ОПТИМІЗАЦІЯ НАДІЙНОСТІ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ПРИ ОБМЕЖЕНИХ РЕСУРСАХ НА ЇХ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Автор:

Косолап Анатолій Іванович, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (просп. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005, Україна)

Довгопола Альона Олександрівна, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005, Україна).

Мова статті: російська

Анотація:

Розглянуто задачу оптимізації надійності складних технічних систем при обмежених ресурсах на їх обслуговування. Наведено нову оптимізаційну постановку задачі, яка є багатоекстремальною. Ми пропонуємо метод точної квадратичної регуляризації для розв’язання оптимізаційної задачі. Безліч численних прикладів показують більш високу ефективність методу точної квадратичної регуляризації.

Ключові слова:

метод точної квадратичної регуляризації, багатоекстремальні задачі, оптимізація, надійність складних систем

Список використаних джерел:

1. Ушаков И. А. Построение высоконадежных систем / И. А. Ушаков. – М. : Знание, 1974. – 64 с.

2. Базовский И. Надежность. Теория и практика / И. Базовский. − М. : Мир, 1965. – 373 с.

3. Козлов Б. А. Справочник по расчету надежности аппаратуры радиоэлектроники и автоматики / Б. А. Козлов, И. А. Ушаков. − М. : Советское радио, 1975. – 472 с.

4. Косолап А. И. Глобальная оптимизация. Метод точной квадратичной регуляризации / А. И. Косолап. – Днепропетровск : ПГАСА, 2015 – 164 с.

5. Nocedal J. Numerical optimization / J. Nocedal, S.J. Wright. – Springer, 2006. – 685 p.

Завантажити