ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ТЕРИТОРІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕОПОРТАЛІВ

Автор:

Зацерковний Віталій Іванович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033,Україна).

Гур’єв Володимир Іванович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Позній В.В., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Описано доцільність розроблення геоінформаційної системи (ГІС) інвестиційного порталу. Зроблено аналіз структури і властивостей ГІС. Розглянуто підходи щодо поліпшення інвестиційної привабливості регіону. Проаналізовано процес вибору оптимальної моделі ГІС.

Ключові слова:

геопортал, геоінформаційна система (ГІС), інвестиції, Україна, економіка, територія, бізнес

Список використаних джерел:

  1. Бистряков І. К. Капіталізація земельних відносин в Україні в контексті зміни уявлень про управління господарством / І. К. Бистряков, О. І. Олексюк // Стратегія економічного розвитку України. – 2002. – Вип. 5 (12). – С. 19–25.

  2. Волков С. М. Основи землеволодіння та землекористування / С. М. Волков, В. М. Хлистун, В. Х. Улюкаєв. – М. : Колос, 1992. – 144 с.

  3. ГІС і бази даних / В. І. Зацерковний, В. Г. Бурачек, О. О. Железняк, А. О. Терещенко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 492 с.

  4. Дорогунцов С. І. Оцінка земельно-ресурсного потенціалу України та проблеми забезпечення його ефективного використання / С. І. Дорогунцов, А. С. Новоторов, Т. С. Ніколаєнко. – М. : РВПС України НАНУ, 1999. – 82 с.

  5. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку / Й. Шумпетер. – М. : Прогрес, 2008. – 401 с.

  6. World Investment Report 2014 – Unctad [Електронний ресурс]. – Режим доступу : unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf.

Завантажити