МОДЕЛЮВАННЯ ЗУСИЛЬ РІЗАННЯ КРУГЛИМИ ПИЛКАМИ З РІЗНОНАПРАВЛЕНИМИ ЗУБЦЯМИ

УДК: 621.93

Автор:

Ковальова Любов Іванівна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Майданюк Сергій Володимирович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Проведено математичне моделювання зусиль різання під час оброблення круглими пилками з різнонаправленими зубцями на основі експериментальних досліджень. Вперше отримано аналітичні залежності зусиль різання круглими пилками з різнонаправленими зубцями. Адекватність встановлених аналітичних залежностей підтверджена експериментальним шляхом, що свідчить про можливість їх використання у ході розроблення практичних рекомендацій з вибору раціональних оптимальних геометричних параметрів та режимів різання круглих пилок з різнонаправленими зубцями.

Ключові слова:

кругла пилка, геометричні параметри, зусилля різання, математичне моделюваня

Список використаних джерел:

 1. Боронко О. О. Метод розрахунку вібраційних процесів машинобудівних конструкцій : дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.02.09 / Боронко Олег Олександрович. – К., 2003. – 267 с.

 2. Лорох Р. Повышение работоспособности дисковых пил при отрезке круглых заготовок : дис. … канд. техн. наук : спец. 05.03.01 / Лорох Роланд. – К., 1998. – 231 с.

 3. Равская Н. С. Экспериментальные исследования процесса отрезки дисковыми пилами с неравномерным шагом зубьев / Н. С. Равская, А. В. Семенов // Резание и инструмент в технологических системах. – 1999. – Вып. 53. – С. 144–145.

 4. Проектирование прогрессивных конструкций дисковых пил с неравномерным шагом / Н. С. Равская, А. Е. Бабенко, О. А. Боронко, В. С. Парненко // Прогрессивные технологии и системы машиностроения. – 2000. – № 13. – С. 134–137.

 5. Семенов А. В. Разработка дисковых пил с неравномерным шагом : дис. … канд. техн. наук : спец. 05.03.01 / Семенов Александр Витальевич. – К., 1998. – 194 с.

 6. Панчук В. Г. Підвищення ефективності досліджень зусиль різання при відрізанні фрезами : дис. … канд. техн. наук : спец. 05.03.01 / Панчук Віталій Георгійович. – Івано-Франківськ, 1997. – 206 с.

 7. Панчук В. Г. Теоретичні основи проектування відрізних фрез : дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.03.01 / Панчук Віталій Георгійович. – К., 2009. – 360 с.

 8. Пат. 28445 Україна, МПК6 В 23 С 5/08 Фреза відрізна / Н. C. Равська, Р. П. Родін, Л. І. Ковальова, В. С. Карпович, О. О. Хмельов (UA), Р. Лорох (DE) – № 97020864 ; заявл. 27.02.1997 ; опубл. 16.10.2000, Бюл. № 5.

 9. Пат. 28451 А Україна, МПК6 В 23 С 5/08. Фреза відрізна / Н. С. Равська, Р. П. Родін, Л. І. Ковальова, В. С. Карпович, О. О. Хмельов (UA), Р. Лорох (DE) ; заявник і власник патенту Нац. техн. у-т України «КПІ». – № 97031010 ; заявл. 06.03.1997 ; опубл. 16.10.2000, Бюл. № 5.

 10. ДСТУ ГОСТ 20317:2008. Фрезы дисковые для разрезки пластмасс типа текстолит. Конструкция и размеры. – Введен 2008–07–01. – К. : Госстандарт Украины, 2008.

 11. Родин П. Р. Монолитные твердосплавные концевые фрезы / П. Р. Родин, Н. С. Равская, А. И. Касьянов. – К. : Вища школа, 1985. – 64 с.

 12. Майданюк С. В. Модуль спряження комплексу досліджень силових характеристик при різанні / С. В. Майданюк, О. А. Плівак // Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню науки. Секція «Машинобудування». – К., 2014.

Завантажити