КОНЦЕПЦІЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ КАДРОВИХ СИСТЕМ

Автор:

Зарiцький Олег Володимирович,

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто актуальні питання розроблення концепції перспективних інформаційних кадрових систем з урахуванням поточного стану відповідного програмного забезпечення та тенденцій розвитку сучасної теорії та практики з управління людськими ресурсами.

Ключові слова:

програмне забезпечення, управління людськими ресурсами, інформаційні кадрові системи, інформаційні технології

Список використаних джерел:

  1. Классификация HRM-системы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.tadviser.ru/index.php.

  2. HRM-системы (мировой рынок) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.tadviser.ru/index.php.

  3. Задонцев Ю. В. Технологія інформаційної підтримки процесів професійного навчання фахівців промислових підприємств : дис. … канд. техн. наук / Ю. В. Задонцев ; Національний авіаційний університет. – К., 2012. – 150 с.

  4. Менеджмент человеческих ресурсов: обзор. информация / сост. В. И. Яровой ; под ред. Г. В. Щёкина. – К. : МАУП, 1995. – С. 3–20. – (Библиотека управляющего персоналом: мировой опыт).

  5. Энциклопедия систем мотивации и оплаты труда : пер. с англ. / под ред. Д. Бергер, Л. Бургера. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 761 с.

  6. Michael Miller. Cloud Computing: Web-Based Applications That Change the Way You Work and Collaborate Online. Que Publishing, 2008. – 312 р.

  7. William Y. Chang, Hosame Abu-Amara, Jessica Sanford. Transforming Enterprise Cloud Services.: Springer, 2010. – 428 p.

  8. TEC-2012-HRM-Market-Survey-Report-What-Organizations-Want-in-Human-Resources-Management-Software [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.technologyevaluation.com.

  9. Заріцький О. В. Класифікація сучасних інформаційних систем моделювання та управління людськими ресурсами / О. В. Заріцький, В. В. Судік // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки». – 2015. – № 1 (77). – С. 98–108.

  10. Заріцький О. В. Аналітичний огляд методологій та інформаційних систем моделювання та оцінки професійної діяльності людини / О. В. Заріцький // Проблеми інформатизації та управління. – 2015. – № 1 (49). – С. 32–36.

Завантажити