АНАЛІЗ ГЕОДЕЗИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ В УКРАЇНІ

Автор:

Щербак Юлія Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Бринь Михайло Ярославович, Петербурзький державний університет шляхів сполучення Імператора Олександра I, м. Санкт-Петербург, Росія

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто сучасний стан геодезичного забезпечення земельного кадастру в Україні, досліджено взаємозв’язки між наявними системами координат, зазначено нововведення в земельно-кадастровій діяльності, обґрунтовано необхідність удосконалення нормативних вимог під час проведення кадастрової зйомки в селах та за межами населених пунктів.

Ключові слова:

геодезичне забезпечення, кадастр, геодезична мережа, межовий знак

Список використаних джерел:

1. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dgm.gki.com.ua.

2. Деякі питання застосування геодезичної системи координат від 22 вересня 2004 р. № 1259 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1259-2004-п.

3. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 : ГКНТА – 2.04-02-98: Офіц. вид. – К.: Укргеоінформ ; Гол. упр. геодез., картогр. та кадастру, 1999. – 155 с.

4. Порядок ведення Державного земельного кадастру від 17 жовтня 2012 р. № 1051 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-п.

5. Порядок проведення інвентаризації земель від 23 травня 2012 р. № 513 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/513-2012-%D0%BF.

6. Практичні дослідження точності визначення координат за супутниковими технологіями у реальному часі / Р. В. Шульц, О. І. Терещук, А. О. Анненков, І. О. Нисторяк // Інженерна геодезія. – 2014. – № 61. – С. 58–77.

7. Современные проблемы геодезического обеспечения кадастра недвижимости урбанизированных территорий / М. Брынь, Н. Богомолова, В. Иванов, Ю. Щербак // Науки о Земле. – 2015. – № 1/2015. – С. 113–116.

8. Щербак Ю. В. Про обґрунтування параметрів теодолітних ходів під час виконання кадастрових зйомок / Ю. В. Щербак, В. М. Iванов, М. Я. Бринь // Технічні науки та технології. – 2015. – № 1 (1). – С. 230–233.

Завантажити