МОДЕЛЮВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ РОЗТАШУВАННЯ КОНТЕЙНЕРНИХ МАЙДАНЧИКІВ РОЗДІЛЬНОГО ЗБОРУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Автор:

Корнієнко Ігор Валентинович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Кошма Артем Іванович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Зроблено аналіз обмежувальних чинників на розташування контейнерних майданчиків для роздільного збирання твердих побутових відходів. Проведено геоінформаційне моделювання зон розташування майданчиків, проаналізовано дотримання сучасних вимог.

Ключові слова:

тверді побутові відходи, розташування контейнерних майданчиків, геоінформаційне моделювання

Список використаних джерел:

  1. Про відходи [Електронний ресурс] : Закон України від 05.03.1998 № 187/98-BP. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80.

  2. Корнієнко І. В. Стан і напрями розв’язання проблеми утилізації екологічно небезпечних побутових відходів / І. В. Корнієнко, А. І. Кошма // Чернігівський науковий часопис. Серія 2: Техніка і природа. – 2012. – № 1 (3). – С. 122–127. –

  3. Ігнатенко О. П. Розділяй та володарюй – принципи побутових відходів : практичний посібник / О. П. Ігнатенко. – К., 2013. – 173 с.

  4. Ільченко А. В. Підвищення ефективності керування процесів перевезення твердих побутових відходів міста Житомира [Електронний ресурс] / А. В. Ільченко, І. Г. Коцюба // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2011. – № 2. – С. 150–153. – Режим доступу : http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2011/02/150.pdf.

  5. Корнієнко І. В. Декомпозиція задачі формування просторової структури мережі збору побутових відходів / І. В. Корнієнко, А. І. Кошма // Технічні науки та технології. – 2015. – № 1 (1). – С. 113–117.

  6. Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства охорони здоров’я від 17.03.1995 № 145. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0457-11.

  7. Настанова з улаштування контейнерних майданчиків: ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013. – [Чинний від 2014.04.01]. – К. : Український державний науково-дослідний інститут проблем водопостачання, водовідведення та охорони навколишнього природного середовища УкрВОДГЕО, 2013. – (Національний стандарт України).

  8. Про затвердження Методики роздільного збирання побутових відходів [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.08.2011 № 133. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1157-11.

Завантажити