НАБЛИЖЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ДИЗАЙНУ ДО СПЕЦИФІКИ ІНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

УДК:621.865.8

DOI:10.25140/2411-5363-2019-4(18)-55-62

Автор:

Ігнат Іван, Технічний університет Кошице (Park Komenskeho 8, 04200 Kosice, Slovak Republic).

Янош Рудольф , Технічний університет Кошице (Park Komenskeho 8, 04200 Kosice, Slovak Republic).

Мова статті: англійська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. До індустріалізації люди, які займалися дизайном, були майстрамиремісниками, ы можна тільки припустити, який досвід та знання можуть знадобитися тим, хто займається дизайном у майбутню постіндустріальну епоху. Однак, в даний час діяльність в галузі промислового дизайну, як правило, пов'язана з розробкою продукції у контексті виробництва. Промисловий дизайн є невід’ємною частиною інновацій, і він може зробити свій внесок у різні категорії інноваційної діяльності

Постановка проблеми. Промисловий дизайн - це лише один вид дизайну. Він має багато спільного з архітектурою та різними версіями дизайну в рамках інженерних робіт. Насправді взаємозв'язок між промисловим дизайном та машинобудуванням і промисловим виробництвом аналогічний тому, яким користуються архітектори з цивільними інженерами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Метод проектування - це нормативна схема, яка детально описує певну робочу процедуру, виконувані дії, а також визначає порядок, в якому ці дії повинні здійснюватися. Зазвичай це дуже точно, і проектувальник повинен ретельно стежити за цим.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Більшість статей та інших публікацій, що стосуються проблеми взаємодії людина-машина, фокусуються на проблемі ергономічності елементів управління та дисплеїв. У моїй статті будуть лише ергономічні обмеження і не будуть повторно публікуватися антропометричні параметри, але будуть спрямовані зусилля на менш поширені, проте дуже важливі аспекти промислового дизайну в робототехніці.

Постановка завдання. Оригінальність концепції означає низку інноваційних функцій або технологій, що охоплюють концепцією робота. Цінність іновацій може мати місце у кінематичному ланцюзі робота, приводах, кабелях, робочій області, інтерфейсі користувача, безпеці тощо.

Виклад основного матеріалу. Інженерне проектування має перевагу в постійному вдосконаленні основних параметрів робота шляхом застосування новітніх досягнень технологічних областей механіки, металургії, кібернетики для конструювання та управління роботом. Основна мета інженерного проектування - підвищити точність позиціонування, повторюваність, вантажопідйомність, термін служби за рахунок зменшення ваги, енергоспоживання, впливу на навколишнє середовище та ціни.

Висновки відповідно до статті. Під проектуванням слід розуміти слово, яке описує як процес, так і результат. Це процес перетворення ідей у матеріальні речі. Витрати на проектування, як правило, становлять дуже невелику частину загальної вартості виробу, але процес проектування має значний вплив на якість виробу. 

Ключові слова:

промисловий дизайн; робот Scara; інженерне проектування

Список використаних джерел:

1. Aguilar, S.: Playing it safe with robotic welding, Practical Welding Today, 2004.

2. Akao, Y.: Quality Function Deployment: Integrating Customer Requirements into Product Design, Productivity Press 2004 ISBN: 1-56327-313-6.

3. Bogdanovič, L. B. – Burjan,V. A. – Rautman, F. I.: Design v strojárstve. Alfa,Bratislava, 1981.

4. Ramos, D. C., Moreno, U. F., & Almeida, L. (2016). Method for design and performance evaluation of ad hoc networked mobile robotic systems using, PapersOnLine, 49(30), 144-149.

5. Eco, U.: A theory of semiotics, Indiana University Press, 1979, ISBN 02-532-0217-5.

6. Hjelm, S. I.: Semiotics in product design, Cetre for user oriented design 2002.
 
7. Jones, C. J.: Design Methods, John Wiley and Sons 1992, ISBN: 04-712-8496-3.
 
8. Krippendorf, K.: The Semantic Turn: A New Foundation for Design, CRC Press 2006, ISBN: 0-203-299995-7.

Завантажити