ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КАНАЛ ДЛЯ ОЦІНКИ ВІБРАЦІЇ ДЕТАЛЕЙ МЕХАНІКИ

УДК:621.81

DOI:10.25140/2411-5363-2019-4(18)-121-126

Автор:

Марцинко Пітер, Технічний університет Кошице (Park Komenskeho 8, 04200 Kosice, Slovak Republic).

Гайдук Мікулаш, Технічний університет Кошице (Park Komenskeho 8, 04200 Kosice, Slovak Republic).

Мартін Кочан , Технічний університет Кошице (Park Komenskeho 8, 04200 Kosice, Slovak Republic).

Мова статті: англійська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Інтерес до цієї теми підвищений, оскільки механічні вібрації можуть пошкодити машини або деталі машини. Тому доцільно розробити системи, що виявляють ці проблеми. Також ці системи можуть допомогти в своєчасній заміні зношеної деталі.

Постановка проблеми. Основна мета - розробити систему, яка зможе вчасно виявити проблему, яка могла б зруйнувати пристрій. Тому необхідно розробити системи, які можуть це реєструвати.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні роки спостерігається зростання попиту на обладнання, яке може вчасно виявити ці проблеми. Багато таких пристроїв вже існують і все ще оновлюються. Ця галузь називається вібродіагностикою.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Ця стаття присвячена аналізу механічних систем та створенню вимірювального каналу.

Постановка завдання. Метою цього дослідження є аналіз механічних систем та складання вимірювального каналу. Функціональність пристрою можна перевірити на цьому вимірювальному каналі. Придатний він для експлуатації чи ні. В майбутньому ці системи будуть модернізовані програмним забезпеченням, яке краще реєструють вібрації.

Виклад основного матеріалу. Аналіз складається з основної інформації про механічні системи та датчики. Визначення цієї проблеми описано нижче. На основі цих знань механічних систем був розроблений вимірювальний канал.

Висновки відповідно до статті. Наше бачення - впроваджувати знання механічних систем не лише на звичайному вентиляторі. Проблеми вібродіагностики все ще прогресують і все частіше в технічній практиці. Ми будемо продовжувати тестування на більш складних пристроях. 

Ключові слова:

механічні вібрації; механічні системи; пошкодження; вібродіагностика

Список використаних джерел:

1. Marcinko, P., Huňady, R.: Návrh meracieho reťazca pre kontrolu kmitania mechanických častí strojného zariadenia (proposal of the measurement chain to check the vibration of mechanical parts of machinery). Bachelor thesis. Technical university of Košice, Košice 2014, 43 pp., (in Slovak).

2. Trebuňa, F., Šimčák, F., Huňady, R.: Kmitanie a modálna analýza mechanických sústav. Technická univerzita v Košiciach, Košice 2012, ISBN 978-80-553-1206-4.

3. Měření vibrací ve vibrodiagnostice. Retrieved from http://www.odbornecasopisy.cz/res/ pdf/40375.pdf.

4. Meření vibrací pro diagnostiku opotřebení strojú. Retrieved from https://automatizace.hw.cz/ mereni-a-regulace/mereni-vibraci-pro-diagnostiku-opotrebeni-stroju.html.

5. Základné princípy vibrodiagnostiky a jej prínosy pre prax. Retrieved from https://www.atpjournal.sk/buxus/docs/atp%20journal%205%202011%20str%2018-19.pdf.

6. Bilošová, A., Biloš, J.: Aplikovaný mechanik jako součást týmu konstruktéru: část Vibrační diagnostika. VŠB TU Ostrava, 2012.

7. Demetrian, M.: Fourierove rady a Fourierov integral. Univerzita Komenského Bratislava, 2012. ISBN 978-80-223-3171-5.

8. STN ISO 10816-1 Mechnické kmitanie. Hodnotenie kmitania strojov meraním na nerotujúcich častiach. SÚTN, Bratislava, 1999.

9. Piezoelectric CCLD accelerometer. Retrieved from https://www.bksv.com/en/products/transducers/ vibration/Vibration-transducers/accelerometers/4507. 

Завантажити