ПРОПОЗИЦІЯ СИСТЕМИ МАШИННОГО ЗОРУ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ЛІНІЇ MPS 500

УДК:004.932

DOI:10.25140/2411-5363-2019-4(18)-108-113

Автор:

Вагаш Марек , Технічний університет Кошице (Letna 9, 04200 Košice, Slovak Republic).

Галайдова Алена , Технічний університет Кошице (Letna 9, 04200 Košice, Slovak Republic).

Мартин Джонгов, Технічний університет Кошице (Letna 9, 04200 Košice, Slovak Republic).

Мова статті: англійська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Потреби в галузі контролю якості виробів ґрунтуються на розробці ефективного та доступного за ціною варіанту системи машинного зору з метою підвищення рівня автоматизації контенту в індустрії 4.0. Це має бути вигідним рішенням переважно для малих та середніх підприємств. Загалом напрямок розвитку в області систем машинного зору вказувало на необхідність впровадження інноваційних технологій, починаючи з ланцюгів постачання виробів споживачам.

Постановка проблеми. Головною метою статті є пропозиція рішення для обробки зображень вибраних складальних деталей на заданій автоматизованій лінії від компанії FESTO для автоматизації моніторингу та оцінки отриманих даних разом з підтримкою освітньої діяльності в галузі «автоматизація та управління машинами і процесами» для наших студентів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В даний час системи машинного зору користуються великою популярністю, а їх впровадження в автоматизовані лінії та області використання постійно розширюються. Спостерігається значна підтримка з боку виробників, щодо питань дослідження різноманітних рішень у даному напрямку.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Існуючі реалізовані рішення базуються на цілісній концепції від постачальників, у яку входить обробка зображень та цілісна оцінка ситуацій (загальний вигляд, стан тощо).

Постановка завдання. Метою статті є надання пропозиції щодо впровадження доступної та альтернативної системи машинного зору у вибрану автоматизовану лінію від компанії FESTO.

Виклад основного матеріалу. Більшість реалізованих проектів ґрунтуються на комплексному рішенні системи машинного зору. Індивідуальні та недорогі пропозиції систем машинного зору зустрічаються досить рідко, тому дослідження особливостей їх використання та аналізу стану виробів будуть корисними для науковців в цій галузі.

Висновки відповідно до статті. Представлена стаття пропонує проект системи машинного зору для автоматизованої лінії від компанії FESTO, що з її застосуванням підвищить рівень контролю якості. Крім того, використання запропонованої автоматизованої лінії у навчальному процесі покращить якість засвоєння матеріалу студентами та дозволить проводити експериментальну перевірку їх знань, насамперед, з пневматики, компактних ПЛК та систем машинного зору.

Ключові слова:

система камер; автоматизована лінія; процес складання; система машинного зору

Список використаних джерел:

1. Takács G., Vachálek J., Rohaľ-Ilkiv B. (2014). Identifikácia sústav. In: Nakladateľstvo STU. 281s. ISBN 978-80-227-4288-7.

2. More information about machine vision at automated line is available at followed website: https://www.vistalink.eu/cognex-sight.

3. Sukop M., Hajduk M., Vagaš M. (2014). Transferring image processing algorithms on application with multi arm robot and mobile phone. In: Robotics in Alpe-Adria-Danube Region. 23rd International Conference: September 3 - 5, Smolenice Castle, Slovakia. Bratislava: STU, S. 1-6. ISBN 978-80-227-4219-1.

4. Sukop M., Hajduk M., Semjon, J., Jánoš R., Varga J., Vagaš M. (2016) Measurement of weight of objects without affecting the handling algorithm. In: International Journal of Advanced Robotic Systems. Vol. 13 no. 5, p. 14-19. ISSN 1729-8814.

5. Baláž V., Vagaš M., Semjon J., Rusnák R.: Camera system of industrial robots (2016). In: Applied Mechanics and Materials: Automation and Robotics in Production Engineering. Switzerland: TTP, Vol. 844, p. 68-74. ISBN 978-3-03835-702-5, ISSN 1660-9336. CHNICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES 113

6. Onofrejová D., Onofrej P., Šimšík D. (2014) Model of Production Environment Controlled With Intelligent In: Procedia Engineering: Modelling of Mechanical and Mechatronic Systems MMaMS 2014: 25th-27th November 2014, High Tatras, Slovakia. No. 96, p. 330-337. ISSN 1877-7058.

7. More information about chosen vision system at automated line is available at: https://www.balluff.com/local/us/productfinder/product/?key=BVS001F#.

8. Dhillon B.S. Reliability, Quality and Safety for Engineers (2019). In: CRC Press, Taylor & Francis Group, LLC, 238 pages, ISBN 9780367393601.

9. Timanik V. (2019). Experimentálne overovanie implementácie. In: Robotics and Manufacturing Systems. Lublin University of Technology, p. 39-46. ISBN 978-83-7947-104-1. 

Завантажити