ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМІВ АСИМЕТРИЧНИХ КРИПТОСИСТЕМ

Автор:

Соломаха В.В., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Верьовко Марія Вадимівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття містить результати практичних досліджень сучасного алгоритму асиметричної криптосистеми RSA по швидкодії під час роботи з різним об’ємом інформації і з ключами різної довжини.

Ключові слова:

алгоритм шифрування, секретний та відкритий ключ, модуль, криптосистема, швидкодія

Список використаних джерел:

  1. Диффи У. Защищенность и имитостойкость: Введение в криптографию / У. Диффи, М. Э. Хэллмэн // ТИИЭР. – 1979. – Т. 67, № 3. – С. 71–109.

  2. Зегжда Д. П. Основы безопасности информационных систем / Д. П. Зегжда, А. М. Ивашко. – М. : Горячая линия – Телеком, 2000. – 496 с.

  3. Мельников В. В. Защита информации в компьютерных системах / В. В. Мельников. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 368 с.

  4. Программирование алгоритмов защиты информации / А. В. Домашев, В. О. Попов, Д. И. Правиков, И. В. Прокофьев, А. Ю. Щербаков. – М. : Нолидж, 2000. – 288 с.

  5. Романец Ю. В. Защита информации в компьютерных системах и сетях / Ю. В. Романец, П. А. Тимофеев, В. Ф. Шаньгин. – М. : Радио и связь, 1999. – 328 с.

  6. Столингс В. Криптография и защита сетей / В. Столингс. – М. : Вильямс, 2001. – 672 с.

  7. Ященко В. В. Введение в криптографию / В. В. Ященко. – СПб. : Питер, 2001. – 288 с.

Завантажити