ПОЄДНАННЯ ПРОСТОРОВИХ ГРАМАТИК ТА ГЕОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ: ГЕНЕРАЦІЯ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ЗІСТАВЛЕННЯ

Автор:

Хоменко І.В., Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (просп. Першотравневий, 24, м. Полтава, 36011, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

Запропоновано поєднання просторових граматик і геометричних моделей, формальний опис генерації складних моделей твердотілих елементів. Тіла представлені своїми примітивами з узгодженим розташуванням. Позначення можуть бути пов’язані з будь-яким із цих елементів. Правила інтерпретують стан елементу або їх сполучення і можуть їх перетворювати або створювати додаткові елементи. Граматика використовує первісний елемент та набір правил для утворення мови твердотілого моделювання. Унарні операції вводяться для забезпечення достовірності представлень. Ці операції приймають моделі, які можуть перетинатися, представляють моделі з урахуванням заданої геометрії й орієнтації та створюють правильні моделі. Запропонований формальний опис реалізовано. Продемонстровані граматики генерують прості геометричні форми, більш складні граматики генерують інженерні деталі.

Ключові слова:

просторові граматики, геометричні моделі, інженерне проектування і практика

Список використаних джерел:

  1. Варсанофьев Д. В. Основы компиляции [Электронный ресурс] / Д. В. Варсанофьев, А. Г. Дымченко. – Режим доступа : http://www.codenet.ru/progr/alg/cmp/intro.php.

  2. Пальчевський Б. О. Інформаційні технології проектування технологічного устаткування : монографія / Б. О. Пальчевський. – Луцьк : Луцький НТУ, 2012. – 572 с.

  3. Хоменко І. В. Еквівалентні перетворення геометричних моделей / Інна Володимирівна Хоменко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2013. – № 1/4 (61). – С. 34–42.

  4. Book of Abstracts // The 6th Intern. Conf. on Mathem. Modelling, Sant-Louis, 1987.

  5. Sosnovsky S. Web-based Parameterized Questions as a Tool for Learning / S. Sosnovsky, O. Shcherbinina, P. Brusilovsky // Proceedings of E-Learn 2003, Arizona USA. – 2003.

Завантажити