ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТРЕБ ЦІЛЬОВОЇ КАТЕГОРІЇ СПОЖИВАЧІВ У ПРОДУКТАХ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ

Автор:

Мотузка Юлія Миколаївна , Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Представлено результати досліджень потреб пацієнтів і лікарів медичних закладів у продуктах для спеціальних медичних цілей, зокрема ентерального харчування. Визначено, що наявний асортимент представлених на ринку України продуктів не задовольняє повною мірою вимог фахівців та очікувань споживачів. Це підтверджує своєчасність та нагальність розроблення продуктів вітчизняного виробництва. Вивчено потреби цільової категорії споживачів за органолептичними показниками, видом продукту, зручністю споживання та зберігання, пакованням, доступністю та прийнятністю з економічного погляду. Отримані результати покладено в основу розроблення вітчизняних продуктів для ентерального харчування.

Ключові слова:

анкетування, продукти для ентерального харчування, якість, органолептичні властивості, потреби, попит

Список використаних джерел:

 1. Щербакова Г. Н. Энтеральное питание в многопрофильном стационаре / Г. Н. Щербакова, А. А. Рагимов. – М. : Практическая медицина, 2010. – 112 с.

 2. Хорошилов И. Е. Клиническая нутрициология / И. Е. Хорошилов, П. Б. Панов. – СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2009. – 284 с.

 3. Беляев О. В. Парентеральное и энтеральное питание в интенсивной терапии / О. В. Беляев. – К. : КИМ, 2009. – 344 с.

 4. The Market for Clinical Nutritional Products / [compiler J. Nicole]. – Market Research, 2010. – Vol. 8. – 108 p.

 5. Луфт В. М. Клиническое питание в интенсивной медицине / В. М. Луфт, А. Л. Костюченко. – СПб. : Диля, 2002. – 174 с.

 6. Почепень О. Н. Нутритивная поддержка у тяжелообожженных / О. Н. Почепень. – Минск : БелМАПО, 2009. – 25 с.

 7. Adult Enteral and parenteral nutrition handbook / A. Abad-Jorge, Le Banh M., Dadlani C. et al. – Charlotttesville : University of Virginia health system, 2011. – 60 p.

 8. Bankhead R. Enteral nutrition practice recommendations task force / R. Bankhead, J. Boullata, S. Brantley. – N.Y. : ASPEN, 2009. – 47 p.

 9. ESPEN guidelines on adult enteral nutrition / H. Lochs, L. Valentini, S. Allison et al. // Clinical Nutrition. – 2006. – № 25. – P. 177–360.

 10. Mirtallo J. Safe practices for enteral nutrition / J. Mirtallo, T. Chanada, D. Johnson // Journal of parenteral and enteral nutrition. – 2011. – Vol. 28. – P. 171–189.

 11. Zurita V. Nutritional support in trauma / V. Zurita, D. Rawls, W. Dyck // Dig. Dis. – 1995. – Vol. 503. – P. 92–107.

Завантажити