АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ ТА ПІДБОРУ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ БАГАТОМАСОВОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ ПЕРЕДАЧІ

УДК:621.855.001.24

Автор:

Пилипенко Олег Іванович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Полуян Анатолій Вікторович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: російська

Анотація:

Розроблено алгоритм розрахунку, підбору оптимальних параметрів та побудови моделі багатомасової ланцюгової передачі, який дає можливість подальшого комплексного дослідження кінематики, динаміки та напружено-деформованого стану елементів передачі (пластин зовнішніх та внутрішніх ланок ланцюга в русі) та привода в цілому.

Ключові слова:

багатомасові ланцюгові передачі, алгоритм розрахунку, підбір оптимальних параметрів

Список використаних джерел:

1. Готовцев А. А. Проектирование цепных передач : справочник / А. А. Готовцев, И. П. Котенок. – М. : Машиностроение, 1982. – 336 с.

2. Пилипенко О. И. Контактное взаимодействие элементов цепного привода из полимерных композитов / О. И. Пилипенко // Mechanika. Wydan. AGH. Tom 9, zecz. 2. Krakow, Polska, 1990. – S. 91–97.

3. Пилипенко О. И. Научные основы и синтез цепных передач : дис. д-ра техн. Наук / ОИПилипенко. – Х. : ХГПУ, 1996. – 467 с.

4. Oleg Pilipenko. Synthesis of Chain Drives Based on Dynamic Methods, New Materials and Technologies. Machine Design. Monograph. Novi Sad, Serbia, 2007. – P. 307–314.

5. Пилипенко ОІ. Комплексна автоматизація проектування ланцюгових передач / ОІПилипенкоАВПолуян // Вісник Чернігівського державного технологічного університетуСеріяТехнічні науки. – 2012. – № 4 (61). – С. 5–15.

6. Пилипенко ОІ. Система автоматизованого проектування ланцюгових передач / ОІПилипенкоАВПолуян // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 746. – С. 51–55.

7. Пилипенко О. І. Втрати потужності на тертя у ланцюговому електроприводі і його коефіцієнт корисної дії / О. І. Пилипенко, А. В. Полуян // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія. Технічні науки. – 2012. – № 2 (57). – С. 5–14.

8. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 59073 Комп’ютерна програма «Расчёт n-массовой цепной передачи» / Казимир В. В., Борисов Д. Ю., Пилипенко О. І., Полуян А. В. – Заявлено 03.02.2015; опубл. 31.03.2015.

Завантажити