ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ

Автор:

Мехед Д.Б., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто комп’ютерні мережі, типи їх побудови, зроблено аналіз переваг і недоліків різних типів мереж. Проаналізовано основні типи передачі інформації, виділено їхні переваги й недоліки, можливість втрати інформації, а також методи її захисту.

Ключові слова:

комп’ютерна мережа, передача інформації, захист інформації

Список використаних джерел:

  1. Камалян А. К. Комп’ютернімережі та засоби захисту інформації : навч. посіб. / [А. К. Камалян, С. А. Кульов, К. М. Назаренко та ін.]. – Воронеж : ВДАУ, 2003. – 119 с.

  2. Комп’ютерні мережі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Комп%27ютерна_мережа.

  3. Концепція технічного захисту інформації в галузі зв’язку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

  4. Оліфер В. Г. Комп’ютерні мережі. Принципи, технології, протоколи / В. Г. Оліфер, Н. А. Оліфер. – СПб. : Пітер, 2002. – 672 с.

  5. Тардаскін М. Ф. Технічний захист комерційної таємниці підприємства зв’язку : навч. посіб. / за ред. М. В. Захарченка, М. Ф. Тардаскін, В. Г. Кононович. – Одеса : ОНАЗ, 2002. – 76 с.

Завантажити