МАЛОСИГНАЛЬНА МОДЕЛЬ ОДНОФАЗНОГО КВАЗІ-ІМПЕДАНСНОГО ІНВЕРТОРА З МАГНІТО-ЗВ’ЯЗАНИМИ ІНДУКТИВНОСТЯМИ

Автор:

Гусев Олександр Олександрович , Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

Розглянуто однофазний квазі-імпедансний інвертор з магніто-зв’язаними індуктивностями. Проведено лінеаризацію за методом усереднення в просторі станів. Складено матричний вираз, що описує в p-області поведінку перетворювача для малого сигналу. Аналітично отримано передавальні функції, які можна використовувати для синтезу замкнутої системи керування та проводити аналіз впливу магнітного зв’язку між індуктивностями.

Ключові слова:

однофазний інвертор, квазі-імпедансна ланка, малосигнальна модель

Список використаних джерел:

 1. Renewables 2014 Global Status Report. – Paris: Renewable Energy Policy Network for the 21st Century. – 2014.

 2. Anderson J., Peng F. Four quasi-Z-Source inverters. / J. Anderson, F. Peng // IEEE Power Electronics Specialists Conference (PESC 2008). – 2008. – P. 2743–2749.

 3. Yuan L. Quasi-Z-Source Inverter for Photovoltaic Power Generation Systems. / Li Yuan, J. Anderson, F. Z. Peng, Liu Dichen // 24th Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC 2009). – 2009. – P. 918–924.

 4. Vinnikov D. New Step-Up DC/DC Converter for Fuel Cell Powered Distributed Generation Systems: Some Design Guidelines / D. Vinnikov, I. Roasto, J. Zakis, R. Strzelecki R. // Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review). – 2010. – № 86 (8). – P. 245–252.

 5. Husev O. Single Phase Three-Level Neutral-Point-Clamped quasi-Z-Source Inverter / O. Husev, C. Roncero-Clemente, E. Romero-Cadaval, D. Vinnikov, S. Stepenko // IET PEL. – 2015. – № 1 (8). – P. 1–10.

 6. Yushan L. Z-Source/Quasi-Z-Source Inverters: Derived Networks, Modulations, Controls, and Emerging Applications to Photovoltaic Conversion / L. Yushan, H. Abu-Rub, G. Baoming // IEEE Ind. Electron. Magazine. – 2014. – № 4 (8). – P. 32–44.

 7. Siwakoti Y. P. Town. Impedance Source Networks for Electric Power Conversion Part-I: A Topological Review / Y. P. Siwakoti, F. Z. Peng, F. Blaabjerg, P. C. Loh, G. E. Town // IEEE Trans. Power Electron. – 2015. – № 2 (30). – P. 699–716.

 8. Гусев О. Визначення параметрів регулятора в системі керування DC/DC перетворювачем з квазі-імпедансною ланкою за умови стійкості для малого сигналу / О. Гусев // Технічна електродинаміка. – 2013. – № 5. − С. 18–23.

 9. Dongsen SImpedance Design of Quasi-Z Source Network to Limit Double Fundamental Frequency Voltage and Current Ripples in Single-Phase Quasi-Z Source Inverter / S. Dongsen, G. Baoming, Y. Xingyu, B. Daqiang, H. Abu-Rub, F.Z. Peng // Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE). – 2013. – P. 2745–2750.

 10. Witulski, A. F. Introduction to modelling of transformers and coupled inductors // IEEE Trans. Power Electron. – 1995. – № 3 (10). – P. 349–357.

 11. Van den Bossche A. Inductors and Transformers for Power Electronics / A. Van den Bossche, V. C. Valchev // CRC Press Taylor & Francis Group, 2005.

Завантажити