ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОБЛАСТІ ВИМІРЮВАННЯ ЗУСИЛЛЯ РІЗАННЯ ПІД ЧАС ТОЧІННЯ

УДК:620.178

Автор:

Анісімов Володимир Володимирович, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005, Україна).

Анісімов Володимир Миколайович, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005, Україна).

Чуприна Олександр Леонідович, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005, Україна).

Мова статті: російська

Анотація:

Існує велика кількість методів дослідження зусилля різання, які в більшості є емпіричними. Систематизовано методики дослідження зусилля різання. Представлено реалізовані авторами концептуальні рішення для вимірювання зусилля різання під час точіння. Запропоновано нові напрямки розроблення та конструкції пристроїв для вимірювання зусилля різання під час точіння.

Ключові слова:

зусилля різання, точіння, вимірювання, різець, тензодатчик

Список використаних джерел:

  1. Штучный Б. П. Обработка пластмасс резанием : справочное пособие / Б. П. Штучный. – М. : Машиностроение, 1974. – 145 с.

  2. Анисимов В. В. Разработка приспособления для измерения усилия резания при точении / В. В. Анисимов, О. Л. Чуприна // Труды VІІ Международной научно-практической конференции “Trans-Mech-Art-Chem”. – М. : МИИТ, 2010. – С. 8–9.

  3. Оптимизация режимов резания при механической обработке ароматического полиамида / О. С. Кабат, А. Л. Чуприна, В. И. Сытар, В. В. Анисимов // Вопросы химии и химической технологии. – 2011. – № 5. – С. 201–204.

  4. Анісімов В. В. Технологія обробки різанням литих газокристалічних матеріалів / В. В. Анісімов, О. Л. Чуприна // Тези доповідей ІV Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія і сучасні технології». – Дніпропетровськ, 2009. – С. 243.

  5. Новая конструкция устройства для многокоординатного измерения усилия резания при точении / В. В. Анисимов, К. Н. Строчиков, А. Л. Чуприна, А. П. Клименко // Тези доповідей VІ Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія і сучасні технології». – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 1. – С. 107.

Завантажити