ФІТОДОБАВКИ НА ОСНОВІ ЗЕЛЕНИХ ПАРОСТКІВ ПШЕНИЦІ У ХЛІБОПЕКАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

УДК:664.64.022.39

Автор:

Cавченко Олеся Миколаївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Сиза Ольга Іллівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Коваленко Марина Сергіївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Купчик Олена Юріївна, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка (вул. Гетьмана Полуботка, 53, м. Чернігів, 14013, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено підвищення біологічної та харчової цінності пшеничного хліба за допомогою введення оздоровчої добавки на основі зелених паростків пшениці. Фітодобавка збагачує вироби вітамінами, макро- і мікроелементами, не викликає зниження споживчих та технологічних властивостей хліба. Використання харчової добавки підвищує ферментативну активність дріжджів, що скорочує тривалість технологічного процесу приготування пшеничного хліба.

Ключові слова:

паростки пшениці, мікроелементи, вітаміни, якість хліба

Список використаних джерел:

  1. Матвєєва І. В. Мікроінгредієнти і якість хліба / І. В. Матвєєва // Харчові інгредієнти. Сировина і добавки. – 2000. – № 1. – С. 28–31.

  2. Назаров В. П. Использование концентрата эламина для производства продуктов повышенной биологической ценности / В. П. Назаров // Матеріали наук.-практ. конф. «Харчові добавки, інгредієнти, БАДи: їх властивості та використання у виробництві продуктів і напоїв». – К., 2003. – С. 43–44.

  3. Патт В. А. Новые сорта хлебобулочных изделий повышенной пищевой ценности и лечебно-диетических свойств / В. А. Патт, В. В. Щербатенко. – М. : ЦИНТИпищепром, 1964. – 50 с.

  4. Пути повышения пищевой ценности хлебобулочных изделий / Р. В. Кузьминский, В. А. Патт, В. В. Щербатенко, Л. Ф. Столярова. – М. : ЦНИИТЭИПищепром, 1979. – С. 19.

  5. Савченко О. М. Розробка технологічних основ для підвищення підйомної сили хлібопекарських дріжджів / О. М. Савченко, В. М. Челябієва, О. І. Сиза // Сборник научных трудов SWorld. – 2014. – Вып. 3 (36), т. 8. – С. 32–35.

  6. Гудкова Т. И. Повышение питательноной ценности хлебобулочных изделий / Т. И. Гудкова, Г. А. Климонтова // Современные наукоемкие технологии. – 2007. – № 10. – С. 106–106.

  7. Квасников Е. И. Дрожжи. Биология. Пути использования / Е. И. Квасников, И. Ф. Щелокова. – К. : Наукова думка, 1991. – 328 с.

  8. Афанасьева О. В. Микробиология хлебопекарного производства / О. В. Афанасьева. – СПб. : Береста, 2003. – 220 с.

Завантажити