ПРАКТИКУМ З ФІЗИКИ РІДКИХ КРИСТАЛІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

УДК:532.783:378.147.091.33-027.22

Автор:

Мошель Микола Васильович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Гриценко Микола Іванович, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка (вул. Гетьмана Полуботка, 53, м. Чернігів, 14013, Україна)

Рогоза Олександр Володимирович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Ковтун Анатолій Олексійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Тепла Тетяна Мирославівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Запропоновано лабораторний практикум з фізики рідких кристалів, роботи з якого пропонується включати до списку виконуваних робіт як у курсі фізики, так і під час вивчення спеціальних дисциплін, наприклад, «Засоби візуалізації вимірювальної інформації», «Матеріали електронної техніки» та інших, що вивчають студенти, які навчаються за спеціальностями «Електронні системи», «Радіоелектронні апарати», «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології», «Електронні пристрої та системи». У лабораторному практикумі представлено 10 лабораторних робіт з фізики рідких кристалів. Вивчення фізики рідких кристалів та їх застосування суттєво підвищить фахову підготовку студентів і магістрантів, які вивчають інформаційні технології, займаються розробкою сучасних пристроїв відображення інформації на дисплеях на основі рідких кристалів. Звернено увагу на застосування рідких кристалів як первинних перетворювачів для сенсорів у рідкокристалічній електроніці.

Ключові слова:

нематичні рідкі кристали, смектичні рідкі кристали, холестеричні рідкі кристали, електрооптичні ефекти, ефекти у рідких кристалах

Список використаних джерел:

  1. Лабораторний практикум з фізики рідких кристалів / М. І. Гриценко, О. В. Мельничук, М. В. Мошель, О. М. Пустовий, О. В. Рогоза. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 141 с.

  2. Гриценко М. І. Фізика рідких кристалів : навч. посібник / М. І. Гриценко. – К. : Академія, 2012. – 272 с.

  3. Рідкокристалічна електроніка : монографія / за ред. проф. З. Готри. – Львів : Апріорі, 2010. – 532 с.

  4. Томилин М. Г. Дисплеи на жидких кристаллах / М. Г. Томилин, Г. Е. Невская. – СПб. : СПбГУ ИТМО, 2010. – 108 с.

  5. Flightgear On-Line, the website for the collector of military flightgear. Helmet Sight Battle [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.flightgear.dk/helmetsight.htm.

Завантажити