АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ НАВІГАЦІЇ

Автор:

Боханов Іван Іванович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Крячок Сергій Дмитрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мамонтова Людмила Степанівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Автонавігаційна карта (АК) – систематизоване зібрання взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих один одного тематичних шарів. Вона розробляється як цілісне картографічне утворення з набором комбінова­них даних і відповідає повноцінній геоінформаційній системі (ГІС). Інформаційну основу АК становить картографічний банк даних, що містить вузькоспеціалізовані і максимально докладні дані і характеристики об’єктів карти з метою оптимального вирішення користувальницьких завдань, у тому числі логістичних і транспортних, як приватних осіб, так і організацій.

Ключові слова:

автонавігаційні карти, автонавігації, аеро- і космознімки, масштаби карт, роутинг, оновлення карт, векторні і растрові карти

Список використаних джерел:

1. Берлянт А. М. Картография / А. М.Берлянт. – 2-е доп. изд. – М: КДУ, 2010. – 344 с.

2. Боханов І. І. Транспортно-навигационные геоинформационные системы : конспект лекций / І. І. Боханов. – Чернигов : ЧГИЭУ, 2010. – 120.

3. Бурачек В. Г. Мобільна система автоматизованого цифрового знімання предметів дорожнього комплексу / В. Г. Бурачек // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – європейський досвід». – Чернігів, 2007. – Вип. 3. – С. 188.

4. Лурье И. К. Геоинформационное картографирование : учебник / И. К. Лурье. – 2-е изд. – М. : КДУ, 2010. – 424 с.

5. Платонов П. Л. Использование ДДЗЗ в автонавигационном картографировании / П. Л. Платонов // Геоматика. – 2010. – № 2 (7). – С. 60–67.

6. Сильянов В. В. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог / В. В.Сильянов. – М. : Транспорт, 2010. – 287 с.

7. Терещук О. І. Дослідження похибок впливу зовнішнього середовища на точність планових координат при GPSS-спостеріганнях у північному регіоні / О. І. Терещук, І. О. Нисторяк // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – європейський досвід». – Чернігів, 2013. – Вип. 9. – С. 12–18.

8. Хейт Ф. Математическая теория транспортных потоков / Ф. Хейт. – М. : Мир, 2008. – 286 с.

Завантажити