МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ І ПАРАМЕТРИЧНІ ВИПРОБУВАННЯ ПОВОРОТНОГО ПОЗИЦІЙНОГО СТОЛУ

УДК:(07)621.7,621.8

DOI:10.25140/2411-5363-2019-4(18)-68-73

Автор:

Тулея Петер , Технічний університет Кошице (Park Komenskeho 8, 04200 Kosice, Slovak Republic).

Мова статті: англійська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Використання позиційних столів в якості периферійних пристроїв для виробничих або роботизованих технологій є нагальною потребою для сучасних автоматизованих операцій. Оскільки їх завдання полягає в розширенні можливостей користувача на робочому місці, спосіб їх проектування та управління а також, що не менш важливо, технічні параметри повинні відповідати рівню верстатів і роботів.

Постановка проблеми. Метою даної роботи було наблизити в реальному випадку методичний підхід до визначення основних параметрів обертових позиційних вузлів, призначених для виробничих та роботизованих технологій. Випробування, проведені на реальному представнику, дали відповідь на питання про застосовність обраної методології для вимірювання вибраних параметрів поворотного одновісного позиційного столу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження в цій галузі полягали в розробці методологічної бази для отримання відповідних даних, корисних для оцінки технічного рівня досліджуваного прототипа.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У статті та в основному при виконанні випробувань на модулі VAPOS не вдалося виконати повні параметричні випробування для деяких задач, пов'язаних з технічним дизайном зразка (прототипу), тому запропонована методологія вимірювання була скоріше зосереджена на питанні складання та обґрунтування використання деяких елементів конструкції столу.

Постановка завдання. Метою проекту та статті було перевірити обґрунтованість використовуваної методології та перевірити відповідність типу редуктора, що використовується у такій техніці.

Виклад основного матеріалу. Основними матеріалами для створення статті були оброблені дані з вибіркових вимірювань у нашому відділі. Деякі дані, що містяться в протоколі вимірювання, було важко розкрити, оскільки це ноу-хау відділу та спонсора.

Висновки відповідно до статті. Висновки з цієї статті та проекту показують придатність обраної методології, а результати вимірювань відповідно до цієї методології використовувались для подальшого вдосконалення конструкції поворотного столу у виробника та при розробці нових типів редукторів їх постачальником. 

Ключові слова:

методика; поворотний стіл; точність; індексація; параметричне випробування

Список використаних джерел:

1. ČSN ISO 230-2:1997. Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část

2: Stanovení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách. 2. Burkovič, J.: Spolehlivost, diagnostika, jakost. ES VŠB-TU, Ostrava 2001, ISBN 80- 7078-838-9.

3. ČSN 20 0300:1994 část 9. Měření geometrické přesnosti obráběcích strojů.

4. OMRON: Company literature.

5. VAPOS: Company literature.

6. Zelko J. a spol.: Meranie v strojárstve, Alfa Bratislava 1973.

7. http://www.haascnc.com.

8. http://www.tsudakoma.co.jp.

9. http://www.nikken-world.com. 

Завантажити