ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ У НАПІВПРОВІДНИКОВОМУ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ З ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИЗОННИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ

УДК:621.3.011.74.005

Автор:

Михайленко Владислав Володимирович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Сапегін Анатолій Порфірійович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Левочка Катерина Максимівна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Карпчук Ганна Леонідівна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Дрьомов Роман Вадимович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Бабенко Анастасія Андріївна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Зроблено аналіз електромагнітних процесів в електричних колах з напівпровідниковими комутаторами. Ство- рено математичну модель для аналізу електромагнітних процесів у напівпровідникових перетворювачах з широтно- імпульсним регулюванням вихідної напруги. Наведено графіки, що відображають електромагнітні процеси в елект- ричних колах. Проведено системний аналіз електромагнітних процесів у модуляційному напівпровідниковому перет- ворювачі з дев’ятнадцятизонним регулюванням вихідної напруги з активно-індуктивним навантаженням. Дослі- джено електромагнітні процеси у напівпровідниковому перетворювачі модуляційного типу. Ключеві елементи були прийняті ідеальними.

Ключові слова:

електромагнітні процеси, вихідні напруга та струм

Список використаних джерел:

  1. Макаренко М. П. Математична модель перетворювача трифазної напруги в постійну напругу / М. П. Макаренко, В. В. Михайленко // Электроника и связь. – 2002. – № 14. – С. 73–75.

  2. Патент 18750. України. МПК Н02М 1/02. Інвертор напруги / М. П. Макаренко, В. В. Михайленко, В. В. Пілінський ; заявник та власник патенту НТУУ «КПІ» ; заявл. 31.05.2006 ; опубл. 15.11.2006, Бюл. № 11.

  3. Патент 20985. України. МПК Н02М 1/02. Модулятор випрямленої напруги / М. П. Макаренко, В. В. Михайленко ; заявник та власник патенту НТУУ «КПІ» ; заявл. 18.09.2006 ; опубл. 15.02.2007, Бюл. № 2.

Завантажити