ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО КОНТАКТУ НА УТВОРЕННЯ ЗВАРНОГО З’ЄДНАННЯ В ТВЕРДІЙ ФАЗІ ДІЕЛЕКТРИКІВ З МЕТАЛАМИ

Автор:

Березін Леонід Якович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Прибитько Ірина Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Ганєєв Тімур Рашитович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Надані результати досліджень з визначення оптимальних умов утворення фізичного контакту й отримання якісного зварного з’єднання ситалів і скла з алюмінієм у процесі зварювання в зовнішніх електричних полях високої напруги.

Ключові слова:

фізичний контакт, зварювання в електричних полях, поляризація діелектрика, скло, ситали, алюміній

Список використаних джерел:

1. Теория сварочных процессов : учеб. для высших учебных заведений по специальности «Оборудование и технология сварочного производства» / В. Н. Волченко, В. М. Ямпольский, В. А. Винокуров и др. ; под ред. В. В. Фролова. – М. : Высшая школа, 1988. – 559 с.

2. Березин Л. Я. Особенности предварительной подготовки к сварке ситалла с алюминием в узлах приборов / Л. Я. Березин, В. Г. Панаётов, О. Г. Усышкин // Технология авиационного приборо- и агрегатостроения. – 1987. – № 3-4. – С. 31–33.

3. Березін Л. Я. Вплив хімічного очищення поверхні ситалу на якість з’єднання з алюмінієм зварювання в електростатичному полі / Л. Я. Березін, С. В. Олексієнко, Т. М. Недей // Вісник ЧДТУ. Серія «Технічні науки». – 2004. – № 21. – С. 130–135.

4. Березін Л. Я. Критерії якості зварювання в електричному полі високої напруги / Л. Я. Березін // Вісник ЧДТУ. Серія «Технічні науки». – 2013. – № 1(63). – С. 103–111.

5. Березін Л. Я. Отримання вакуумщільних з’єднань із ситалів та кварцового скла в газорозрядних пристроях / Л. Я. Березін, С. О. Мороз // Вісник ЧДТУ. Серія «Технічні науки». – 2007. – № 30. – С. 70–79.

6. Тареев Б. М. Физика диэлектрических материалов : учеб. пособие для вузов / Б. М. Тареев. – М. : Энергоиздат, 1982. – 320 с.

7. Пондеромоторное взаимодействие при образовании электроадгезионного контакта / Н. П. Косогова, В. А. Приходченко, В. Н. Таиров, А. Ф. Хомылев // XVII Симпозиум по механоэмиссии и механохимии твердых тел. – Ташкент, 1981. – Ч. 2. – С. 36–39.

8. Березін Л. Я. Роль электроразрядных процессов при получении неразъемных соединений металлов с не металлами в электростатическом поле / Л. Я. Березін, Д. И. Котельников // Электронная обработка материалов. – 1991. – № 6. – С. 64–66.

9. Лучников А. П. Процессы релаксации адгезии в контакте твердого тела с активным полимером / А. П. Лучников, В. Ф. Лысакова // VIII Всесоюзный симпозиум по механоэмиссии и механохимии твердых тел (1–3 сентября 1981 г.). – Таллин, 1981. – С. 19.

Завантажити