РОЗРОБЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ЗВАРНИХ ВУЗЛІВ РАМ ВЕЛОСИПЕДІВ

Автор:

Ганєєва Т.В., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто вплив технологічних прийомів на надійність та довговічність велосипедних рам з алюмінієвих сплавів. Проведено моделювання впливу зміни катета зварного шва, використання косинок та пластин. Розроблено рекомендації щодо вибору оптимальної конструкції зварних вузлів рам велосипедів.

Ключові слова:

рама велосипеда, катет зварного шва, технологічні прийоми, баттінг

Список використаних джерел:

  1. Артюх Т. М. Використання алюмінієвих сплавів у виробництві велосипедних рам / Т. М. Артюх // Технічні науки та технології : науковий журнал. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – № 1 (1). – С. 44–48.

  2. Любченко О. Н. История развития велосипедной дисциплины даунхилл в России / О. Н. Любченко // Проблемы развития физической культуры и спорта в новом тысячелетии : материалы IV Международной научно-практической конференции (27 февраля 2015 г., г. Екатеринбург). – Екатеринбург, 2015. – С. 318–323.

  3. Любовицкий В. П. Гоночные велосипеды / В. П. Любовицкий. – Л. : Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1989. – 319 с.

  4. Тюрин Д. В. Исследование розничного рынка одноподвесных горных велосипедов (hardtail) начального и любительского уровня в городе Москве / Д. В. Тюрин, М. С. Лантух // Практический маркетинг. – 2011. – № 6 (172). – С. 4–13.

  5. Неуправляемый велосипед может быть устойчивым без гироскопического или стабилизирующего действия / Я. Д. Г. Куйман, Я. П. Мейяард, Дж. М. Пападопулос, Э. Руина, А. Л. Шваб // Нелинейная динамика. – 2013. – Т. 9, № 2. – С. 377–386.

  6. Patterson Josh. Trail Tech: Single-chainring frame design [Електронний ресурс] / Josh Patterson. – Режим доступу : http://www.bikeradar.com/mtb/gear/article/trail-tech-single-chainring-frame-design-37952.

Завантажити