СИСТЕМА ЗБОРУ ПЕРВИННОЇ ІНФОРМАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Автор:

Михайлюк І.В., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Литвинов Віталій Васильович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: російська

Анотація:

Показано необхідність створення системи збору первинної інформації у складі системи з адаптивним управлінням. Сформульовано цілі і завдання системи збору первинної інформації. Створено список джерел інформації системи збору. Описано модель функціонування та структура системи збору інформації автоматизованої системи управління сільськогосподарським підприємством. Вказано перелік технічних засобів та технологій збору інформації.

Ключові слова:

система збору інформації, система управління сільськогосподарським підприємством, джерело інформації, датчик, GPS, Wi-Fi, GSM

Список використаних джерел:

1. Бальченко И. В. Особенности информационных технологий управления сельскохозяйственным предприятием / И. В. Бальченко, В. В. Литвинов, В. П. Клименко // Вісник Чернігів­ського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки». – Чернігів : ЧДТУ, 2013. – № 3 (67). – С. 211–219.

2. Lytvynov V. V. Functional features of dispatching control centre for automatic control system of agricultural enterprise / V. V. Lytvynov, I. V. Mykhailiuk, A. S. Posadska // Математичні машини і системи. – 2014. – № 3. – C. 67–77.

3. Точное земледелие (Precision Agriculture) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.agrophys.com/Agrophys_files/Preagro/preagro.html.

4. Навигационные системы в сельском хозяйстве. Координатное земледелие / В. И. Балабанов, С. В. Железова, Е. В. Березовский, А. И. Беленков, В. В. Егоров ; под общ. ред. проф. В. И. Балабанова. – М. : Изд-во РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. – 143 с.

5. Точное земледелие – инновация в системе ресурсосберегающего земледелия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://geo.by/stories/files/doc/pr_agr.pdf.

6. Мироненко В. Г. Технічні засоби забезпечення якості виконання технологічних процесів у рослинництві : монографія / В. Г. Мироненко. – К., 2005. – 271 с.

Завантажити