ОНТОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ МІСТОБУДІВНОГО МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

УДК:528.001+681.518

DOI:10.25140/2411-5363-2019-4(18)-223-228

Автор:

Смілка Владислав Анатолійович , Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (вул. Хрещатик, 32, м. Київ, 01001, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Положення земельного та містобудівного законодавства визначають необхідність створення окремих галузевих моніторингових систем. Розвиток сучасних технологій забезпечує можливість об’єднання різнопрофільних інформаційних потоків в єдиному середовищі для сприяння якості управлінських рішень.

Постановка проблеми. Онтологічна модель подання знань предметної галузі відіграє важливе значення в розробленні інформаційних систем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі публікації розглядали тематичні та специфічні онтології, а також узагальнену онтологію моніторингових систем, які спрямовані на застосування геоінформаційних технологій.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Онтологічна складова системи містобудівного моніторингу земель населених пунктів, що інтегрує інформаційні ресурси моніторингу земель та містобудівного моніторингу не досліджувалась.

Постановка завдання. Визначити склад об’єктів та суб’єктів комплексного моніторингу, виділити окремі тематичні види спостереження, послідовні процеси моніторингу та побудувати онтологічну модель містобудівного моніторингу земель населених пунктів.

Виклад основного матеріалу. Онтологія містобудівного моніторингу земель населених пунктів представлена сукупністю множин об’єктів, процесів, видів тематичних направлень моніторингу в складі загальної системи спостережень та множини сутностей об’єктів, визначень понять, відношень.

Висновки відповідно до статті. Онтологічна модель моніторингу охоплює сутність спостереження за землями населених пунктів та вказує напрями пошуку нових методів здійснення спостережень та оцінювання структурнопланувальних елементів населеного пункту. Онтологічна модель є базисом для подальшого моделювання та опису системи.

Ключові слова:

моніторинг; населений пункт; онтологія; онтологічна модель; система

Список використаних джерел:

1. Лященко А. A., Патракеєв I. М. Онтологія та особливості компонентів геоінформаційного моніторингу за технологією баз геопросторових даних. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. 2015. № 1. С. 174-177.

2. Калинин В. М. Мониторинг природных сред. Тюмень: Тюменский ГУ, 2007. 208 с.

3. Лебедев В. В., Куприянова Е. И., Харитонов В. А. Технология создания природоохранных геоинформационных систем. Вестник Российской Академии наук. 2006. Т. 76, № 2. С. 121–130.

4. Ісаєнко В. М., Лисиченко, Г. В., Дудар, Т. В., Франчук, Г. М., Варламов, Є. М. Моніторинг і методи вимірювання параметрів навколишнього середовища. Київ: НАУ «НАУ-друк», 2009. 312 с.

5. Гайна Г. А., Тістол Н. В. Використання онтологічного підходу для опису об’єктів житлового середовища. Управління розвитком складних систем. 2014. № 17. С. 107-111.

6. Карпінський Ю. О., Лященко А. А., Рунець Р. В. Еталонна модель бази топографічних даних. Вісник геодезії та картографії. 2010. № 2. С. 28-36.

7. Коваленко О., Карпова О. Онтологічна модель інформаційного науково консультаційного освітнього середовища. Вісник Львівського університету. 2013. № 50. С. 153-159.

8. Пиркова О. В. Організаційно-методичний механізм формування містобудівного моніторингу використання земель: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.24.04 / ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. Харків, 2016. 28 с.

9. Smilka V. Reflexive Signs in Town Planning Systems of Ukraine and Republic of Belarus. Science & Technique. 2018. № 17(2). Р. 123-129. DOI: 10.21122/2227-1031-2018-17-2-123-129.

10. Смілка В. А. Функціональна модель системи містобудівного моніторингу земель населених пунктів. Технічні науки та технології: науковий журнал. 2019. № 2 (16). С. 190-196. DOI: 10.25140/2411-5363-2019-2(16)-190-196.

11. Патракеєв I. М. Онтологічне дослідження міського середовища. Управління розвитком складних систем. 2015. № 23. С. 159-168.

12. Палагин А. В., Крывый С. Л., Петренко Н. Г. Онтологические методы и средства обработки предметных знаний: монография. Луганск: Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2012. 324 с. 

Завантажити