ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДІВ АБРИКОСА З ВИКОРИСТАННЯМ ЛІКАРСЬКО-РОСЛИННИХ ЕКСТРАКТІВ

УДК:664.853:634.21:615.281.9

DOI:10.25140/2411-5363-2019-4(18)-192-208

Автор:

Дубініна Антоніна Анатоліївна , Харківський державний університет харчування і торгівлі (вул. Клочківська, 333, м. Харків, 61051, Україна)

Летута Тетяна Миколаївна , Харківський державний університет харчування і торгівлі (вул. Клочківська, 333, м. Харків, 61051, Україна)

Новікова Віра Валеріївна, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, м. Харків, 61051, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Абрикос характеризується високою інтенсивністю дихання та метаболізму, й найбільшою чутливістю до етилену серед усіх кісточкових плодів – це зумовлює надзвичайно короткий термін зберігання плоду. Раніше недостатньо уваги приділяли подовженню терміну зберігання абрикоса як окремого плоду, тому найчастіше для його зберігання використовували відомі технології: швидке заморожування, регульовану атмосферу та зберігання у спеціальній тарі.

Постановка проблеми. Однак такі технології не передбачають запобігання утворенню або розповсюдженню основних грибкових інфекцій абрикоса.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Багаторазове застосування деяких системних фунгіцидів у аграрних господарствах призвело до появи фунгіцид-стійких патогенів. Деякі фунгіциди, особливо фталімідні, спричиняють хімічні травми епідермісу абрикосів. Оскільки використання фунгіцидів під час заготівлі абрикосів є необхідним, але потенційно шкідливим, у країнах Європи вже давно були ініційовані дослідження з розробки природних, ефективних і нетоксичних для плодів абрикоса й споживача фунгіцидних засобів. Уже багато років пріоритетними технологіями зберігання плодів абрикоса є швидке заморожування, регульована атмосфера, зберігання у спеціальній тарі. Однак сучасні технології зберігання не передбачають знищення або пригнічення грибкових інфекцій плодів.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз літературних джерел щодо існуючих технологій зберігання абрикоса та використання лікарсько-технічної сировини як компонента, що пригнічує основні грибкові інфекції, для подовження зберігання фрукта у свіжому вигляді.

Виклад основного матеріалу. Для подовження терміну зберігання нами запропоновано використовувати захисний засіб з антибактеріальними властивостями проти основних грибкових інфекцій абрикоса – грибків роду Monilinia (Monilinia laxa, Monilinia fructicola) та Rhizopus stolonifer. Оскільки важливою характеристикою безпечності речовин, що контактують безпосередньо з продуктами харчування, є мінімальна токсичність і високі антибактерицидні властивості, для застосування в розробці нової технології рекомендовані водні та водно-спиртогліцеринові екстракти рослинної сировини – листя меліси та шавлії, трава вербени.

Висновки відповідно до статті. На основі аналізу сучасної вітчизняної та зарубіжної літератури робимо висновок, що засіб із використанням таких екстрактів може стати новим ефективним антибактерицидним препаратом для зберігання плодів абрикоса у свіжому вигляді. 

Ключові слова:

абрикос; бактерії; грибки; зберігання; специфічна мікрофлора; фунгіцидна дія; антибактеріальні властивості

Список використаних джерел:

1. Joseph M. Ogawa, Harley English. Diseases of Temperate Zone Tree Fruit and Nut Crops. University California Division of Agriculture and Natural Recources: Oakland, CA. 1991. 461 p.

2. Grebenisan I., Cornea C. P., Mateescu R., Olteanu V., Voaides C. Buletin. Control of postharvest fruit rot in apricot and peach by Metschnikowia pulcherrima. USAMV-CN. 2006. Vol. 62. P. 74-79.

3. Gorris L. G. M., Smid E. J. Crop protection using natural antifungal compounds. Pestic. Outlook. 1995. Vol. 6. P. 20-24.

4. Giacalone G., Chiabrando V. Dipartimento di Colture Arboree – Facoltà di Agraria Università degli Studi di Torino, Italia. Postharvest quality of apricot cultivars in relation to storage period: preliminary results. 2010. September. Vol. 3 (39). P. 39-44.

5. Witherspoon J. M., Jackson J. F. Analysis of fresh and dried apricots. Modern methods of plant analysis / H. F. Linskens and J. F. Jackson (editors). Springer-Verlag, Berlin. 1996. P. 111-131.

6. Chambroy V. et al. Effects of different CO2 treatments on postharvest changes of apricot fruit. Acta Hort. 1991. Vol. 293. P. 675-684.

7. Trurter A. B., Combrink J. C., Mollendorff L. J. Controlled-atmosphere storage of apricots and nectarines. Decid. Fruit Grower. 1994. Vol. 44. P. 421-427.

8. Manolopoulou H., Mallidis C. International Society for Horticultural Science. The world's leading independent organization of horticultural scientists. Storage and processing of apricots. 1999. Vol. 488. P. 567-576. DOI: 10.17660/ActaHortic.1999.488.93.

9. Беменнікова В. М. Обґрунтування використання нових антиоксидантних препаратів для зберігання плодів абрикоса: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: 06.01.15 / Нац. університет біоресурсів і природокористування України. Київ. 2010. 25 с.

10. Мелконян А.М. Підбір сортів абрикоса для зберігання у замороженому вигляді та одержання продуктів переробки: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: 05.18.03 / Українська академія аграрних наук інститут винограду і вина «Магарач». Ялта, 2000. 17 с.
 
11. Пат. CN104642513(А), МПК A23B7/148. Method for preserving fruits and vegetables by using controlled atmosphere storage house with water-air heat exchanger / Jiang Fen; Заявл. 05.02.2015; опубл. 27.05.2015.
 
12. Пат. CN203949317 (U), МПК A23L3/36, F24F11/02, F24F6/12, F25D13/00. Air cooler synchronous humidification system for fruit and vegetable cold storage storeroom / Feng Zhihong, Wang Chunsheng, Song Zhuojun, Li Chao, Wang Liang, Chen Jia; Zhao Yingli ; Заявл. 12.03.2014; опубл. 19.11.2014.
 
13. Дмитриев А. В. Оптимизация режимов работы газоразделительных установок и повышение эффективности технологии хранения яблок: дис. … канд. техн. наук: 05.20.01, 05.18.01 / Мичуринский гос. аграр. ун-т. Мичуринск, 2003. 144 с.
 
14. Пат. CN102609011 (A), МПК A23L3/3418, G05D11/13. Gas regulation control method of spontaneous modified atmosphere storage for fruit and vegetable preservation / Juan Wang, Xiangyou Wang, Peijuan Xiang, Miao Huang, Xin Han; Заявл. 21.03.2012; опубл. 25.07.2012.
 
15. Пат. CN105123897 (A), МПК A23B7/04, A23B7/152, A23B7/154, A61L2/18. Cold storage method of vegetables in agricultural and sideline products / Zhang Guoqian, Zheng Yang, Zhang Jian; Заявл. 25.08.2015; опубл. 09.12.2015. 1 с.
 
16. Пат. TW201117726 (A), МПК A23B7/04, B65D81/02. Cold storage method for fruit and vegetable / Cheng Sung-Chi; Заявл. 27.11.2009; Опубл. 01.06.2011.
 
17. Соколов В. Н. Технологическое обоснование применения двухфазных хладоносителей для замораживания плодов и овощей: дис. … канд. техн. наук: 05.18.04 / Санкт-Петербургский гос. ун-т низкотемпературных и пищевых технологий. Санкт-Петербург, 2004. 193 с.
 
18. Пат. CN202184088 (U), МПК A23B7/04, F25D19/00. Integrated fruit and vegetable differential pressure precooling storage / Sheng Liu, Jinpeilou; Заявл. 15.07.2011; опубл. 11.04.2012.
 
19. Пат. 2013 156 913 A Российская Федерация, МПК A23L 3/00. Универсальный и простой способ сохранения товарного вида, вкусовых и полезных качеств овощей и фруктов при их продолжительном хранении / Милевский В. Б.; заявитель и патентообладатель Милевский В. Б. № 2013156913/13; Заявл. 20.12.2013; опубл. 10.04.2016.
 
20. Пат. 2002 117 467 A Российская Федерация, МПК A01F 25/00, C12P 1/00, C12P 1/02, A23L 3/3463, A23B 7/154. Способ подготовки плодов или овощей к хранению / Ермоленко С. А., Юшина Е. А., Квасенков О. И.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научноисследовательский институт биологической зашиты растений. № 2002117467/13; Заявл. 02.07.2002; опубл. 27.12.2003.
 
21. Пат. 2002 117 468 A Российская Федерация, МПК A01F 25/00, C12P 1/00, C12P 1/02, A23L 3/3463, A23B 7/154. Способ подготовки плодов или овощей к хранению / Квасенков О. И., Юшина Е. А.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений. № 2002117468/13; Заявл. 02.07.2002; опубл. 27.12.2003.
 
22. Пат. 2002 117 469 A Российская Федерация, МПК A01F 25/00, A23B 7/154, C12P 1/00, C12P 1/02, A23L 3/3463. Способ подготовки плодов или овощей к хранению / Юшина Е. А., Квасенков О. И.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений. № 2002117469/13; Заявл. 02.07.2002; опубл. 27.12.2003.
 
23. Пат. 2002 117 470 A Российская Федерация, МПК A01F 25/00, A23B 7/154, C12P 1/02. Россия, Способ подготовки плодов или овощей к хранению / Квасенков О. И., Квасенков И. И.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений. № 2002117470/13; Заявл. 02.07.2002; опубл. 27.12.2003.
 
24. Пат. 2002 117 485 A Российская Федерация, МПК A01F 25/00, A23B 7/154, C12P 1/02, A23L 3/3463. Способ подготовки плодов или овощей к хранению / Ермоленко С. А., Квасенков О. И., Надыкта В. Д.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений. № 2002117485/13; Заявл. 02.07.2002; опубл. 10.01.2004.
 
25. Пат. 2002 117 486 A Российская Федерация, МПК A01F 25/00, A23B 7/154, C12P 1/02, A23L 3/3463. Способ подготовки плодов или овощей к хранению / Квасенков О. И., Надыкта В. Д., Ермо-ленко С. А.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений. № 2002117486/13; Заявл. 02.07.2002; опубл. 27.12.2003.
 
26. Пат. 2002 117 488 А Российская Федерация, МПК A01F 25/00, A23B 7/154, C12P 1/02, A23L 3/3463. Россия, Способ подготовки плодов или овощей к хранению / Надыкта В. Д., Квасенков О. И., Ермоленко С. А.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научноисследовательский институт биологической защиты растений. № 2002117488/13; Заявл. 02.07.2002; опубл. 10.01.2004.
 
27. Пат. 2002 117 656 A Российская Федерация, МПК A01F 25/00, A23B 7/155, C12P 1/02. Способ подготовки плодов или овощей к хранению / Квасенков О. И.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений. № 2002117656/13; Заявл. 03.07.2002; опубл. 27.12.2003.
 
28. Пат. 2002 117 657 A Российская Федерация, МПК A01F 25/00, A23B 7/154, C12N 1/14, C12N 1/14, C12R 1/645. Способ подготовки плодов или овощей к хранению / Квасенков О. И.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений. № 2002117657/13; Заявл. 03.07.2002; опубл. 27.12.2003.
 
29. Пат. 2002 117 659 A Российская Федерация, МПК A01F 25/00, A23B 7/154, C12P 1/02, A23L 3/3463. Способ подготовки плодов или овощей к хранению / Квасенков О. И.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений. № 2002117659/13; Заявл. 03.07.2002; опубл. 27.12.2003.
 
30. Пат. 2002 117 661 A Российская Федерация, МПК A01F 25/00, A23B 7/154, C12N 1/14, C12N 1/14, C12R 1/645. Способ подготовки плодов или овощей к хранению / Квасенков О. И.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений. № 2002117661/13; Заявл. 03.07.2002; опубл. 27.12.2003.
 
31. Пат. 2002 117 663 A Российская Федерация, МПК A01F 25/00, A23B 7/154, C12N 1/14, C12N 1/14, C12R 1/645. Способ подготовки плодов или овощей к хранению / Квасенков О. И.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений. № 2002117663/13; Заявл. 03.07.2002; опубл. 27.12.2003.
 
32. Пат. 2002 117 896 A Российская Федерация, МПК A01F 25/00, C12P 1/00, C12P 1/02, A23B 7/154, A23L 3/3463. Способ хранения плодов или овощей / Квасенков О. И.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений. № 2002117896/13; Заявл. 04.07.2002; опубл. 20.12.2003.
 
33. Пат. 2002 117 897 A Российская Федерация, МПК A01F 25/00, A23B 7/154, C12P 1/02, A23L 3/3463. Способ хранения плодов или овощей / Квасенков О. И.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений. № 2002117897/13; Заявл. 04.07.2002; опубл. 27.12.2003.
 
34. Пат. 2002 117 898 A Российская Федерация, МПК A01F 25/00, A23B 7/154, A23L 3/3463, C12P 1/02. Способ хранения плодов или овощей / Квасенков О. И.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений. № 2002117898/13; Заявл. 04.07.2002; опубл. 27.12.2003.
 
35. Пат. 2002 117 903 A Российская Федерация, МПК A01F 25/00, A23L 3/3463, C12P 1/02. Способ хранения плодов или овощей / Квасенков О. И.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений. № 2002117903/13; Заявл. 04.07.2002; опубл. 27.12.2003.
 
36. Пат. 2002 117 904 A Российская Федерация, МПК A01F 25/00, A23B 7/154, C12P 1/02, A23L 3/3463. Способ хранения плодов или овощей / Квасенков О. И.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений. № 2002117904/13; Заявл. 04.07.2002; опубл. 27.12.2003.
 
37. Пат. 2002 117 906 A Российская Федерация, МПК A01F 25/00, A23B 7/154, A23L 3/3463, C12P 1/02. Способ подготовки плодов или овощей к хранению / Квасенков О. И.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений. № 2002117906/13; Заявл. 04.07.2002; опубл. 27.12.2003.
 
38. Пат. 2002 117 909 A Российская Федерация, МПК A01F 25/00, A23B 7/154, C12P 1/00, C12P 1/02. Способ подготовки плодов или овощей к хранению / Квасенков О. И.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений. № 2002117909/13; Заявл. 04.07.2002; опубл. 27.12.2003.
 
39. Пат. 2002 117 910 A Российская Федерация, МПК A01F 25/00, A23B 7/154, C12P 1/02, A23L 3/3463. Способ подготовки плодов или овощей к хранению: / Квасенков О. И.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений. № 2002117910/13; Заявл. 04.07.2002; опубл. 27.12.2003.
 
40. Пат. 2002 117 915 A Российская Федерация, МПК A01F 25/00, A23B 7/154, C12P 1/02, A23L 3/3463. Способ подготовки плодов или овощей к хранению / Квасенков О. И.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений. № 2002117915/13; Заявл. 04.07.2002; опубл. 27.12.2003.
 
41. Пат. 2002 117 916 A Российская Федерация, МПК A01F 25/00, A23B 7/154, C12P 1/00, C12P 1/02. Способ подготовки плодов или овощей к хранению / Квасенков О. И.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений. № 2002117916/13; Заявл. 04.07.2002; опубл. 27.12.2003.
 
42. Пат. 2002 117 918 A Российская Федерация, МПК A01F 25/00, А23B 7/154, C12N 1/14, C12N 1/14, C12R 1/645. Способ подготовки плодов или овощей к хранению / Квасенков О. И.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений. № 2002117918/13; Заявл. 04.07.2002; опубл. 27.12.2003.
 
43. Пат. 2002 118 167 A Российская Федерация, МПК A01F 25/00, A23B 7/154, A23L 3/3463, C12P 1/02. Способ хранения плодов или овощей / Квасенков О. И.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений. № 2002118167/13; Заявл. 08.07.2002; опубл. 10.01.2004.
 
44. Пат. 2002 117 893 A Российская Федерация, МПК A01F 25/00, A23B 7/154, C12N 1/14, C12N 1/14, C12R 1/645. Способ подготовки плодов или овощей к хранению / Квасенков И. И., Квасенков О. И.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений. № 2002117893/13; Заявл. 04.07.2002; опубл. 27.12.2003.
 
45. Пат. 2002 118 145 A Российская Федерация, МПК A01F 25/00, A23B 7/154, A23L 3/3463, C12P 1/02. Способ хранения плодов или овощей / Квасенков О. И., Ермоленко С. А., Надыкта В. Д.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений. № 2002118145/13; Заявл. 08.07.2002; опубл. 10.01.2004.
 
46. Пат. 2002 118 147 A Российская Федерация, МПК A01F 25/00, A23B 7/154, A23L 3/3463, C12P 1/02. Способ хранения плодов или овощей / Надыкта В. Д., Ермоленко С. А., Квасенков О. И.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений. № 2002118147/13; Заявл. 08.07.2002; опубл. 10.01.2004.
 
47. Пат. 2002 118 148 A Российская Федерация, МПК A01F 25/00, A23B 7/14, C12P 1/02. Россия, Способ хранения плодов или овощей / Квасенков О. И., Надыкта В. Д., Ермоленко С. А.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений. № 2002118148/13; Заявл. 08.07.2002; опубл. 20.01.2005.
 
48. Пат. 2002 118 149 A Российская Федерация, МПК A01F 25/00, A23B 7/154, A23L 3/3463, C12P 1/02. Способ хранения плодов или овощей / Ермоленко С. А., Квасенков О. И., Надыкта В. Д.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений. № 2002118149/13; Заявл. 08.07.2002; опубл. 10.01.2004.
 
49. Пат. 2002 118 153 A Российская Федерация, МПК A01F 25/00, A23B 7/154, A23L 3/3463, C12P 1/02. Способ хранения плодов или овощей / Квасенков О. И., Юшина Е. А., Ермоленко С. А.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений. № 2002118153/1; Заявл. 08.07.2002; опубл. 10.01.2004.
 
50. Пат. 2002 118 155 A Российская Федерация, МПК A01F 25/00, A23B 7/154, A23L 3/3463, C12P 1/02. Способ хранения плодов или овощей / Юшина Е. А., Квасенков О. И., Ермоленко С. А.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений. № 2002118155/13; Заявл. 08.07.2002; опубл. 10.01.2004.
 
51. Пат. 2002 118 158 A Российская Федерация, МПК A01F 25/00, A23L 3/3463, A23B 7/154, A01N 63/00, C12P 1/02. Способ хранения плодов или овощей / Ермоленко С. А., Юшина Е. А., Квасенков О. И.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений. № 2002118158/13; Заявл. 08.07.2002; опубл. 10.01.2004.
 
52. Пат. 2002 118 159 A Российская Федерация, МПК A01F 25/00, C12P 1/00, C12P 1/02. Способ хранения плодов или овощей / Квасенков О. И., Юшина Е. А.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений. № 2002118159/13; Заявл. 08.07.2002; опубл. 10.01.2004.
 
53. Пат. 2002 118 160 A Российская Федерация, МПК A01F 25/00, C12P 1/00, C12P 1/02, A23L 3/3463, A23B 7/154. Способ хранения плодов или овощей / Юшина Е. А., Квасенков О. И.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений. № 2002118160/13; Заявл. 08.07.2002; опубл. 10.01.2004.
 
54. Пат. 2002 118 149 A Российская Федерация, МПК A01F 25/00, A23B 7/154, A23L 3/3463, C12P 1/02. Способ хранения плодов или овощей / Ермоленко С. А., Квасенков О. И., Надыкта В. Д.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений. № 2002118149/13; Заявл. 08.07.2002; опубл. 10.01.2004.
 
55. Пат. CN104309903 (A), МПК B29C55/28, B29D7/01, B65D30/02, B65D65/02. C08K3/16, C08L23/06, C08L23/08, C08L3/04, C08L3/08. Preservative film for short-term storage of fruits and vegetables, preparation method of preservative film and prepared preservative bag / Shi Dixing; Заявл. 25.09.2014; Опубл. 28.01.2015.
 
56. Пат. 85031 U Україна, МПК А23В 7/14. Спосіб підготовки зелених овочів до зберігання / Калитка В. В., Прісс О. П., Жукова В. Ф., Кулік А. С.; заявник та патентовласник Таврійський державний агротехнологічний университет. № u201305153; Заявл. 22.04.2013; опубл. 22.04.2013, Бюл. № 21.
 
57. Пат. 20183 (U) Україна, МПК А23В 4/00, А01F 25/00, C08B 37/00. Застосування водного розчину хітозану як консерванта для обробки продуктів харчування рослинного походження перед збереженням / Кавиршин О. П.; заявник та патентовласник Федоров С.А. № u200607684; Заявл. 10.07.2006; опубл. 15.01.2007, Бюл. № 1.
 
58. Abd A., El-Sayed M. A, Ziedan H., Riad S., El-Mohamedy. Control of Rhizopus rot disease of Apricot Fruits (Prunus armeniaca L.) by Some Plant Volatiles Aldehydes. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences. 2008. Vol. 4(5). P. 424-433.
 
59. Mutalib L.Y. Physicochemical, phytochemical and biological study of Melissa officinalis growing naturally in Kurdistan Region\Iraq: Comparative study. IOSR Journal of Pharmacy and Biological Sciences (IOSR-JPBS). 2015. Vol. 10. Is. 5. P. 67-72. DOI: 10.9790/3008-10536772
 
60. European Pharmacopoeia, Council of Europe European (COE), European Directorate for the Quality of Medicines (EDQM). Strasbourg: France, 2008. 6th edition.
 
61. Hänsel R., Keller K., Rimpler H., Schneider G. Hagers Handbuch der pharmazeutischen Praxis. Bd. 6: Drogen P-Z, 5th ed. Berlin, Springer-Verlag, 1994. 970 p.
 
62. Jalal Z., Atki Y.E. Lyoussi B., Abdellaoui A. Phytochemistry of the essential oil of Melissa officinalis L. growing wild in Morocco: Preventive approach against nosocomial infections. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. 2015. Vol. 5. Is. 6. P. 458-461. DOI: 10.1016/j.apjtb.2015.03.003
 
63. Monographs on the medicinal uses of plant drugs / ESCOP, European Scientific Cooperative on Phytotherapy. Fascicule 1. 1996.
 
64. Abdellatif F., Boudjella H., Zitouni A., Hassani A. Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oil from leaves of Algerian Melissa officinalis L. EXCLI J. 2014. Vol. 13. P. 772–781.
 
65. Pinheiro de Menezes C., Guerra F.Q.S., Pinheiro L.S., Trajano V.N., Fillipe de Oliveira Pereira, Valmir Gomes de Souza, Fábio Santos de Souza, Edeltrudes de Oliveira Lima. Investigation of Melissa officinalis L. Essential Oil for Antifungal Activity against Cladosporium carrionii. International Journal of TROPICAL DISEASE & Health. 2015. Vol. 8(2). P. 49-56.
 
66. El. Ouadi Y., Manssouri M., Bouyanzer A., Majidi L., Bendaif H., Elmsellem H., Shariati M.A., Melhaoui A., Hammouti B. Essential oil composition and antifungal activity of Melissa officinalis originating from north-Est Morocco, against postharvest phytopathogenic fungi in apples. Microbial Pathogenesis. 2017. Vol. 107. P. 321-326. DOI: 10.1016/j.micpath.2017.04.004.
 
67. Teodorescu G., Sumedrea M., Marin F.C., Murariu F. Use of Vegetal Extracts in Control of Monilia spp. Balkan Symposium on Fruit Growing. 2009. Vol. 825. P. 363-370.
 
68. López V., Akerreta S., Casanova E., García-Mina J.M., Cavero R.Y., Calvo M.I. In vitro antioxidant and anti-rhizopus activities of Lamiaceae herbal extracts. Plant Foods Hum Nutr. 2007. Vol. 62(4). P. 151-155.
 
69. BHC 2006: Bradley PR, editor. British Herbal Compendium Volume 2: A Handbook of Scientific Information on Widely Used Plant Drugs-Companion to the British Herbal Pharmacopoeia.
 
70. Mahmoudi E., Ahmadi A. Evaluation of Salvia officinalis antifungal properties on the growth and morphogenesis of Alternaria alternata under in-vitro conditions. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences. 2013 Vol. 17. P. 2062-2069.
 
71. Dellavalle P.D., Cabrera A., Alem D., Larrañaga P., Ferreira F., Rizza M.D. Antifungal activity of medicinal plant extracts against phytopathogenic fungus Alternaria spp. Chilean journal of agricultural research. 2011. Vol. 71. P. 231-239. 
 
72. Rusul Mohammad jasim MSc, Israa Mohammad Abd AL-khaliq Msc. Inhibitory Effect of Aqueous Salvia officinalis’s leaves in the Growth of Candida albicans from Infected Women with Vaginal Candidiasis. Al-Kindy College Medical Journal. 2011. Vol. 7. P. 47-49.
 
73. Badiee P., Nasirzadeh A. R., Motaffaf M. Comparison of Salvia officinalis L. essential oil and antifungal agents against candida species. Journal of Pharmaceutical Technology & Drug Research. 2012. P. 5. DOI: 10.7243/2050-120X-1-7.
 
74. Farcasanu I. C., Oprea E. Ethanol extracts of Salvia officinalis exhibit antifungal properties against Saccharomyces cerevisiae cells. Analele UniversităŃii din Bucureşti. 2006. Vol. 1. P. 51-55.
 
75. Rus C.F., Pop G., Alexa E., Șumalan R.M., Copolovici D.M. Antifungal activity and chemical composition of salvia officinalis L. Essential oil. Research Journal of Agricultural Science. 2015. Vol. 47 (2). P. 186-193.
 
76. Dagostin S., Formolo T., Giovannini O., Pertot I., Schmitt A. Salvia officinalis Extract Can Protect Grapevine Against Plasmopara viticola. Plant Dis. 2010. Vol. 94. No. 5. P. 575–580.
 
77. Alizadeh-Salteh S., Arzani K., Omidbeigi R.,Safaie N. Essential Oils Inhibit Mycelial Growth of Rhizopus stolonifera. Europ.J.Hort.Sci. 2010. Vol. 75 (6). P. 278–282.
 
78. Groza R.A., Carmen Emilia Pula C.E. The Fungistatic Effect of Plant Extracts Against Monilinia fructigena (Aderhold Et Ruhl) Honey Ex Whetzel as Causal Agent of Brown Rot. Bulletin USAMV series Agriculture. 2015. Vol. 72. P. 289-290. DOI: 10.15835/buasvmcn-agr:11191.
 
79. Mengiste B., Yesufn J.M., Getachew B. In-vitro antibacterial activity and phytochemical analysis of leaf extract of verbena officinalis. IJP. 2014. Vol. 1. Is. 12.
 
80. Rehecho S., Hidalgo O., Mikel García-Iñiguez de Cirano, Navarro S., Astiasarán I., Ansorena D., Cavero R.Y., Calvo M.I. Chemical composition, mineral content and antioxidant activity of Verbena officinalis L. LWT – Food Science and Technology. 2011. Vol. 44. Is. 4. P. 875-882. DOI: 10.1016/j.lwt.2010.11.035.
 
81. Camele I., Altieri L., Laura De Martino, Vincenzo De Feo, Mancini E., Rana G.L. In Vitro Control of Post-Harvest Fruit Rot Fungi by Some Plant Essential Oil Components Ippolito. Int J Mol Sci. 2012. Vol. 13(2). P. 2290–2300. DOI: 10.3390/ijms13022290.
 
82. Casanova L. E., García-Mina J. M., Calvo V. I. Antioxidant and Antifungal Activity of Verbena officinalis L. Plant Foods Hum Nutr. 2008. Vol. 63. P. 93–97 DOI: 10.1007/s11130-008-0073-0.  

Завантажити