ВИБІР АЛЬТЕРНАТИВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПРОТИАВАРІЙНИХ ЗАХОДІВ ТА КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ

УДК:658.511:69.056

Автор:

Нікіфоров Олексій Леонідович, Одеська державна академія будівництва та архітектури (вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса, 65029, Україна)

Менейлюк Іван Олександрович, Одеська державна академія будівництва та архітектури (вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса, 65029, Україна)

Єршов Михайло Миколайович, Одеська державна академія будівництва та архітектури (вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса, 65029, Україна)

Мова статті: російська

Анотація:

Проаналізовано конструктивно-технологічні рішення проекту протиаварійних заходів інженерної споруди на прикладі радіобашти ім. Шухова. Наведено результати експериментально-статистичного моделювання та оптимізації проекту в умовах заданих обмежень щодо можливих технологічних умов проведення робіт та за величиною показників ефективності проекту. Рекомендовані оптимальні умови проведення будівельно-монтажних робіт.

Ключові слова:

експериментально-статистичне моделювання, реконструкція, висотні інженерні споруди, чисельні методи оптимізації

Список використаних джерел:

  1. Вознесенский В. А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-экономических исследованиях / В. А. Вознесенский. – М. : Финансы и статистика, 1981. – 263 с.

  2. Адлер Ю. П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю. П. Адлер, Е. В. Маркова, Ю. В. Грановский. – 2-е изд. – М. : Наука, 1976. – 279 с.

  3. Налимов В. В. Теория эксперимента / В. В. Налимов. – М. : Наука, 1971. – 208 с.

  4. Краковский Г. И. Планирование экспериментов / Г. И. Краковский, Г. Ф. Филаретов. – Минск : БТУ, 1982. – 757 с.

  5. Вознесенский В. А. Численные методы решения строительно-технологических задач на ЭВМ / В. А. Вознесенский, Т. В. Ляшенко, Б. Л. Огарков. – К. : Вища школа, 1989. – 328 с.

Завантажити