вакуумі міді з молібденом через модифіковані іонним обробленням прошарки. За допомогою методу радіоактивних ізотопів визначені особливості дифузійної взаємодії міді з молібденом. Показано, що змінюючи основні параметри режиму іонного оброблення поверхневого шару зварного матеріалу, можна суттєво впливати на розміри зони взаємодії та механічні властивості зварного з’єднання. Встановлено доцільність під час дифузійного зварювання у вакуумі міді з молібденом попередньої модифікації поверхні молібдену міддю.

Ключові слова:

дифузійні процеси, дифузійне зварювання у вакуумі, мідь, молібден

Список використаних джерел:

 1. Диффузионная сварка магнитных материалов через пористые прослойки из прокатанных лент / Э. С. Каракозов, В. Г. Панаетов, В. Э. Тарлавский, А. В. Люшинский // Сварочное производство. – 1984. – № 10. – С. 18–20.

 2. О природе диффузионных процессов, ответственных за образование соединений при сварке в твердой фазе / Л. Н. Лариков, А. М. Макара, А. Т. Назарчук, В. М. Фальченко // ФиХОМ. – 1971. – № 4. – С. 113–116.

 3. Харченко Г. К. Плакирование стали титаном через через прослойку ванадия / Г. К. Харченко, В. Г. Ткаченко // Цветные металлы. – 1996. – № 8. – С. 90–92.

 4. Свойства и применение дисперсных порошков / В. И. Новиков и др. – К. : Наукова думка, 1986. – С. 108–114.

 5. Парицкая Л. Н. Диффузионные процессы в дисперсных системах / Л. Н. Парицкая // Порошковая металлургия. – 1990. – № 11. – С. 44–58.

 6. Массоперенос при сварке давлением с применением ультрадисперсного порошка никеля / А. В. Люшинский, В. Ф. Мазанко, М. М. Белякова, С. П. Ворона // Сварочное производство. – 1999. – № 6. – С. 10–14.

 7. Хансен М. Структуры двойных сплавов / М. Хансен, К. Андрейко. – М. : Металлургиздат, 1962. – Т. 2. – С. 643.

 8. Баскин М. Л., Савин А. В., Туманов В. И., Эйдук Ю. А. // Металлургия и топливо. – 1961. – № 4. – С. 111–114.

 9. Грузин П. Л. Применение искусственно радиоактивных индикаторов для процессов изучения диффузии в сплавах / П. Л. Грузин // ДАН СССР. – 1952. – Т. 86, № 2. – С. 282–288.

 10. Felst E. A., Doherty R.D., J. Inst. Metals. – 1971. – Vol. 99, № 3. – Р. 102–103.

 11. Палатник Л. С., Левченко А. А., Богданова А. Ф., Терлецкий В. Е. // ФММ. – 1958. – Т. 6, № 3. – С. 540–544.

 12. Baar N. Z. anorg. allg. Chem. – 1911. – Vol. 70. – Р. 353–358.

 13. Dreibhoblz D. Z. physic. Chem. – 1924. – Vol. 108. – Р. 8–11.

 14. Köster W., Schmidt W. Arch. Eisenhüttenw. – 1934. – Vol. 8. – Р. 23–27.

 15. Самсонов Г. В. Физико-химические свойства элементов : справочник / Г. В. Самсонов. – К. : Наукова думка, 1965. – С. 807.

Завантажити