АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА РЕЙТИНГУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Автор:

Акименко Андрій Миколайович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Бивойно Тарас Павлович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто автоматизовану систему звітування та оцінювання науково-педагогічного персоналу Чернігівського національного технологічного університету (ЧНТУ). Запропоновано використання рейтингового підходу до оцінювання діяльності викладачів. Враховуючи наявні обмеження, накладені на апаратно-програмне забезпечення, запропоновано використання стандартної архітектури типу «клієнт-сервер» для системи рейтингування викладачів. Висвітлено механізми збору та збереження інформації про діяльність науково-педагогічних працівників, процес формування рейтингової оцінки діяльності викладача, описано архітектуру системи. Досліджено особливості реалізації функцій системи рейтингування, що забезпечують її ефективне супровід.

Ключові слова:

рейтинг, викладач, система рейтингування, оцінювання діяльності, звітування, оцінювання

Список використаних джерел:

  1. Кучер М. М. До питання оцінки результатів праці науково-педагогічних кадрів вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / М. М. Кучер, Е. В. Роздобудько – Режим доступу : http://http://library.kpi.kharkov.ua/Vestnik/ 2010_7/statti/Kycher_Rosdobydko.pdf.

  2. Васильева Е. Ю. Рейтинг преподавателей и кафедр в вузе / Е. Ю. Васильева // Университетское управление: практика и анализ. – 2007. – № 3. – С. 39–48.

  3. Ирзаев Г.Х., Мурадов М.М. Автоматизированная система мониторинга и оценки публикационной активности преподавателя кафедры вуза / Г. Х. Ирзаев, М. М. Мурадов // Современные научные исследования и инновации. – 2014. – № 8-1 (40). – С. 64–70.

Завантажити