ЕЛЕКТРОННО-ДІРКОВА РЕКОМБІНАЦІЯ У КРИСТАЛАХ ХЛОРИСТОГО КАЛІЮ ПІД ЧАС ЗБУДЖЕННЯ СВІТЛОМ З F-СМУГИ ПОГЛИНАННЯ

Автор:

Горбенко П.К., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Ковтун Анатолій Олексійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Рогоза Олександр Володимирович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Шоломій Ю.Є., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: російська

Анотація:

Проведено експериментальні та теоретичні дослідження електронно-діркової рекомбінації в чистих та домішкових кристалах KCl, опромінених рентгенівськими променями. Показано, що чисті та з домішкою Li+ рентгенізовані кристали при 77 К обезфарблюються світлом із F-смуги на ~10 %, а з домішкою Na+ – на 60 %. Спостерігається пропорційне зменшення концентрації електронних та діркових центрів. На основі порівняння експериментальних та розрахункових даних зроблено висновок, що у процесі рентгенізації у кристалах утворюються електронно-діркові пари, які локалізовані на близько розташованих між собою електронних та діркових центрах.

Ключові слова:

рекомбінація, рентгенізовані кристали, електронні центри, діркові центри, електронно-діркові пари, F-смуга

Список використаних джерел:

  1. Kanzig W., Woodruff O.T. // Phys. Chem. Solids. – 1958. – Т. 9. – С. 70.

  2. Gazzinelly R., Micher R.L. // Phys. Rev. – 1968. – Т. 175. – С. 395.

  3. Daly D. F., Micher R.L. // Phys. Rev. – 1968. – Т. 175. – С. 412.

  4. Dakss M. L., Micher R.L. // Phys. Rev. – 1969. – Т. 187. – С. 1053.

  5. Dakks M. L., Micher R.L. Phys. Rev. Letters, 1967, том 18, стр. 1056.

  6. Patten F. W., Keller F.J. // Phys. Rev. – 1969. – Т. 187. – С. 1120.

  7. Калабухов Н. П. О механизмах электронно-дырочной рекомбинации в кристаллах KCl и KCl: LiCl Н. П. Калабухов, А. А. Ковтун, П. К. Горбенко // Материалы XIX совещания по люминесценции. – Рига, 1970. – С. 99–100.

  8. Горбенко П. К. Кинетика фотопревращения F-центров в F′-центры в щелочногалоидных кристаллах / П. К. Горбенко // Оптика и спектроскопия. – 1966. – Т.  20. – С. 453–458.

Завантажити