МЕТОД АВТОМАТИЧНОГО ГЕОДЕЗИЧНОГО СУЦІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ДЕФОРМАЦІЙ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД

УДК:528.48

Автор:

Малік Тетяна Миколаївна, Університет новітніх технологій (провулок Машинобудівний, 28, м. Київ, 03067, Україна)

Бурачек Всеволод Германович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Брик Ярослав Петрович, Університет новітніх технологій (провулок Машинобудівний, 28, м. Київ, 03067, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто метод автоматичного геодезичного суцільного контролю деформацій інженерних споруд, в основі якого лежить спосіб побудови оптико-електронної створної лінії на основі фотоелектричного ланцюга деформаційних марок. Результатом запропонованого методу контролю деформацій інженерних споруд є підвищення точності вимірювання деформацій і суцільне охоплення контрольними вимірюваннями всього об’єму інженерної споруди, включаючи всі внутрішні конструкції, а також підвищення оперативності контролю деформацій.

Ключові слова:

автоматичний контроль деформацій споруд, створна лінія

Список використаних джерел:

 1. Боровий В. О. Автоматизація геодезичних вимірювань / В. О. Боровий, Л. В. Борисюк, В. Г. Бурачек ; під ред. В. О. Борового. – Чернігів : Чернігівські обереги, 2004. – 368 с.

 2. Бурачек В. Г. Автоматизированная система точного геодезического контроля деформаций инженерных сооружений / В. Г. Бурачек, Т. Н. Малик, О. В. Лиховолов // Проектирование развития региональной сети железных дорог : сб. науч. тр. / под ред. В. С. Шварцфельда. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2015. – Вып. 3. – С. 86–98.

 3. Бурачек В. Г. Про похибки вимірювань цифровою камерою при неузгодженості ортонормованих базисів приладової і геодезичної систем / В. Г. Бурачек, Т. М. Малік, В. Ю. Беленок // Інженерна геодезія. – 2012. – № 58. – С. 208–223.

 4. Дослідження шляхів підвищення точності геодезичних систем за рахунок створення нових оптико-електронних схем вимірювань: звіт про НДР (заключ.). – № ДР 0113U003666 / Чернігівський державний інститут економіки і управління, Приватний вищий навчальний заклад Університет новітніх технологій; керівник роботи В.Г. Бурачек; виконавці: В.Г. Бурачек, Т.М. Малік, Д.В. Хомушко, В.Ю. Беленок. – К., 2013. – 172 с.

 5. Евстафьев О. В. Проблемы установки и сохранности оборудования автоматизированных систем деформационного мониторинга [Электроннный ресурс] / О. В. Евстафьев, А. И. Ященко // Инжиниринговый центр ГФК. – М., 2010. – Режим доступа : http://www.icentre-gfk.ru/data/save_obdefmon_02_2010_z.pdf.

 6. Зайцев А. К. Геодезические методы исследования деформаций сооружений / А. К. Зайцев, С. В. Марфенко, Д. Ш. Михелев. – М. : Недра, 1991. – 272 с.

 7. Идиатуллин Д. Р. Система мониторинга состояния несущих конструкций реального времени (СМИК) [Електроннний ресурс] Д. Р. Идиатуллин, В. И. Клецин // Предотвращение аварий зданий и сооружений. – № ФС77-35253. – Режим доступу : //www.pamag.ru/pressa/smik-rv.

 8. Ковтун В. Современный геодезический мониторинг – основа возведення и безопасной эксплутатации высотных зданий / В. Ковтун, Л. Чаплинская // Геопрофи. – М., 2011. – С. 20–22.

 9. Мазин И. Д. Инженерно-геодезические работы при реконструкции промышленных объектов : справочное пособие / И. Д. Мазин. – М. : Недра, 1991. – 216 с.

 10. Патент України на винахід 85229. Спосіб автоматичного контролю техногенної безпеки магістральних нафтогазопроводів; опубл. 12.01.2009, Бюл. № 1.

 11. Хиллер Б. Автоматизированная система деформационного мониторинга (АСДМ) на Саяно-Шушенской ГЭС / Б. Хиллер. И. В. Сухов, В. Т. Ли // Гидротехника. – Санкт-Петербург, – 2015. – № 2. – С. 12–15.

 12. Ямбаев Х. К. Высокоточные створные измерения / Х. К. Ямбаев. – М. : Недра, 1986. – 264 с.

 13. Ященко А. И. От водяного уровня до высокоточного инклинометра / А. И. Ященко // Геопрофи. – 2010. – № 4. – С. 17–19.

 14. Cranenbroeck J. State of the Art in Structural Geodetic Monitoring Solutions for Hydro Power Plant / J. van Cranenbroeck // FIG Working Week 2011 Bridging the Gap between Cultures Marrakech, Morocco, 2011.

Завантажити